ฉก.ทัพเจ้าตาก ร่วมทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ชายแดนไทย-สปป.ลาว (คลิป)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ซึ่งมี พันเอก ไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วยกำลังพล และส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน สมัคร ลิดสถาน รองเจ้าเมืองคอบ และ ทหารชายแดน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟระหว่าง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยากับ เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณ หลักเขตแดนที่ 2 – 16 ระยะทางประมาณ 500 เมตร

เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง และอาจจะลุกลามเข้ามาถึงหมู่บ้าน อีกทั้งยังจะสามารถควบคุมหรือดับไฟป่าได้ง่ายขึ้น และได้เตรียมแผนรองรับโดยการจัดเตรียมชุดดับไฟป่า เข้าดับไฟทันที หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว ณ สันชายแดนไทย – สปป.ลาว (กิ่วหก) บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

หลังจากจังหวัดมีการประกาศห้ามเผาเริ่มตั้งแต่วัน 15 ก.พ 67 เป็นต้นไป ยังพบว่าหลายพื้นที่เร่งเผาก่อนกำหนดและยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในบางจุด แต่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดับไฟได้ทัน ทำให้ไม่เกิดการไหม้ลุกลาม และสำหรับเขตุพื้นที่ติดต่อไทย-สปป.ลาวบริเวณกิ่วหก บ้านฮวกเป็นพื้นที่ติดต่อไทย-ลาว และมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งไทย-ลาวตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า บริเวณชายแดนไทย-ลาว และลดผลกระทบคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10-PM 2.5 อีกด้วย