โรงเรียนและชาวบ้านท่าอาจ ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กวนข้าว “หย่าฮู้” ของพี่น้องชาวไทใหญ่ วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ พร้อมด้วยนายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ราษฏร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการกวนข้าว หย่าฮู้ ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของพี่น้องไทใหญ่ สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณี การกวนข้าวหย่าฮู้ นั้น เป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่มีความผูกพันกับชุมชนและชาวบ้าน ผู้ที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลาช้านาน จนเป็นประเพณีที่ชาวไทใหญ่ที่สืบทอดประเพณี โดยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ของชุมชนบ้านท่าอาจ หมู่ที่ 3ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเชื่อว่าหลังจากการทำนาหรือหลังจากการเกี่ยวข้าวเสร็จ จะต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าวหรือพระแม่โพสพ ที่ได้คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิต และเมื่อได้ข้าวมาก็จะนำไปถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล และข้าวนั้นก็จะต้องเป็นข้าวใหม่ ในวันเหลินสาม เดือน...
พะเยา เทศกาลวันดอกคำใต้งาม เทศกาล”วันแห่งความรัก” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเทศกาล วันดอกคำใต้งาม รวมพลังสตรี เทศกาลวันแห่งความรัก โดยเป็นการรวมพลังของสตรีดอกคำใต้ เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม หลังภาพพจน์เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นไปในลักษณะที่ไม่ค่อยดีนัก และเน้นการส่งเสริมการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก และส่งเสริมการท่องเที่ยว ขบวนศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จากพื้นที่ 12 ตำบล รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มสตรี ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “เทศกาลวันดอกคำใต้งาม รวมพลังสตรีเทศกาลวันแห่งความรัก” ที่ทางอำเภอดอกคำใต้ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่ได้มีบทบาท ในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ที่สวยงามของสตรีชาวอำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอกคำใต้ โดยการจัดกิจกรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสตรีในแต่ละพื้นที่ แต่ละตำบล ของอำเภอดอกคำใต้ ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มสตรี ของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของชาวสตรีดอกคำใต้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีของสตรีดอกคำใต้ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อหลายสิบปีก่อนมีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีนัก ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นและเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ในเทศกาลวันแห่งความรักในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป...
กองบิน 46 จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ ภาครัฐ เอกชน  สื่อมวลชน วันที่ 14 มกราคม 2562 นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 คุณพัฒน์นรี  พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 สื่อมวลชน, คณะครูลูกเสือเหล่าอากาศ และประชาชนทั่วไป จัดอบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ กองบิน 46 ประจำปี 2562  ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง อาทิ...
นอภ.พบพระ เปิดงานวันวาเลนไทน์ "รักสุดใจ คนชายแดน" เปิดจดทะเบียนคู่รักชนเผ่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพระ ร่วมเปิดงาน "14กุมภา" วันวาเลนไทน์ โดยกิจกรรมการแสดงบนเวที และไฮไลท์ภายในงาน คือ การจดทะเบียนสมรสคู่รัก จำนวน 11 คู่ ตามสโลแกน"รักสุดใจ คนชายแดน" 14กุมภาพันธ์2562 ซึ่งคู่รัก มีทั้งคู่รัก พี่น้องชนเผ่า ทั้งคู่รักของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ และคู่รักระหว่างข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่อีกด้วย โดยนายอำเภอพบพระ ได้ร่วมมอบทะเบียนสมรส และของที่ระลึกแก่ 11คู่รัก คู่สมรสมาจาก 5 ตำบล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่อำเภอพบพระ โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวเมียนมา เดินทางเที่ยวชมเป็น จำนวนมาก ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์...
สสจ.ลำปาง บูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กำหนดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ “หยุดการเผา” เพื่อรักษาธรรมชาติ โดยรวมพลสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง ร่วมกันออกมาเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางถนนสายต่างๆ รอบตัวเมืองลำปาง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา พร้อมแนะนำถึงวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากหมอกควันไฟป่า และให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤตด้วย ได้เกิดความตระหนักเห็นถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่าในจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีระบบในอันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เขต 10 ลำปาง นำรถดับเพลิงร่วมปฏิบัติการทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณภาพอากาศในระดับชั้นที่ผู้คนอยู่อาศัยมีคุณภาพอากาศดีมากขึ้น
พิษณุโลก ทหาร“คอบร้าโกลด์”ดูงานทหารไทยเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 นำคณะทหาร”คอบร้าโกลด์ 19 เข้าเยี่ยมชม พาดูการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ตามโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ทหารกองทัพภาคที่ 3 เพาะเลี้ยง ซึ่งคณะทหารไทยพาคณะทหารคอบร้าโกลด์จากหลายชาติเข้าชม ยังฟาร์ม ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมี พันเอก ภพ สิวรรณรัตน์ ผู้บังคับการกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 บรรยายสรุปการส่งเสริมขยายพันธุ์แพะ เตรียมแจกจ่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนและกำลังพล ข้าราชการครอบครัวผู้ยากไร้ที่สนใจเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ผู้บังคับการกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 (ผบ.สบร.23) กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน แพะแบล็คเบงกอลแท้ๆและพันธุ์ผสมจำนวน50 ตัว เวลาผ่านไป 2 ปีเศษ ขยายพันธุ์กระทั่งมีแพะ...
บรรยากาศวาเลนไทน์ พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก พ่อค้าแม่ค้าเปิดจำหน่ายกุหลาบและสิ่งของแทนใจ คึกคัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม ถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นถนนใจกลางเมืองแม่สอด มีพ่อค้าแม่ค้า จำนวนมาก ต่างตั้งร้าน เป็นทางยาว จำหน่ายดอกกุหลาบ และสิ่งของแทนใจในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยพบว่าพ่อค้าแม่ค้า บางส่วนเป็นกลุ่มเกษตรกร เจ้าของไร่กุหลาบ ในพื้นที่อำเภอพบพระ ต่างนำดอกกุหลาบมาจำหน่ายเอง เนื่องจากได้ราคาที่สูงกว่า สามารถจำหน่ายได้ในราคา ดอกละถึง 30 บาท ส่วนช่อกุหลาบช่อใหญ่มีราคา 1,200 บาทและบางช่อเป็นช่อสั่งทำพิเศษ ราคาช่อละ 3,500 บาท นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบว่า ไม่ใช่เฉพาะการจำหน่ายเพียงดอกกุหลาบที่ เป็นดอกที่สื่อถึงเทศกาลวาเลนไทน์ เท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีการจำหน่าย ดอกกุหลาบ ที่ทำจากผ้าจำหน่าย ด้วย คุณรัตน์ มณีวัน อายุ 51...
นอภ.เมืองพิษณุโลก จดทะเบียนสมรสวัน"วาเลนไทน์"มอบของที่ระลึกทุกคู่รัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามหนังสือสำคัญจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักที่จับมือกันมาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์   เพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสกับคู่บ่าวสาว ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่คู่สมรสที่มีความตั้งใจที่จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักและเพื่อแสดงความสำคัญของสถาบันครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในทุกปีจะมีผู้จดทะเบียนสมรสนับ 100 คู่ และทุกคู่รักที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มอบของที่ระลึกให้อีกด้วย
พะเยา จดทะเบียนสมรส “วันแห่งความรัก”กลางกว๊านพะเยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก “14 กุมภาพันธ์” ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นำคู่รัก จำนวน 35 คู่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คู่รัก คู่สมรส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำ คู่รัก นั่งเรือพายเพื่อมุ่งหน้าสู่วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา พระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ เพื่อทำการประกอบพิธีในการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รัก โดยมี นายวัฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด...
พิษณุโลก “วาเลนไทน์” โรงแรม-ม่านรูด”หงอยเหตุไม่ตรงวันหยุด  เตรียมพร้อมอุปกรณ์รองรับ เฝ้าระวังวัยรุ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสเทศกาล”วันวาเลนไทน์” เจ้าของโรงแรม และ”ม่านรูด”ในจังหวัดพิษณุโลก เตรียมรองรับลูกค้าที่เป็นหนุ่มสาวมาเปิดห้องพัก โดยจัดเตรียมถุงยางอนามัย ผ้าห่มสบู่ อย่างไรก็ตาม หากมีวัยรุ่นชาย-หญิงอายุต่ำ 18 ปีหรือ 20 ปี จะต้องเรียกดูบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้ประกอบการ”ม่านรูด”แห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า หากวันวาเลนไทน์ตรงกับวันหยุดมักจะคักคักช่วงกลางวันเป็นพิเศษ แต่เป็นวันธรรมดาถือว่า ปกติ หากชายหญิงมาพักเป็นคู่ มักเลือกเวลาว่าง ช่วงเย็น-ค่ำๆ โดย”ม่านรูด”ส่วนใหญ่ จะเตรียมถุงยางไว้ 1 ชิ้น หรือ ผ้าห่มและสบู่ ไว้ 1 ชุด ทว่า ม่านรูด ปัจจุบัน ชายหญิงที่จะเดินทางมาพัก อาจน้อยลงไป เนื่องจากเจอคู่แข่ง ที่เปิด”รีสอร์ต”ราคาถูก แย่งชิงลูกค้าไป ส่วนจะถูกกฎหมายหรือไม่นั้นต้องว่ากันอีก  “ม่านรูดของตนนั้น ราคา 200 บาทชั่วคราว...