อุตรดิตถ์ รองผู้ว่าฯ- นายอำเภอ ตรวจความเรียบร้อย ต้อนรับการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.40 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล ลงพื้นที่ตำบลหัวดง เพื่อต้อนรับคณะตรวจส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการจัดสถานที่ดูความเรียบร้อย ในการ ให้การต้อนรับ การตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอลับแล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลับแล รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ตลาดผลไม้ (OTOP) เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน