แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานกาชาดทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ที่ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคม แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาเป็นประธานการเปิดงานกาชาดทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2566 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พลตรี นพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับการจัดงานกาชาดทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการจัดงานปีที่ 3 เพื่อจัดหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการทหารพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของครอบครัว และบุตรหลานกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับบุตรหลาน โดยเน้นการจำหน่วยสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา เป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางทหารต่อการช่วยเหลือประชาชน ตลอดทั้งเผยแพร่ผลงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่นำผลผลิต จากโครงการทหารพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 นอกจากนั้นยังมีร้านค้าจากประชาชนหลายพื้นที่นำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายภายในงานอีกจำนวนมาก ตลอดทั้งยังสามารถมาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแห่งนี้ โดยทางค่ายฯจะเปิดประตูด้านหลังแยกโคกช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถเข้าออกโดยไม่ต้องแลกบัตรผ่าน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 22.00 น. ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2566