พะเยา หนอนรถด่วนปลายปีราคาพุ่ง กิโลละ 1,000 บาท

วันที่ 7 ธ.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพร ขยันยิ่ง ชาวบ้านตำบลบ้านสางอำเภอเมือง จ.พะเยา เข้าป่าหาหนอนรถด่วน หรือหนอนไม้ไผ่รวก ตามป่าแล้วนำมาขาย ราคาดี เพราะช่วงนี้เป็นฤดูการสุดท้ายของหนอนรถด่วนก่อนที่จะออกเป็นผีเสื้อและหายากจึงทำให้ราคาสูงกิโลกรัมละ 800 -1,000 บาท ราคาดิบตัวเป็นๆ กก.ละ 800 บาท และลวกสุกและทอดราคา 1,000 บาทสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีซึ่งหนอนรถด่วนจะหาได้ในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวเท่านั้น แต่ในปีนี้หายากกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงตามช่วงฤดูกาลจึงทำให้หนอนรถด่วนมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วย

โดยการหาตัวหนอนรถด่วนหรือที่ชาวบ้านเรียกหนอน แม้จะชอบอยู่ต้นไม้ไผ่รวกซึ่งวิธีการดูและหาหนอนรถด่วนชาวบ้านจะสังเกตุต้นไผ่อ่อนต้นไหนมีตัวหนอนรถด่วนอาศัยอยู่จะแห้งจากตรงปลายยอดลงมา หลังจากนั้นใช้มีดเข้าสับดูกระบอกที่อยู่เหนือกระบอกที่มีน้ำเพราะตัวหนอนจะรวมตัวกันอยู่ในกระบอกเดียว ซึ่งหลังหมดฤดูฝนหนอนรถด่วนจะเจาะรูข้างในกระบอกไม้ไผ่ให้เชื่อมถึงกันเพื่อจะให้น้ำไหลมาอยู่กระบอกสุดท้ายเพื่อเป็นอาหาร หลังจากได้ตัวหนอนรถด่วนชาวบ้านจะนำไปประกอบอาหาร หารแและนำไปขาย ช่วงนี้จะมีราคาแพง กิโลกรัมละ 800 – 1,000 บาท และเป็นที่นิยมของคนชอบแมลง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง มีรสชาติที่หวานมัน กลมกล่อมและมีคุณค่าด้านอาหาร

ช่วงนี้ที่หนอนรถด่วนมีราคาแพง เพราะหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง และหายาก จะมีแค่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือน มกราคม จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะสามารถหาตัวรถด่วนได้ เพราะหากผ่านเวลานี้ไปหนอนรถด่วนจะกลายเป็นผีเสื้อ