อำเภอแม่สอด วางมาตรการ คัดกรองผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ที่เข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานตัวเจ้าหน้าที่และกักตัว ในขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ ตื่นตัวฉีดวัคซีน หลังพบการระบาดรอบใหม่ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด วางมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแจ้งไปยัง กำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านตั้งด่านตรวจคัดกรองกรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมกักตัว Home Qunrantime นอกจากนี้ ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปี และมีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในทุกช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ทั้งการ ประกาศเสียงตามสาย ในเวทีการประชุมประจำหมู่บ้าน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook LINE และช่องทางอื่นๆให้ทั่วถึง ขณะที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รอบใหม่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เริ่มเกิดการตื่นตัว เข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่อง...
พะเยาติดโควิด 3 ราย เปิดแอป "พะเยาชนะ"โหลดก่อนเข้าพื้นที่ วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ กล่าวว่า จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยโควิดจำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อำเภอภูซาง 1 ราย อำเภอเชียงคำ 1 ราย และอำเภอปง 1 ราย ซึ่งทั้งหมดกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดและมีอาการไม่รุนแรง โดยเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ทองหล่อทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบไทม์ไลน์และผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดต่อไป รองผู้ว่าราชการ กล่าวต่ออีกว่า คลัสเตอร์นี้กระจายเร็วกว่าคลัสเตอร์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้จังหวัดได้จัดทำแอปพลิเคชั่น พะเยาชนะขึ้นมาเพื่อรองรับการระบาดในครั้งนี้ นอกจากนี้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพะเยาทุกคนต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนเพื่อคัดครอง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการระบาดต่อไป
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ปลูกต้นไม้บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายประธาน จันทนจินดา หัวหน้าฝ่ายช่างกล, นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นละอองจากหมอกควัน ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
จังหวัดเชียงใหม่ แถลง พบผู้ป่วยโควิด – 19 เพิ่มอีก 36 ราย พร้อม ปิดสถานบริการ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 7 วัน เตรีมเปิดโรงพยาบาลสนาม และผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงกักตัว 14 วัน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้(8 เม.ย.64) จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีก 36 ราย รวมมีผู้ป่วยโควิด – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 47 ราย ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสถานบริการและสถานประกอบการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกประเภทเป็นเวลา 7...
หลวงปู่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ตามเส้นทาง จ.แพร่ ถนน ทล.101 อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย ถนน ทล.11 จ.อุตรดิตถ์ ถนน ทล.11 อ.ทองแสนขัน ถนน ทล.1143 อ.ชาติตระการ ถนน ทล1143 อ.นครไทย ถนน ทล.2013 ข้อปฏิบัติของญาติธรรมผู้ศรัทธาที่ควรปฏิบัติต่อ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระธุดงค์สายป่า 1.ห้ามถ่ายรูปขณะท่านพิจารณาอาหาร ขณะท่านฉันภัตราหาร หรือขณะฉันน้ำ 2.ห้ามถ่ายรูปขณะท่านจำวัด(นอน) 3.ห้ามถ่ายรูปขณะท่านสรงน้ำและเปลี่ยนจีวร 4.ห้ามถ่ายรูปขณะท่านทำธุระส่วนตัว อิริยาบทของอริยะสงฆ์ทั้ง 4 ข้อนี้ ถ้าหลวงตาท่านไม่อนุญาตนั้นจะเป็นปาบกรรมติดตัวต่อเหล่าพุทธศาสนิกชน โดยสุจริต (ไม่รู้ตัว) ฉะนั้นไม่ควรละเมิด ข้อปฏิบัติขณะ รอกราบหลวงตาขณะท่านจาริกธุดงค์ 1. หลวงตาท่านไม่รับปัจจัย ฉะนั้น!! ท่านจะไม่เหยียบ ไม่เคาะกระเป๋าตัง หรือธนบัตร (ญาติโยมควรเก็บกระเป๋าไว้ด้านหลัง) 2. หลวงตาท่านไม่เหยียบเสื้อหรือผ้าที่มีตัวหนังสือ โลโก้ตราสถาบัน ชื่อร้านต่างๆ ที่มีอักษรภาษาไทย 3. หลวงตาท่านจะไม่เคาะ ไม่เหยียบ ลอตเตอรี่ กุญแจรถ โฉนดที่ดินหรือเอกสารต่างๆ ที่มีตัวหนังสือ หรือมีตราครุฑ 3 ข้อนี้คือข้อที่หลวงตาท่านปวารณาไว้ 4. นั่งตัวตรงไม่ก้มกราบหลวงตา ไม่จับเท้า...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์" ช่วยเหลือพายุพัดบ้านพัง 2 อำเภอ 362 หลังคาเรือน พร้อมจัดสรรงบซ่อมแซม วันที่ 8 เม.ย.64  นายจุติ ไกรฤกษ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.เดินทางไปที่วัดบ้านหนองกะท้าว หมู่ 10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากเหตุพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา โดนมีมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  และร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายบางส่วนใน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน 127 หลังคาเรือน ในโอกาสนี้ รมว.พม.และคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ และพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ครอบครัว นายมงคล คงบาง บ้านเลขที่ 8/1 ม.10 บ้านหนองกะท้าว...
พะเยา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก วันที่ 8 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จํานวน 900 ราย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  กล่าวว่า ทางจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับจัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นของบริษัท SINOVAC จำนวน1,800  โดส  ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนทั้งหมดได้ 900 คน และโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจำนวน 165 โดส ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในการบริการวัคซีนเฟสแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีน  และจะกระจายไป 9 อำเภอ โดยมีการรณรงค์ให้ฉีดวันที่ 8 วันนี้ให้ครบ 100% และได้รับคำสั่งจากผู้ตรวจให้ฉีดก่อนวันสงกรานต์ และในเขตอำเภอเมืองได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 185...
เชียงใหม่ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย‼️ เชียงใหม่ป่วยสะสมแล้ว 11 ราย ล้วนเกี่ยวพันสถานบันเทิง คกก.โรคติดต่อ ออกคำสั่งปิดสถานบริการเพิ่มอีก 5 แห่ง ป้องกันแพร่เชื้อตามแนวทางควบคุมโรค พร้อมปิดอีก 1 ให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ โดยปิดร้าน “ลิฟวิ่งแมชชีน DC เชียงใหม่ ท่าช้างคาเฟ่ Infinity Pretty club Xclusive และ Too Nice”   วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 7...
พะเยา ร.ต.ต. มือปราบชะโดลุ่มน้ำอิงแห่งภูกามยาว วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีบรรดานายพรานนักล่าปลาชะโดตามลำน้ำอิงพากันออกล่าจับเพื่อนนำมาประกอบอาหารและขายเพราะถือว่าปลาชะโดเป็นปลาที่ดุร้ายกัดกินปลาชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆเป็นอาหารหมด  และถือว่าเป็นปลาที่อันตรายและเป็นที่สนใจของบรรดานักล่าปลาชะโดต้องการจับล่า เพราะปลาชะโดตัวใหญ่ บางตัวหนักร่วม 10 กก. ร.ต.ต.ประพจน์(หมวดพจน์) วงศ์ไชย  รอง สวป.สภ.ภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ซึ่งเป็น1ในหลายสิบคนที่เป็นนักล่าปลาชะโดในตามอ่างเก็บน้ำและลำน้ำแม่อิง  จนได้ฉายาจากเพื่อนๆนักล่าปลาชะโดว่า มือปราบชะโดลุ่มน้ำอิงแห่งภูกามยาว  เพราะ(หมวดพจน์) ใช้เวลาว่างและวันหยุดล่าปลาชะโด โดยการตกเบ็ด  และจะได้ปลาชะโดทุกวัน ล่าสุดหมวดพจน์ ทำการล่าปลาชะโดได้ในลำน้ำแม่อิงที่ไหลผ่านหน้าบ้านเขตตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาโดยการตกเบ็ดได้ปลาชะโดตัวเขื่องขนาดใหญ่น้ำหนักร่วม10กก. หลังจากปลาชะโดติดเบ็ดก็ดึงปลาขึ้นมาบนฝั่งแล้วทำการแบกอุ้มวิ่งไปใส่รถเข็น นำไปใส่บ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ในบ้านอย่างรวดเร็วและมีปลาชะโดตัวเขื่องบางตัวต้องแบกไว้บนบ่าวิ่ง เอาไปไว้ในบ่อถังปูนเลี้ยง ปลาโดยมีลูกสาวเป็นคนถ่ายคลิปวีดีโอ วิ่งถ่ายตามพ่อ พร้อมพูดกับพ่อว่า"หัวปลาจะเท่าหัวพ่อ"  จนเป็นที่ตลกขบขันหลังจากที่เพื่อนๆๆหมวดพจน์และลูกสาว เอาคลิปไปแชร์ดูกัน สำหรับ ร.ต.ต.ประพจน์(หมวดพจน์) วงศ์ไชย  รอง สวป.สภ.ภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  เพิ่งจบการอบรมนายตำรวจ 53 รุ่น 38 จ. ลำปาง และเพิ่งติดยศเมื่อวันที่ 2 เม.ย.64...
จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่พบผู้ป่วยโควิดเป็นเวลา 99 วันแล้ว ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ย้ำทุกคนที่มาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) บ่ายนี้ (7 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมาโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจนถึงวันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 99 วันแล้ว และทำการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 114 คน รวมทั้ง อสม.ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 120 คน เน้นในกลุ่ม COVID WARD,บุคลกรใน ARI...
error: Content is protected !!