"ตำรวจน้ำดี"สภ.เนินมะปราง ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ คว้ารางวัลจิตอาสาดีเด่น ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.ชนะชัย แสงศิริ ผกก.สภ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์พิสิษฐ์ ปัญญา สวป. ร.ต.อ.ประทุม รอดเมือง รอง สวป.สภ.เนินมะปราง พร้อมด้วย จนท.ตร.ได้ร่วมเดินทางตรวจสอบพื้นที่ โครงการฝายชะลอน้ำ ในเขตพื้นที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นประจำปี 2563 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ผกก.สภ.เนินมะปราง กล่าวว่า โครงการจิตอาสาร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ยืดหลักและแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ อีกทั้งให้เกิดความรัก ความสามัคคีประชาชนมีสุข ตามแนวทางโครการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พ.ต.อ.ชนะชัย กล่าวอีกว่า...
ลำพูน รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน การแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือ และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ การขับเคลื่อนมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 678,736 ไร่ มีครัวเรือเกษตรกร 62,848 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ลำไย โดยมีพื้นที่ปลูก 270,245 ไร่ สร้างผลผลิตกว่า 2.5 แสนตันต่อปี นอกจากนี้จังหวัดลำพูน มีการเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือตอนบน ผลิตน้ำนมดับได้เฉลี่ยวันละ 125 ตัน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/วัน สำหรับด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน จังหวัดลำพูน...
เชียงใหม่ ทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม.2562 บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเครื่องไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำจุด พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป...
"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 13  มกราคม 2565 เวลา 09.31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา " แม่ฟ้าหลวง " บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 33 คน โอกาสนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย การนี้ครูผู้ช่วยถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ การเล่นเตหน่ากู่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวเขาปกาเกอะญอ ลักษณะคล้ายพิณทำด้วยไม้ นิยมเล่นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ทอดพระเนตรการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร สามารถเข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
“ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ ยันต้องสร้างอ่าง “น้ำญวน”ตามพระราชดำริ แก้ปัญหาแล้ง-ท่วม ย้ำเยียวยาอย่างเป็นธรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอัครา พรหมเผ่า ประธานกรรมการฮักบ้านเกิดพะเยา ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ และ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างน้ำญวณ ณ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลลา อนุสรณ์) โดยมีประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำยวน ต.ร่มเย็น และ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประมาณ 500 คน รอให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจจุดที่จะใช้ก่อสร้างอ่างน้ำญวณ ในพื้นที่บ้านสบสา หมู่ 18 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ...
พิษณุโลก เปิดศูนย์อำนวยการพิธีการศพพระราชทาน บริการ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีในประชุมเมื่อวันที่...
พระราชปณิธาน ร.10 ‘เลอตอ’ โครงการหลวงแห่งใหม่ พลิกฟื้นชีวิตชาวเขาปกากะญอ พระราชปณิธาน ร.10 ‘เลอตอ’ โครงการหลวงแห่งใหม่ พลิกฟื้นชีวิตชาวเขาปกากะญอ จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ดอยสูง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งใหม่ ลำดับที่ 35” คือ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ”อ.แม่ระมาด จ.ตาก ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โอกาสนี้ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ทั้งเกษตรกร เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้เฒ่าผู้แก่ รวม 200 คน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน บริเวณศูนย์พัฒนาฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ยังมีความประสงค์ที่จะพัฒนา “ปัจจัยพื้นฐาน”...
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดตาก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังจังหวัดตาก เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 ชุด หน่วย ฉก.ร.4 จำนวน 10 ชุด และหน่วย ฉก.ทพ.35 จำนวน 10 ชุด ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการนกแล ร้อย ตชด.345 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ต่อมา เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นตำบลแม่ตื่น และตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ จำนวน...
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก วันที่ 10 ก.ย. 2562 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมืองตาก จ.ตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการมอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 908 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 85 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น