เชียงราย วันแรกลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ค่อนข้างเงียบเหงา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายลิขิต มีเสรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมสังเกตุการณ์และพูดคุยสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนผู้เป็นหนี้นอกระบบวันแรก ภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย บรรยากาศค่อนเงียบ โดยพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้วจำนวน 2 ราย

ทั้งนี้จากการสอบถาม ประชาชนคนแรกที่มาลงทะเบียนผู้เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการร้านอาหารได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากหนี้นอกระบบว่าตนเองมีปัญหาเรื่องระบบการเงินและธุรกรรมทางการเงิน จึงมีความต้องการใช้เงินมาหมุนเวียนในกิจการแต่ไม่สามารถขอกู้เงินผ่านสถาบันการเงินต่างๆ ได้ และตอนนี้เป็นหนี้นอกระบบอยูู่ประมาณกว่า 200,000 บาท

ส่วนการลงทะเบียนผู้เป็นหนี้นอกระบบวันแรก ภายในศูนย์ดำรงธรรมได้เปิดให้บริการพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายซึ่งตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอแม่สาย บรรยากาศยังเงียบเเหงา เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ได้ร่วมกันเปิดให้มีการลงทะเบียนบรรยากาศยังคงเงียบ เนื่องจากกในภาคเช้าที่ผ่านมายังไม่มีประชาชนเข้ามาสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนผู้เป็นหนี้นอกระบบแม้แต่รายเดียว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าน่าจะมีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนมากขึ้น