“เปรมฤดี” เปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรคนข้าม 13 จุด ในเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00น. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดอุบัติเหตุบนถนนในเขตพื้นที่ของตนเอง เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดตั้งให้มีศูนย์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะมีการรณรงค์ในการตีเส้นทางม้าลาย การสวมหมวกกันน็อค ซึ่งในขณะนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนชนิดแอลอีดี พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 13 จุด ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

“จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกันหยุดรถบริเวณสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนและบริเวณทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก”ดร.เปรมฤดี กล่าว

สำหรับจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนชนิดแอลอีดี 13 จุด ประกอบด้วย
1.หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2.หลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

  1. หน้าตลาดเทศบาล 6 (ตลาดสถานีรถไฟ)
  2. หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
  3. หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โรงเรียนวัดธรรมจักร)
  4. หน้าโรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนธรรมบูชา
  5. หน้าโรงเรียนพุทธชินราช
  6. หน้าโรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนพญาเสือ
  7. หน้าตลาดเทศบาล 3 (ตลาดหลังห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์อาเขต)
  8. หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี
  9. หน้าโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 12. หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โรงเรียนวัดท่ามะปราง)
  10. หน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช