พะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์และนิสิตพิการ มพ.เดินรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ของนิสิต

วันที่ 1 ธ.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ของนิสิตม.พะเยา

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน โดยให้นิสิตจัดกิจกรรม campaign เดินรณรงค์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เส้นทางในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากนิสิตเป็นอย่างดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา