เทศบาลตำบลวังทอง จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.50 น. ที่บริเวณตลาด 120 ปี นวัตวิถีชาววัง นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาด 120 ปี นวัตวิถีชาววัง อำเภอวังทอง โดยมี ร.ต.อ.สุชาติ กลิ่นสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง กล่าวรายงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องที่ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ตลาดชุมชน การแสดงศิลปท้องถิ่นริมน้ำ (Food Market Street Art & Local Performance) และการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

ภายในงานมีการจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นการโม่แป้งจากเครื่องโม่หิน การจักสานจากไม้ไผ่ การแสดงดนตรีไทย การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การร้องเล่น เต้นรำ และการจำหน่ายอาหาร และขบวนแห่กระทงชุมชนตามประเพณีโบราณ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปเที่ยวชมกันได้ที่ตลาด 120 ปี นวัตวิถีชาววัง อำเภอวังทอง 24-27 พ.ย.นี้