อุตรดิตถ์ สร้างฝาย “รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำเพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล และจิตอาสาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคอยให้การต้อนรับ

นายอนวัช สัตตบุศย์ ปจ.อุตรดิตถ์พร้อมคณะที่ได้ร่วมเดินทางมาสร้างฝายชะลอน้ำห้วยใหญ่ ในพื้นที่ของตำบลแม่พูล บ้านมหาราช หมู่ที่ 11 จำนวน 5 จุด เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,กองทัพไทย) ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำเพื่อแผ่นดิน” เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ในวันนี้มีปลัดจังหวัดพร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลับแล ปลัดอำเภอลับแล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ ใหญ่บ้านฯลฯ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน