แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการป้องกันไฟป่า หมอกควัน ตรวจพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากภาคเหนือ

วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3 /ผอ.รมน.ภาค 3/ผอ.ศป.ฟป.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน โดยรับฟังข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ จาก ศป.ฟป.ภาค 3 ศปก.จังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และการสนับสนุนอากาศยานดับไฟป่าและการควบคุมห้วงอากาศ ของ ศบภ.ทอ. รวมทั้งได้ชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในการดับไฟป่า ของ ร.7 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษดับไฟ กรมป่าไม้

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังจุดเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก ในเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย พื้นที่บริเวณห้วยตึงเฒ่า เพื่อรับฟังแนวการปฏิบัติและชมการสาธิตการปฏิบัติดับไฟป่าของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมของกองทัพภาคที่ 3 และ ชุด Smart Patrol ของกรมอุทยานแห่งชาติ อีกด้วย

มทภ.3 /ผอ.รมน.ภาค 3/ผอ.ศป.ฟป.ภาค 3 กล่าวว่า หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขั้นรุนแรงขึ้น ทางกองทัพภาคที่ 3 มีความพรัอมเข้าปฏิบัติ โดยได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมอบนโยบายให้ กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัด เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร เช่น การสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบวัสดุเหลือใช้การเกษตร แทนวิธีการเผาเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ทั้งในส่วนของกองทัพบก , กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ที่ได้เป็นกำลังหลักในการเข้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ