พะเยา ทำบุญวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี วันที่ 28 สิงหาคม 65 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี บริเวณศาลหลักเมือง โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน45รูป หลังจากนั้นมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเปลี่ยนผ้าผูกเสาหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดพะเยา ซึ่งในพิธีก็ได้มีข้าราชการ ทั้งภาพครับและเอกชนและ ประชาชน เข้าร่วมพิธี กันเป็นจำนวนมาก  
พะเยา  เครื่องปั้นดินเผา -บูรณะเมืองโบราณเวียงบัว  แหล่งโบราณคดีย้อนยุคอายุกว่า 700 ปี วันที่ 27 ก.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรศักด์  เฉพาะทำ อายุ 45 ปี  ประธานชมรมเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว  บ้านเวียงบัว หมู่ที่ 7 ต.แม่กา  อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมฟื้นฟูเครื่องปั้นดินเผาเมืองโบราณเวียงบัว ซึ่ง เป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีเตาเผาโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี  โดยปั้นถ้วยชาม และอื่นๆเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณเวียงบัว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา สำหรับเตาเผาเป็นเตาเก๊ามะเฟืองมีความยาว 5.15 เมตร กว้าง 1.90-2.00 เมตร ปล่องสูง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง40-45 ซม. พื้นเตาเป็นดิน ทาฉาบทับด้วยดินเหนียวมีแนวกันไฟสูง 35 ซม....

เชียงราย บูรณาการขับเคลื่อนสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชน จัดกิจกรรมบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือ Design Together for Chiangrai โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดเชียงรายนับว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์และด้านการออกแบบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาให้เมืองต่างๆในพื้นที่พิเศษของ อพท. และในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเพื่อให้เมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีพลังสามารถขับเคลื่อน“ เมืองเชียงราย” สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดเชียงรายรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่และทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองเชียงราย พบว่ามีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่มาอย่างยาวนาน มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์รวมทั้งการเชื่อมโยงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำเมืองเชียงรายไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านการออกแบบ นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ร่วมกับสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ กิจกรรมความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองเชียงรายกับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ได้ดำเนินนโยบาย“ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network) ในปี พ.ศ. 2547 และได้ให้คําจํากัดความ...

อบจ.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” 30-31 ก.ค.นี้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานเป็นไปด้วยวามเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ได้จัดทำโครงการ “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ...

เพิษณุโลก ประชุมเตรียมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30น. ที่ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวณัฐทรัตช์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ นายจรัล ห้วยนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมในครั้งเป็น เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดผ้าป่าหัวเรือ ขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราช และการแสดงในพิธีเปิด ภายในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วัดท่าโรงตะวันตก ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565...

อุตรดิตถ์ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าปลา ร่วมบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จา (คลิป) เมื่วันที่ 16 กรกฎาคม ณ วัดห้วยอ้อย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตถ์ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าปลา ร่วมบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จารุ่นที่ 1 โดยในพื้นที่ของอำเภอท่าปลานั้นจะมีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จาขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ณ วัดห้วยเลิศ ตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาในวันที่ 17 กรกฎาคม อีก 1 รุ่น ซึ่งในวันนี้ได้มีพระใบฎีกาไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากพันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จา โดยมีนายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2563 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอท่าปลาและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปประเพณีอันดีงามให้สืบทอดคงอยู่กับท้องถิ่นไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอีกด้วย ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน ตักบาตรเที่ยงคืน ขอพรพระมหาอุปคุตเจ้า วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 น วัดบึงกระดาน หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน ได้จัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืน พระมหาอุปคุตเจ้า พระอรหันต์แห่งโชคลา มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีตักบาตรเที่ยงคืนพระมหาอุปคุตเจ้า(วันเป็งปุ๊ด) โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ทุกวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ จะมีพิธีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน (วันเป็งปุ๊ด) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันพระใหญ่ขึ้น 15...

เทศบาลนครเชียงราย แห่เทียนพรรษากระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พรัอม ด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 โดยขบวนเริ่มจาก สวนตุงและโคมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ไปตามถนนธนาลัย จนถึงแยกประตูเชียงใหม่ ก่อนนำเทียนพรรษา ถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีขบวนเทียน 9 ขบวน จาก สถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงวัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม ทั้งนี้การจัดประเพณีแห่เทีนพรรษาปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ป้องกันโควิด19 หลังจากไม่ได้จัดมา 2 ปี และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประการสำคัญ  เป็นการดำรงค์ไว้ซึ่งขนบทำเนียมประเพณีแต่โบราณ...
แม่สอด ชาวไทยใหญ่ ร่วมจัดพิธีสืบสานประเพณี "แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า" ในเทศกาลเข้าพรรษา วันนี้ 12 กรกฏาคม 2565 ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมเป็นประธาน เปิดงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธ “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา เข้าร่วมงาน กันอย่างคับคั่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้คนในชุมชน ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามประเพณีต่างๆ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับประเพณี “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธ ของคนเชื้อสายไทยใหญ่ในแม่สอด คำว่า “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธ จากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยชาวไทยใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระพุทธรูปไว้ในบ้าน...

อุตรดิตถ์ นายก อบต.หาดงิ้ว แถลงจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวของหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ได้จัดการแถลงข่าวประเพณีแข่งขันเรือยาวและวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงาน อบจ.อุตรดิตถ์ ททท.สำนักงานพื้นที่ อุตรดิตถ์ แพร่ กรมศิลปากร และสมาชิก อบต.หาดงิ้ว ประชาชน ตำบลหาดงิ้ว มาร่วมงานแถลงข่าว ทั้งนี้ นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า งานแข่งเรือและประเพณีวันลอยกระทงนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเรือที่นำมาแข่งขันนั้นจะมาจากหลายจังหวัด ที่มีฝีมือพายเรือเป็นที่รู้จักในการแข่งขันทั่วประเทศมาแล้ว ให้รับชมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการปล่อยโคมลอย แสงสีเสียง เล่นไฟ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศ มาเที่ยวงานประเพณีงานแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง ตำบลหาดงิ้ว ในครั้งนี้ด้วย นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เปิดเผยอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วซึ่งอยู่ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์...