กองทัพภาคที่ 3 ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ที่วัดยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2566 ซึ่งมีสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมทำพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระครูโสภณจันทโพธิ เจ้าอาวาสวัดยางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มียอดปัจจัยทำบุญรวมทั้งสิ้น 341,341.- บาท