ฉก.ทัพเจ้าตาก จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.20 น.พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับ อำเภอแม่สาย และ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 2 คู่หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ บ้านบาลาหลวง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ บ้านสามปี จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะพัฒนาสัมพันธ์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การสาธิตการดับไฟป่า, การให้บริการทางการแพทย์ และกิจกรรมทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน บริเวณจุดพัฒนาสัมพันธ์ ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน