ป.ป.ช.สนธิกำลัง ตร.สุโขทัย จับสด นายช่าง อบต.ป่างิ้ว  เรียกรับเงิน 1.3 แสนบาท คู่สัญญาสร้างถนนคอนกรีต

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์มีใจความว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 มอบหมายให้นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ศรีสัชนาลัย นำโดย พ.ต.อ.ศิรพงศ์ เกิดคุณากร ผกก. สภ.ศรีสัชนาลัย ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศักดา สังขนิตย์ ผบก.ภ. จว.สุโขทัย ร่วมดำเนินการจับกุม นายช่าง อบต.ป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับจ้างและเป็นคู่สัญญากับ อบต.ป่างิ้ว จำนวน 130,000 บาท

อันถือเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการ

สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจาก สภ.ศรีสัชนาลัย ว่ามีผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับจ้างและเป็นคู่สัญญากับ อบต.ป่างิ้ว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งนาป่ายาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอยไก่เขี่ย บ้านทุ่งพล้อ หมู่ที่ 6 ต.ป่างิ้ว ซึ่งมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 5,009,000 บาท หลังจากดำเนินการส่งมอบ งานจ้างแล้วเสร็จ นายช่าง อบต.ป่างิ้ว มีการเรียกรับเงิน จำนวน 130,000 บาท และได้นัดหมายให้ผู้ประกอบการนำเงินสดมาให้ตน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ  15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย จึงได้แสดงตัวและเข้าจับกุมนายช่างฯ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นและตามมาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

จากนั้นได้นำตัว นายช่างฯ ลงบันทึกจับกุมที่สถานีตำรวจสภ.ศรีสัชนาลัย และดำเนินการแถลงข่าว ณ สภ.ศรีสัชนาลัย โดยมีนายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิรพงศ์ เกิดคุณากร ผกก.สภ. ศรีสัชนาลัย ร่วมกันแถลงข่าว