ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบพื้นที่ชายแดนแม่สาย เข้มงวดการเข้าออกชายแดน เผยมีคนไทย 22 รายทำเรื่องผ่าน TBC ขอกลับประเทศ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเผยได้ประสานขอความช่วยเหลือในการส่งคนไทยกลับบ้านแล้ว วันที่ 22 ก.ค.64 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในนามของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันชายแดน และ การรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย เพื่อปรับมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนตามแนวชายแดน จากการปิดด่านพรมแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันเหลือเพียงการเข้า-ออกของสินค้าจากทั้งสองประเทศ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้เพิ่มมาตรการในการ รับ - ส่ง สินค้าที่เข้าออกบริเวณ ด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ตรวจสอบในการสับเปลี่ยนคนขับรถส่งของ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนคนขับกันที่แนวชายแดน รวมถึงการฆ่าเชื้อสินค้า เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส พลตรี นฤทธิ์ กล่าวว่า ทางกองกำลังผาเมืองยังได้ประสานกับ ฝ่ายเมียนมา ผ่านทางช่องทางของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการประสานการส่งกลับชาวไทยที่ตกค้างจากการเข้าไปทำงานในฝั่งเมียนมา...
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์เห็นชอบให้สำนักงานขนส่งเก่า(ทุ่งยั้ง)เป็นสถานที่กักกันระดับอำเภอและโรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งเก่า(ทุ่งยั้ง) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ใช้งานด้านอื่นๆ เป็นสถานที่กักกันระดับอำเภอ และทำเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 โดยนายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าสำนักงานขนส่งเก่าทุ่งยั้งจะสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 100 เตียง ทั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีเตียงเพียงพอในการรักษาตัวในช่วงสถานการณ์วิกฤตของประเทศต่อไป #covid19 #คนไทยไม่ทิ้งกัน #HugUtt #กรมการขนส่งทางบกร่วมใจสู้ภัยโควิด ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11เขื่อนสิริกิติ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการระบาด ( COVID -19 ) ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 900 ชิ้น โดยมีนายสมเจตน์ ชัยเจริญ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
ผู้ว่าฯพิษณุโลก ปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคาช่วยเหลือประชาชน 93 ตำบล วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 1 กิติกร (ตลาดใต้) อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์  น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยคาราสินค้าในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรให้จัดหารถ Mobile เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คัน...
พิษณุโลก  นครไทย "ผวาโควิด" ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ป่วยใหม่.48 ราย วันที่ 21 ก.ค. 64 นายโสภณ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านป่าสัก ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ขึ้นป้ายประกาศห้าม เข้า-ออก หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาญเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กำลังลุกลาม มีผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ต.หนองกระท้าว จำนวนหลายราย เกรงว่าคนนอกหมู่บ้านจะนำเชื้อเข้ามาสู่หมู่บ้านของตน จึงปิดหมู่บ้านดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง นายโสภณ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านเรามีปัญหา เคลื่อนย้านผุ้ป่วย บังเอิญ พื้นที่มีคนเข้ามาตลอด อ่างเก็บน้ำวังพูน ก็ปิดแล้ว คนในหมู่บ้านประกาศป้องกันทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย แต่ สถานการณ์รุนแรง และรับมือ โดยเฉพาะเอาผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ชลบุรี มีการกักตัวในชุมชุน ซึ่งชุมชนต้องเข้มแข็ง ที่ติดป้าย จะมีการวางแผนกับ อบต.คณะกรรมหมู่บ้าน พิษณุโลก...

พิษณุโลก มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจาก covid-19 รายที่ 3 เป็นหญิงอายุ 85 ปี เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก หลังจากเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช นำร่างฌาปนกิจศพที่วัดสระแก้วปทุมทอง เวลา 10.00 น. ขอบคุณภาพ:มูลนิภาพประสาทบุญสถานพิษณุโลก
จ.ตาก เตรียมตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation) " 1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย " ในทุกตำบลกว่า 3,000 เตียง เตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง จำนวนมากในอนาคต นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และอำเภอใกล้เคียง พบผู้ติดเชื้อคนไทยและแรงงานเมียนมาจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง จำนวนมากในอนาคต จังหวัดตากจึงได้เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) " 1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย " ในทุกตำบลกว่า 3,000 เตียง โดยศูนย์พักคอยในชุมชนดังกล่าว จะช่วยรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เป็นการแบ่งเบา อำนวยความสะดวก และกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป   นอกจากนี้...
กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย บูรณาการจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสังคม ป้องกันการมั่วสุมและการกระทำผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในจังหวัดเชียงราย เมื่อ 19 ก.ค. 64 เวลา 20.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ ร.ต. นพดล รวมจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณฯ และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การป้องกันและหยุดหยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมการป้องกันการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม และการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศปก.จ.เชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 47/2564 และ 57/2564 และออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. ร้านนวดแผนโบราณ /...
เชียงราย ข้าวแกง 10 บาท ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด ด้านพระอาจารย์ พบโชค นำไข่ไก่ 3,000 ฟองสนับสนุน เจ้าของร้นอาหารเชียงราย ทำข้าวราดแกง 10 บาทขายชวยเหลือชาวบ้านช่วงโควิด หลังก่อนหน้านี้ได้ทำผัดกระเพรา 9 บาทมาแล้ว ด้านพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ทราบข่าว นำไข่ไก่ 3,000 ฟองมาสนับสนุนด้วย วันที่ 20 ก.ค.64 คุณธเนตร ติ๊บโท๊ะ หรือ "ต้นอ้อ" เจ้าของร้านอาหารฟอร์เก็ตมีน๊อต (forget me not) ตั้งอยู่เลขที่ 35/2 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ด้านเยื้องประตู 3 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์ ล้านนาประยุค สไตล์ในสวน ได้ใช้พื้นที่หน้าร้านเปิด ขายข้าวราดแกง 10...
พิษณุโลก เปิดกิจกรรม "จับคู่ เงินกู้ สู้โควิด" แนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จับคู่ เงินกู้ สู้โควิด" ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก สืบเนื่องจากโครงการ  “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร และ สถาบันการเงินกับผู้ส่งออก ซึ่งเป็นนโยบายของท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ที่จะช่วยเหลือร้านค้า และ SME  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่  ผู้ประกอบการ SME , ผู้ประกอบการส่งออก , ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ  ให้สามารถดำเนินกิจการธุรกิจให้ดำเนินอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน supply...
error: Content is protected !!