แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน วันที่ 23 พ.ย. 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group ร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งได้รับความกรุณาจากท่าน พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนา ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในการลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับกำลังพลและพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากมูลนิธิชัยพัฒนา มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบคลังน้ำมันพิจิตร โดยทำการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่...
"ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ร่วมกับโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารของภาคเหนือ เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ยังขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้ในการบริโภค เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงก็ยังคงขาดแคลนความมั่นคงทางอาหาร ในการพึ่งพาตนเองเป็นอย่างมาก กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย, การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการประมง สำหรับนำมา ผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยความมั่นใจ นำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันกองกำลังนเรศวร รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 25 โรงเรียน โดยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 11 โรงเรียน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 โรงเรียน...
ตร.ภ.6 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 08.20 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตำรวจภูธร ภาค 6 ต.มะตูม​ อ. พรหมพิราม​ จ. พิษณุโลก พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย พล.ต.ต. สิทธิชัย โล่กันภัย พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน พล.ต.ต. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6...
อุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดบำเพ็ญพระราชกุศล และนิทรรศการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และจัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมมี พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย...
กองทัพภาคที่ 3 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.45 น. พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงค์ จำนวน 10 รูป และพิธีวางพวงมาลา ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ...
องคมนตรี ติดตามการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ"มูลนิธิโครงการหลวง องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาชนและชาวต่างชาติ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ ของมูลนิธิโครงการหลวงจากกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบโล่ขอบคุณและของที่ระลึกแก่สายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ทีวศักดิ์ คงทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และนายทหารในสังกัด ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ" รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่มูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต...
พิษณุโลก เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ "ผุด"คำฟ้อง-ยกฟ้อง ศาลปกครองคดี"ศรีสุวรรณ จรรยา" วันที่ 2 กรกฎาคม.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก(facebook) "เรารักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก ได้ออกมาเผยแพร่ คำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อ 31 ก.ค. 2562 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสามแยกเรือนแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และนักกฎหมายชื่อดัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวพิษณุโลกได้ไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อฟ้อง 1.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้...
อุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นำโดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ โดยร่วมสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล สภาวัฒนธรรม ตำบลทุ่งยั้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย การตั้งโต๊ะถวายเครื่องราชสักการะ การอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวอุตรดิตถ์ และส่งเสริมการรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา...
พิษณุโลก เตรียมการรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่24 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในปี 2564 โดยมีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางไปประชุมติดตามงานเตรียมการรับเสด็จ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการบันทึกบันชี กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้หารือแนวทาง เพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
พิษณุโลก บชร.3 เปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน ผลผลิตทหารพันธุ์ดี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 บริเวณเรือนรับรอง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3.และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ ให้การต้อน เนื่องด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กำหนดเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ครอบครัวตลอดจนบุตร และบุพการีที่มีความต้องการการพิเศษ โดย การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน บุตร และบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตามฤดูกาล ...