เชียงราย ปฏิบัติการ”เชียงรายฟ้าใส” (ล้มท่อม) พบปล่อยเด็กอายุ 12 ปี ใช้บริการ

เวลา 01.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร แบะหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย นำโดยนายกองรบ กระทุ่มนัด ป้องกันจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 นายพิสิษฐ์ สันติวงษ์สกุล ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงรายที่ 3 กอ.รมน. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พมจ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเพื่อจัดระเบียบสังตรวจสอบการกระทำผิดของสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านนั่งยันท่อมกัน By หลังเซ็น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบเยาวชนรวมตัวกัน กว่า 80 คน นั่งดื่มกินน้ำกระท่อม กันอยู่เป็นกลุ่มและมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่ง ยืนรออยู่หน้าร้าน จากการตรวจสอบอายุต่ำสุดเพียง 12 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบภายในร้านพบพนักงานแสดงตัวเป็นคนดูแลร้าน จำนวน 1 คน

จากการตรวจสอบใบอนุญาต พนักงานไม่สามารถแสดงใบอนุญาตต่างๆได้ และไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหาร ตามพรบ.การสาธารณสุข และมีการจำหน่ายน้ำกระท่อม โดยฝ่าฝืน พรบ.อาหารฯ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจร้านดังกล่าวยังไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหารและไม่ได้ส่งมอบสลากให้สำนักงานอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารใหม่หรือที่ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น และยังตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายกัญชาและช่อดอกกัญชา ซึ่งไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเสพบริการ และภายในร้านมีการนั่งเสพกัญชาด้วย และ

จากการตรวจสอบภายนอกร้าน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงและไม่สามารถแสดงใบครอบครองรถได้อีกจำนวน 4 คัน ทั้งเจ้าหน้าจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมแจ้งข้อกล่าวหากว่า 7 ข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้การตรวจสอบพบกลุ่มเยาวชนอายุ 12-20 ปี คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พมจ. เชียงราย และหน่วยงานภาคี จึงได้จัดทำบันทึกสอบถามพฤติกรรมเพื่อนำมาเป็นข้อมูล ได้มีการคุ้มครอง ด.ญ. อายุ 12 ปี ซึ่งมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยโดยปล่อยปละละเลยให้เยาวชนอายุ 12-20 ปีเข้าไปใช้ในช่วงเวลาที่ตรวจพบซึ่งเป็นยามวิกาลและมีการลักษณะนั่งเล่นกันเป็นกลุ่มนำเข้าข่ายการมั่วสุมคณะทำงานจึงเห็นควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว