พิษณุโลก “วันเด็กแห่งชาติ” กองบิน 46 บินโชว์ F 16 -BT 67 แสดงแสนยานุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์(คลิป)

นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก กล่าวว่า ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กๆ ทุกคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของกองบิน 46 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ มีการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองทัพอากาศ และกองทัพบกช่วยสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเอง

อีกทั้งการแสดงภาคอากาศ เด็กๆและผู้ปกครองได้เชมภารกิจความสามารถของกองทัพอากาศ มีเครื่องยิน BT 67 ประจำการอยู่ในจีงหวัดพิษณุโลก บินแสดงโชว์ให้น้องๆได้ดูกัน ภารกิจกองบิน 46 เครื่องบิน BT 67 ปฏิบัติการฝนหลวงและดับไฟป่า นอกจากนั้นเครื่องบิน F 16 จากส่วนกลางจะมาบินโชว์ให้ดูกันในกองยิน 46

ภาคเช้า 08.30-09.30 น.และภา12.30-13.50 น.ในช่วงเวลาพิเศษ 15.00-16.00 น.โดย Alphajet CT-4E และ DA-42 รอ confirm และการแสดงเครื่องบินเล็ก เวลา 11.00-11.45 น.

“การแสดง Static show ด้วยอากาศยานชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย A-jet,DA-42,CT-4E,BT-67,C172 และ B-76 (Thai inter flying),C182(ทบ.)
-Static show

กาแสดงรถถัง,ปืนใหญ่ และรถฮัมวี่ การป้องกันทหารบิน และการช่วยเหลือตัวประกัน โดยกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น.และ 14 00–14.30 น. การแสดงความสามารถของสุนัขทหาร ช่วงเวลา 1030-1100 และเวลา 14.30-15.00 น.

นอกจากนั้น มีการแจกของขวัญวันเด็กการกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ วาดภาพระบายสีภาษาอังกฤษ การแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ การแสดงการใช้เครื่องประจำตัวนักบิน การแสดงของเด็ก รถเก่า “lplpqaaaaLlppaqpQlpqq” ภาพชุดนักบินร่วมกับอากาศยาน L-39 และการจำหน่ายเครื่องบินจำลองราคาถูก
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแจกของขวัญวัรเด็ด