กองบิน 46 ต้อนรับ ผบ.กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือการใช้กำลังทางอากาศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือ การใช้กำลังทางอากาศ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านตะวันตก และบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3

ในการนี้ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 และหน่วยบินทางยุทธวิธี ฝูงบิน 461 กองบิน 46 รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

โดยมีนาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 46 เสนาธิการกองบิน 46 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 46 ให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกาสะลอง กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก