นอภ.เมืองพิษณุโลก ชี้แจงกรณี”ผู้กองปูเค็ม” กล่าวหามีอิทธิพล ต้องแจ้งความปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรี

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า กรณีแจ้งความ ร.อ.ทรงกลด ขื่นชูผล หรือผู้กองปูเค็ม ต่อ สภ.เมืองพิษณุโลก เนื่องจากผู้ต้องหากล่าวหาว่า นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นผู้มีอิทธิพล โดยอ้างตามที่ไลฟ์สด ไปชูป้าย ให้คนอื่นเข้าใจแบบนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากตามประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว นายอำเภอได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ครบถ้วนแล้ว มิได้เอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใด และกระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

” ผู้ต้องหากระทำดังกล่าวจึงเห็นว่าเป็นความผิดตามที่ร้องทุกข์ไว้เพราะทำให้ข้าพเจ้าเสียหาย ทำให้ประชาชนเข้าใจว่านายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นนามที่ผู้ต้องหากล่าว ซึ่งเป็นเท็จส่งผลให้เกิดความเสียหาย ผมจำเป็นต้องปกป้องอกียรติยศ และศักดิ์ศรี”นายอัครโชค กล่าว

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า การหมิ่นประมาท อยู่ที่การกระทำผู้ต้องหา ไปชูป้ายกล่าวหาว่านายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นผู้มีอิทธิพล และกล่าวหาตามที่ไลฟ์สดไป ซึ่งนายอำเภอได้กระทำตามอำนาจหน้าที่โดยครบถ้วนชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการกระทำดังกล่าวเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ. คอมฯ ที่ผ่านมา อำเภอได้รับเรื่องราวร้องเรียนของ ร.อ.ทรงกลด ทุกเรื่องและดำเนินการตามกฏระเบียบราชการ ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที้งนี้ต้องให้ความเป็นกับทุกฝ่าย

“อย่างไรก็ตาม การไลฟ์สดร้องเรียน โดยระบุว่าตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว เพราะตนเพิ่งมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมือง เมื่อปี 2565 แต่นำเรื่องตั้งแต่ 4-5 ปี เข้ามาร้องเรียนอีกด้วย”นานอัครโชค กล่าว