จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามที่ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต.มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  การส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนภูดู่ ให้กรมศุลกากร การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด คำขอที่ 2 เพื่อพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ การจัดทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ที่จะขอใช้ประโยชน์ และการเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้นและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยการจัดรูปแบบที่ดิน ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
พะเยา ฮือฮา!พบเสื้อยันต์โบราณ ทหาร -ตร.ใส่ ปกป้อง ประเทศ เรียกร้องผืนแผ่นดินไทยคืน หลังเสียดินแดน 1 เดียวของจังหวัด วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูกัลยาโณภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ได้เก็บ รักษา เสื้อยันต์ โบราณ อายุ80ปี ที่ทางรัฐบาลไทยสร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2483 เพื่อมอบให้ทหาร-ตำรวจ สวมใส่ใช้ในการ ป้องกันตนเอง เพื่อเกิดความแคล้วคลาด จากศาสตราวุธต่างๆ ยิง ฟัน แทงไม่เข้า ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องผืนแผ่นดินไทย และเรียกร้องผืนแผ่นดินไทยคืน ตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเป็นการปกป้อง อธิปไตยของประเทศไทยไว้ ไม่ให้ใครรุกรานและรุกล้ำ หลังจาก ที่ได้เสียดินแดนไป โดยมีเกจิอาจารย์ดังๆของประเทศไทยร่วมทำพิธีปลุกเสก พุทธคุณ เพิ่มความขลัง นำไปแจกจ่ายให้กับตำรวจ-ทหารนำไปใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ ในยุคสมัยนั้นปัจจุบันนับว่าเป็นของที่หาดูยากและเป็นที่หวงแหนแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง ซึ่งปัจจุบันมีเพียงผืนเดียวที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ยังมีให้เห็นอยู่ ...

ผบ.กกล.นเรศวร จับมือภาคประชาชน วางลวดหนามริมน้ำเมย สกัดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 น. พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคําแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (ผบ.กกล.นเรศวร) พร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) ลงพื้นที่สร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ (ท่าผี) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบก็ตรวจและจัดทำเครื่องกีดขวาง 1.จัดทำรั้วลวดหนามหีบเพลง กีดขวางช่องทางฯ 2.จัดตั้งระบบไฟส่องสว่าง Spot light 3.ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด 4.การลาดตระเวน โดยชุดปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ประกอบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จากนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรพบพระ เพื่อแถลงการสกัดกั้นจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองต่อไป

ผบ.กองกำลังผามือง ตรวจแนวชายแดนแม่สาย คุมเข้มสกัดหลบหนีเข้าเมือง ผบ.กกล.ผาเมือง ร่วม นอภ.แม่สาย และหัวหน้าส่วนราชการวางแนวลวดหนาม เพื่อสร้างเครือข่ายแนว ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 วันที่ 10 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับนายประสงค์ หล้าอ่อน อำเภอแม่สาย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน ได้ร่วมกันวางแนวลวดหนาม และสร้างเครือข่ายแนวร่วม ในการสอดส่องดูแลในหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามที่จะลักลอบเข้ามาในเขตไทยตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัว (State Quarantine) ตามขั้นตอนของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความหวั่นวิตกของคนภายในประเทศ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่พยายามลักลอบเข้ามาทางด้านชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอแม่สายฯ มีความต้องการแรงงานเข้ามาดำเนินกิจการของตนเอง เช่น...
รื้อถอนบ้านพัก รีสอร์ท ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ริม) จ.เชียงใหม่  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดย นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพรภาคเหนือ) ชุดปฏิการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ หน่วยป้องกันกันและพัฒนาป่าไม้เชียงใหม่และลำพูน ภายใต้การอำนวยการจากนายอำเภอแม่ริม ได้ทำการรื้อถอนบ้านพัก รีสอร์ท ตามมาตรา 25 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ริม) (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ต.แม่แรม และ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ทั้งนี้เป้าหมายรีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ม่อนแจ่ม ที่เจ้าของยินยอมให้ทำการรื้อถอน ทุบทิ้งแต่โดยดี เพื่อรอฟื้นฟูสภาพป่าดังเดิมจะมีทั้งหมด 29 แห่ง ในวันที่ 12 ก.ค. นี้ คณะของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแทนของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีฯ จะมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบม่อนแจ่ม...

แม่ทัพภาคที่ 3 มั่นใจเอาอยู่ ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19 (คลิป) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมหน่วยงานความมั่นคงชายแดนจังหวัดตาก เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19 ว่า ปัจจุบันแรงงานต่างชาติกลับไปประเทศเขา ในขณะเดียวกันมีบางส่วนที่เคยเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรา พยายามจะกลับเข้ามา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้งด้านเมียนมา และสปป.ลาว มีช่องทางธรรมชาติกว่า 300 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นท่าข้าม และลำน้ำความกว้างไม่มากนัก พล.ท.ฉลองชัย กล่าวว่า ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังลงทั้งหมด ทั้งประจำจุดตรวจ ท่าข้าม สะพานผ่านแดนมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 และที่ 2 ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนทางด้านจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน ที่ติดกับ สปป.ลาว ท่าเรือทุกจุดมีกำลังทั้งทหาร ตำรวจ...
ภูทับเบิก จับลานกางเต้นท์บังผาหัวสิงห์ ยึดพื้นที่-สิ่งปลูกสร้าง วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากตกเป็นกระแสและกลายเป็นประเด็นดรามา เกี่ยวเรื่องการกางเต้นท์บดบังทัศนียภาพ ที่บริเวณผาหัวสิงห์ที่ภูทับเบิก หมู่ที่ 8 บ้านดอยน้ำเพียงดิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปป.4 กอ.รมน.นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผาหัวสิงห์ภูทับเบิก หมู่ 8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ร้องเรียนเพิ่มเติมจากวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา พบนายเงี่ยป๋อ แซ่ท่อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินเดิม ก่อนที่จะแบ่งมอบที่ดินให้กับบุตร นำชี้ขอบเขตที่ดินทำกินเดิมจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ได้ 21 – 3 – 0 ไร่ นอกจากนี้ยังพบผู้ครอบครองจำนวน​ 2 ราย​จึงให้นำตรวจสอบ โดยรายแรกนายกัวเน้ง​ แซ่ท่อ​ ครอบครองพื้นที่จำนวน 3 – 2 –...
พะเยา แปลก!หนุ่มใหญ่เลี้ยงต่อหัวเสือ-ผึ้ง อยู่ด้วยกัน วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ข่าวรายงานว่า ที่บ้านของนาย ได้มีการ เลี้ยงผึ้งรัง และต่อหัวเสือ อยู่ด้วยกัน ภายในบริเวณสวน ลำไย-และอินทผาลัม หลังบ้านของตัวเอง ซึ่งก็ได้สร้างความแปลกตาแปลกใจแก่ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมและพบเห็น เป็นอย่างยิ่งว่า ผึ้งและต่ออยู่ด้วยกันได้อย่างไร โดยที่ไม่ทำร้ายกันต่างฝ่ายต่างอยู่หากินกันเอง รังใครรังมัน รังแกกัน และ อยู่ด้วยกันมานาน โเยผึ้งและต่อหัวเสือไม่ทำร้ายเจ้าของสวนแต่อย่างใด นาย วิเชียร นามวงศ์ กล่าวว่าตนเองได้ปลูกลำไยและอินทผาลัม มาหลายปี จึงมีความคิด เอาผึ้งมาเลี้ยง โดยให้ผึ้ง ผลิตน้ำผึ้ง ทำน้ำผึ้ง เพื่อได้เอาไว้กินและขาย ด้วยน้ำผึ้งในสวนจะเก็บภายในช่วงเดือน 5 เท่านั้นเพราะน้ำผึ้งจะมีรสหวานอร่อย กว่าช่วงเดือนอื่นๆและวิธีการทำน้ำผึ้งของตนเองจะไม่เหมือนใครโดยจะไม่ใช้มือจับโดยการรีดน้ำผึ้งนั้นโดยจะใช้รังผึ้งมัดแขวนห้อยไว้ปล่อยให้น้ำผึ้งหยดลงมาเองโดยไม่ผ่านวิธีกรรม งานบีบหรือคั้นแต่อย่างใดทำให้น้ำผึ้งออกมามีรสชาติที่หอมหวานอร่อย สำหรับต่อหัวเสือที่เข้ามาทำรังอยู่ร่วมกับ ซึ่งภายในบริเวณสวนนั้น ก็ได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีโดยต่างฝ่ายต่างอยู่และไม่ทำร้ายรังแกกันและทั้งผึ้งและต่อก็ไม่เคยต่อยหรือทำร้ายคนภายในบ้านหรือตนเองที่เข้ามาอยู่ในสวนแต่อย่างใดทำให้สัตว์ทั้งสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันอย่างมี ความสงบ และรังต่อหัวเสือนั้นก็จะไม่ทำหรือการย้ายหรือทำลายแต่อย่างใดคงปล่อยให้อยู่กันต่อไป แต่ก็ ในการ...
นาทีระทึก ฉก.ร.17 ส่ง ฮ.บินรับผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจจากแม่ฮ่องสอน ส่ง รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.28 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร.17) ได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการการบินกองทัพบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดเฮลิคอปเตอร์ รุ่น ฮ.ท.212 จำนวน 1 ลำ ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1 ราย คือนายประพาส อักษรเจริญ อายุ 68 ปี บ้านท่าข้ามหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกลามไปถึงด้านหลัง.มีความเสี่ยงเสียชีวิตได้กะทันหัน จึงเร่งส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาต่อณโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม...
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ขับรถไล่ล่าจับกุมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สุดท้ายคนนำพาจนมุมทิ้งรถและแรงงานต่าวด้าวรวม 11 คน วันนี้ 9 ก.ค.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตาก จัดชุดปฏิบัติการ เข้มงวดกวดขันกลุ่ม ขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ พบรถยนต์กระบะ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน บรรทุกแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แต่ระหว่างเจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกุมผู้ต้องหา ได้ขับรถยนต์หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่ผู้ต้องหาจะจนมุม ทิ้งรถยนต์กระบะของกลาง พร้อมแรงงาน ต่างด้าวหลบหนี จำนวน 11 คน จอดทิ้งไว้ ในพื้น บ้านขะเนจื้อ ม.7 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งคนขับได้ฉวยโอกาสหลบหนีไปได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ ต้องประสานนำช่างทำกุญแจเพื่อเปิดประตูรถ และนำรถยนต์ พร้อมแรงงานชายหญิง จำนวน 11 คน ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อดำเนินคดี และเตรียมขยายผล ติดตามตัวคนขับ...
error: Content is protected !!