วัดป่าพระอุบาลี พุทธสถานสวยงาม กลางเมืองพะเยา ชมความสวยงามของวัดป่าพระอุบาลี ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดที่จัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ วัดศรีโคมคำและถือเป็นวัดที่สำคัญของชาวพะเยา โดยจัดสร้างขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย 2 อาณาจักรทั้งอาณาจักร และพุทธจักร โดยสถานที่จัดสร้างนั้นถือว่ามีความสวยงามอลังการบนยอดเขาสามารถสัมผัสทัศนียภาพท่ามกลางขุนเขาได้ 360 องศา มีศิลปะการก่อสร้างพระเจดีย์ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแบบจตุรมุข นอกจากนั้นยังมีภาพวาดที่เป็นลักษณะเรืองแสงที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวพะเยา ให้ได้ชมกันและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยาท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม พระเจดีย์ย่อมุม 12 จัตุรมุข รวมทั้งวิหารพระเจ้าทันใจ ที่ตั้งตระหง่านสวยงามอลังการอยู่บนยอดเขาในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นับเป็นพุทธสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของวัดป่าพระอุบาลี ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตลอดจนถึงญาติโยมทุกพื้นที่ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ แห่งวัดศรีโคมคำ ซึ่งถือเป็นปราชญ์และพระราชาคณะที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยา ที่เป็นเคารพนับถือของชาวจังหวัดพะเยาและ พุทธศาสนิกชนชาวภาคเหนือ ซึ่งวัดป่าพระอุบาลี ดังกล่าวนั้น ได้ถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 และถือเป็นสัญลักษณ์ของ 2 มหาวิทยาลัย ที่มีทั้งอาณาจักรและพุทธจักร และวัดดังกล่าวนั้นได้ถูกจัดสร้างขึ้นบริเวณระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบ ของการก่อสร้างนั้นจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสน เชียงใหม่ น่าน และพะเยาผสมผสานกันโดยเฉพาะเจดีย์นั้นจะทำรูปแบบเป็นจตุรมุข...
นายอำเภอพิชัย จัดกิจกรรม "ปั่นเสริมสร้างรอยยิ้มอิ่มสุข" วันที่  29 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และประชาชน โดยร่วมกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 41.5 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายบุญเลิศ แก้วคล้าย อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 253 หมู่ 5 บ้านท่าดินแดง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง) 2. นายไมตรี ศรีสุข อายุ 69...
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" สถาปนา "พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา" พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน.
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก Albert Fitts ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนาวาอากาศเอก Nav Anang Surdwiyono ผู้ช่วยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ให้แก่ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานรับมอบ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน...
พะเยา ประเพณีกินแกงขี้เหล็กห้าเป็ง เชื่อเป็นยาอายุวัฒนะ ผู้สื่อข่าวได้ติดตามประเพณีกินแกงผักขี้เหล็กเดือน 5 เป็ง หรือเดือน5 ออก 15ค่ำ ซึ่งเป็นงานประเพณีกินแกงผักขี้เหล็ก ของชุมชนวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ในการทำแกงขี้เหล็กขึ้นเพื่อให้ได้กันในวันเดือน 5 เป็ง ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวเหนือล้านนา แกงผักขี้เหล็ก นั้นมีส่วนผสมสารอาหารที่สำคัญมีทั้งเนื้อปลา เนื้อหมู มะเขือเทศ และผักอื่นที่มีสารอาหารครบถ้วน เมื่อรับประทานแล้วเชื่อว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ภายใน1 ปี ขอให้ได้ทานแกงผักขี้เหล็กหนึ่งครั้งทำให้สุขภาพดี ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน โดยคนโบราณเชื่อกันว่าหากได้รับประทานแกงขี้เหล็กแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามชื่อของขี้เหล็ก จึงได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่นางศิริวรรณ จันทร์อ่อน กล่าวว่า ประเพณีเดือนห้าเป็งจะมีการกินแกงผักขี้เหล็ก ซึ่งในหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว จะพากันมาช่วยกันแกงผักขี้เหล็ก จึงถือว่างานประเพณีเดือนห้าเป็งต้องเป็นงานประเพณีกินแกงขี้เหล็กด้วย ซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่จะทำแกงขี้เหล็กแจกจ่ายให้ประชาชน กินเพื่อเป็นความเชื่อว่าจะเป็นศิริมงคลและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงครั้งเดียว สำหรับการทำแกงขี้เหล็กตามประเพณีกินแกงขี้เหล็กชุมชนวัดลี โดยเริ่มจากเก็บยอดขี้เหล็ก นำมารวมกันจำนวนหลายร้อยกิโลกรัม หรือพอประมาณแกงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 20 หม้อแกงขนาดใหญ่ หลังจากนั้นจะนำไปแจก...
ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดเหลือ 1 องศาเซลเซียส วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเช้านี้บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเขียงใหม่ อุณภูมิลดลงแตะ-1องศาเซลเซียส รวมทั้งเกิดปรากฎการณ์เหมนขายหนาแน่น บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ กม.ทึ่47 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว และชมทะเลหมอก ต่างไม่ผิดหวัง และบางคนเพิ่งเคยเห็นเหมยขายเป็นครั้งแรก ต่างมีการถ่ายภาพเก๋บเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก สำหรับ ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม จะมีอากาศเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดในบางพื้นที โดย บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และเกิดน้ำค้างแข็งหลายพื้นที่ในบางวัน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลง ขณะที่บรรยากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิลดลงเหลือ 18 องศาเซลเซียส ทำให้วันนี้ประชาชนต่างมีการสวมใส่เสื้อกันหนาว และในตลาดสดต่างมีการนำเสื้อกันหนาวมาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก
กว๊านพะเยา น้ำลดต่อเนื่อง “นกปากห่าง”อพยพหาอาหาร พบนกปากห่าง นับหมื่นตัว ได้รวมฝูงลงหากิน แหล่งน้ำจืดกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา ภายหลังจากที่ระดับน้ำใน กว๊านพะเยา ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดชายหาดเป็นบริเวณกว้าง บางจุดห่างจากฝั่งริมถนน เป็นบริเวณกว้าง ทำให้มี มีกุ้ง หอย ปู ปลา เกยตื้นเป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของนกปากห่าง ในช่วงนี้ ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาลดเหลือเพียง 12.70 ล้านลูกบาศก์เมตร นกปากห่าง นับหมื่นตัว ได้รวมฝูงลงหากิน บริเวณแหล่งน้ำจืดกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา กันจำนวนมาก ภายหลังจากที่ระดับน้ำใน กว๊านพะเยา ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถมองเห็นเนินหาดเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้กุ้ง หอย ปู ปลา เกยตื้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่หากินของนกดังกล่าว จึงได้รวมตัวกันเป็นฝูงนับหมื่นลงหากินในช่วงนี้ ทั้งนี้สำหรับระดับน้ำใน กว๊านพะเยา ปัจจุบันมีระดับน้ำเหลืออยู่ใน กว๊านพะเยา เพียง 12.70...
ชลประทานเตรียมกักเก็บน้ำ “กว๊านพะเยา”หวั่นภัยแล้ง วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาตลอดในช่วงนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่ 25.481 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ชลประธานเตรียมวางแผนที่จะกักเก็บน้ำให้ถึงระดับที่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรับสถานการณ์ช่วงที่หมดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูแล้งเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดผลกระทบต่อปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค โดยขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 75% ของความจุที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร นายปราโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอาวุโส สำนักงานชลประทานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะกว๊านพะเยานั้นทางชลประธานได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตลอด หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่โดยตลอด ซึ่งขณะนี้กว๊านพะเยา สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 25.481 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 75% ของความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร นานปราโมกข์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากที่วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมาน้ำกว๊านพะเยามีน้ำเหลือเพียง 9 ล้านและขณะนี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในส่วนของแผนการ จัดเก็บน้ำที่ทางรัฐบาลหรือแนวทางของกรมชลประทานจะได้ดำเนินการในเรื่องของการกักเก็บน้ำ ให้มีปริมาณอย่างน้อยก็ให้ได้ 33...
เทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตรวจเข้มรถเข้า-ออกแนวชายแดน ด้านแรงงานเมียนมาทยอยกลับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 ต่อเนื่อง ที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคง มีการตรวจเข้ม ยานพาหนะ และบุคคล ที่เข้าออกแนวชายแดน เพื่อป้องปราม การขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งยาเสพติด อาวุธสงคราม สัตว์ป่าคุ้มครองและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆผ่านเข้า -ออกประเทศ โดยมีการใช้ชุดสุนัขทหาร เข้าตรวจสอบ ที่อาจมีการฉวยโอกาสลักลอบ ขนผ่านแดน เนื่องจากขณะนี้พบว่ากลุ่มแรงงานเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก โดยใช้บริการรถโดยสาร สาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาทยอยเดินทางกลับ จนใกล้สิ้นเดือนนี้ เนื่องจากข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่ามีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับเพื่อฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านจุดตรวจถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด ในปีนี้ ยอดรวมมากกว่า 150,000 คน ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
พิษณุโลก เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมกลางดึก เมื่อเวลา21.20 น.วันที่15 สิงหาคม2562 ได้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรมพาราไดซ์ ถนนบายพาส ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยต้นเพลิงเกิดจากห้องเช่าหมายเลข 6 เพลิงไหม้ได้ลุกลามภายในห้องอย่างรวดเร็ว   ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะเครื่องแป้ง เป็นต้น ขณะเกิดเหตุ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ได้ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เทศบาลตำบลบ้านคลอง และ อบต.ปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก  เข้าสกัดเพลิงที่กำลังรุกไหม้ จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา21.50 น.ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในห้องได้รับความเสียหายจำนวน 3 ห้อง ซึ่งขณะเพลิงไหม้ห้องพักดังกล่าวไม่มีผู้เข้าพักแต่อย่างใด
error: Content is protected !!