พะเยา แรงงานบริษัทเจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องเปิดโรงงาน แรงงานทั้งชาวไทยและพม่า ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา รวมตัวเรียกร้องกับทางจังหวัดพะเยา หลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกปิดโรงงาน เนื่องจากถูกร้องเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็น ถึงแม้จะมีการแก้ไขตามที่อุตสากรรมกำหนด แต่ก้อยังไม่สามารถเปิดกิจการได้ จึงเข้าเรียกร้องเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการ ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จากการหยุดกิจการ แรงงานซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานพม่ารวมกว่า 200 คน ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ต้องรวมตัวกัน เข้าเรียกร้องต่อทางจังหวัดหลังได้รับความเดือดร้อนเจากการที่โรงงานถูกสั่งหยุดกิจการ เนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้และส่งผลกระทบต่อแรงงานที่มีกว่า 300 คน ที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้และก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน เพราะโรงงานถูกสั่งปิดนานกว่า 2 เดือนแล้ว และแรงงานดังกล่าวนั้นได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน และจ้างเหมา จนเป็นสาเหตุให้แรงงานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหนักจากการไม่มีรายได้ โดยนายธนากร สัมฤทธิ์ แกนนำของแรงงานของบริษัทเจเคชนาธาร ระบุว่า ขณะนี้พวกตนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกปิดโรงงาน มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ทั้งที่ได้มีคำสั่งให้ทางโรงงานมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนสามารถที่จะลดปัญหาตามที่อุตสาหกรรมกำหนดได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถเปิดกิจการได้ ได้มีการทวงถามกับทางโรงงาน แต่ก็ไม่มีกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะเปิดทำการและทำให้พวกเราไม่มีงานทำและมีรายได้ ดังนั้นในวันนี้จึงเดินทางมาเรียกร้องเพื่อข้อความเป็นธรรมกับแรงงานและโรงงานเพื่อสามารถให้เปิดดำเนินกิจการได้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่อุตสาหกรรมกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แรงงานดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ 300 กว่าคนมีงานทำและมีรายได้ และจนถึงขณะนี้ทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่จังหวัดก็ยังไม่มีมาตรการที่จะเดินทางเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและแรงงานที่เดือดร้อนดังกล่าวที่เดินทางมาร้องเรียน
พะเยา อบต.เชียงบานตรวจโรงงานหลังถูกร้องน้ำเสียเน่าเหม็น คณะกรรมการตรวจสอบปัญหาร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบโรงงานเจเคธนาธารในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสีย หลังจากชาวบ้านร้องเรียน ล่าสุดทางโรงงานได้มีการแก้ไขปัญหาตามที่อุตสาหกรรมกำหนด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการที่จะยกเลิกคำสั่งในการให้หยุดประกอบการ หรือดำเนินการสั่งปิดโรงงาน โดยคาดว่าผลการพิจารณาจะทราบผลภายในอาทิตย์หน้า เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจสอบโรงงานของบริษัทเจเคธนาธาร จำกัดในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หลังถูกชาวบ้านทำการร้องเรียนเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็นซึ่งกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบของโรงงาน จนทำให้ทางพื้นที่ต้องทำการสั่งระงับให้หยุดกิจการและให้มีการปรับปรุงแก้ไข ล่าสุดทางโรงงานบริษัทเจเคธนาธารได้ดำเนินการปรับปรุงตามที่ข้อ สั่งการของอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และขณะนี้ทางโรงงานก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยล่าสุดทางคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงได้เข้าทำการตรวจสอบเพื่อที่จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการในการที่จะพิจารณา ในส่วนของการยกเลิกคำสั่งให้หยุดประกอบการ หรือจะมีคำสั่งในเรื่องของการปิดกิจการ   ซึ่งทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการก็จะได้มีการพิจารณาโดยจะนำข้อมูลที่เข้าตรวจสอบในวันนี้ดำเนินการหารือและหาข้อสรุป และจะมีผลของการพิจารณา ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ก็จะทราบผลในเรื่องของการดำเนินมาตรการกับทางโรงงาน ว่าจะให้มีการดำเนินกิจการต่อหรือจะสั่งหยุดกิจการ
พะเยา ผู้สูงอายุ เย็บ ผ้าเช็ดเท้าหมอน ไม้กวาด ขาย 20-50 บาท ราคาถูกสร้างรายได้ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดูกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทองหมู่ 8 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมกัน ตัดเย็บ หมอน ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาด และอื่นๆ ที่ใช้ประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และครอบครัว ชุมชน ตลอดจน เป็นการ สร้างความรักความสามัคคี ให้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ที่มีเวลาว่าง เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ตัดเย็บ ด้วย เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรค ในผู้สูงอายุ จากการสังเกตของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทอง พบว่า ได้มารวมตัวกัน ภายในอาคาร อเนกประสงค์ ของวัดเชียงทอง เพื่อร่วมกันทำ การผลิต ตัดเย็บ ผ้าเช็ดเท้า หมอน...
ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “GSB HAPPY MARKET” ณ. ตลาดศึกษาภัณฑ์ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานกิจกรรม “GSB Happy Market” ณ.ตลาดศึกษาภัณฑ์ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายฉลองชัย อนุกูลเวช รักษาการผู้อำนวยการภาค 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักกว่า 200 คน พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินสาวสวย เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ สำหรับกิจกรรม “GSB Happy Market” เป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินภาค 7 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคารในการดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อย สร้างการสื่อสารและรับรู้ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินของธนาคารกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย...
ดอกคำใต้ “เรณูผัดไทย”ในตำนานขายดี กว่า 40 ปี ผัดไทเจ๊เรณู หรือเรณูผัดไทย ดอกคำใต้ ร้านผัดไทยที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดของอำเภอดอกคำใต้และจังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นตำนานผัดไทยที่ขายมากกว่า 40 ปี จนลูกค้ารู้จักกันทั่ว ทุกวันจะมีลูกค้าเดินทางมาซื้ออย่างนืองแน่น และต้องรอคิว เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยเครื่องแน่น โดยจะเปิดขายตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น จนถึง 5 ทุ่ม นอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ดที่ขายควบคู่กันมาทั้งราดหน้าและผัดซึอิ้ว ให้ลูกค้าเลือกรับประทาน แม่ครัวของร้านเรณูผัดไทย ดอกคำใต้ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายพะเยา-เชียงคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังเร่งทำเมนูผัดไทยและราดหน้ารวมทั้งผัดซีอิ้ว เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่เดินทางมารับประทานและรอคิวที่จะมาหาซื้อผัดไทย ราดหน้าและผัดซีอิ้วดังกล่าว ซึ่งในทุกๆวันช่วงเวลาตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึง 5 ทุ่ม ก็จะมีลูกค้าเดินทางมารับประทานกันอย่างเนืองแน่น โดยบางครั้งต้องรอคิวกันเป็นจำนวนมากที่จะสามารถรับประทานผัดไทยเจ้าดัง ดังกล่าวได้ นางเรณู ไชยเสน เจ้าของร้านวัย 64 ปี ระบุว่าตนเองเริ่มขายผัดไทผัดซีอิ๋วและราดหน้า ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2525 โดยในอดีตจะจำหน่าย...
กลาโหม ขับเคลื่อนนโยบาย เตรียมสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันที่ 15 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.อ. รักษ์ศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3...
พะเยา ขอโชคลาภ ปลาไหลเงิน-ไหลทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสันต้นผึ้ง หมู่ 6 ตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้มีชาวบ้าน พากันเดินทาง มาดูชม ปลาไหลเงิน-ปลาไหลทอง ที่ชาวบ้าน นำมาถวาย ให้พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ไว้ หลังจากที่ ชาวบ้าน ได้ใช้ตุ้มออกหาปลา จนได้ปลาไหลเงินปลาไหลทอง 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นสีทอง อีกตัวนึงจะออกเป็นสีเงิน แล้วประมาณ 50 -55 เซนติเมตร และทางเจ้าอาวาสก็นำปลาไหล เงิน -ไหลทอง ใส่ตู้กระจก เลี้ยงไว้ หน้ากุฏิ มีชาวบ้านทราบก็ได้พากันเข้าดูชม พร้อมกับเก็งเป็นตัวเลข นำไปเสี่ยงโชค ก่อนวันหวยออก วันที่ 16 ตุลาคม นี้ พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง กล่าวว่า...
จ.ส.อ.เครียด จี้ตัวประกันบังคับพนักงานเซเว่นฯไลฟ์สด ก่อนยิงตัวเองดับ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 น.พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานแจ้งเหตุมีบุคคลใช้อาวุธปืนจี้ตัวประกัน จึงพร้อมเจ้าหน้าทั่รีบรุดไปที่เกิดเหตุ พบชายคนหนึ่งอยู่ในอาการเบลอ ไร้สติใช้อาวุธปืนพกสั้นล็อคคอ จี้ตัวพนักงานชายร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเวนไว้เป็นตัวประกัน โดยบุคคลดังกล่าวอ้างเป็นทหาร และบอกให้พนักงานเซเว่นฯ คนอื่นให้ไลน์สด และให้แจ้งตำรวจ นักข่าว มาด้วย เพื่อมาทำข่าวตนเอง ทางพนักงานเซเว่นอีเลฟเวน ก็ได้ทำตามที่บุคคลดังกล่าวบอกให้ทำ กระทั่งมีตำรวจมาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ กับคนร้ายให้วางอาวุธและปล่อยตัวประกัน จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด 11 มม. จ่อยิงขมับตัวเอง จนล้มลง บาดเจ็บอาการสาหัส ที่เกิดเหตุยังพบ รถกระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สีบรอนซ์ทองป้าย ทะเบียน บร 5653 นครสวรรค์ ซึ่งเป็นของบุคคลที่อ้างเป็นทหารดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกัน นำร่างคนเจ็บ ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทราบชื่อภายหลัง คือ...
ฝนตกหนัก!! รถพ่วงบรรทุกมัน ลื่นเสียหลักพลิกคว่ำขวางถนน สายตาก-แม่สอด วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝน ประกอบด้วยตำรวจ สภ.แม่สอด ทหาร ฉก.ร.4 ตชด.346 กองร้อย อส.แม่สอด ไปตรวจอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำขวางถนนสายตาก-แม่สอด หลัก กม. 16-17 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาชัน ฉายาโค้งร้อยศพ จนแขวงการทางตากต้องทำเป็นถนนสายสีแดงอันตรายเพื่อเตือนคนขับให้ระมัดระวัง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา พบรถพ่วง 18 ล้อยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 70-1152 ลำพูน ลูกพ่วงทะเบียน 70-1153 ลำพูน ชนเกาะกลางถนนเทกระจาดกระสอบมันอาลูเกลื่อนถนน ส่วนลูกพ่วงกระเด็นไปหน้ารถไกลว่า 20 เมตร พลิกตะแคงเทกระจาดเช่นเดียวกันกีดขวางถนน ส่วนคนขับทราบชื่อนายปฐากร จันทร์รอด อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 12 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก...
พระนักบุญ บิณฑบาตช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ใน ทุกวันเกือบ 20 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งของอำเภอแม่ใจที่ประชาชนชาวอำเภอแม่ใจให้ความเคารพนับถือ เป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านได้บิณฑบาตตอนเช้า ทุกวันโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์- วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะทำการบิณฑบาตในโรงพยาบาลแม่ใจตามเจตนารมณ์ ที่ตั้งใจทำ โครงการตักบาตรวันละบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ผู้ป่วยที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ยากไร้ ที่เข้ามาทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลแม่ใจ และในชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และทุกวันศุกร์จะมีการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันและสูงอายุที่ในโรงพยาบาล แม่ใจและในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมา ผ่านมาแล้ว 14 ปีและจะทำโครงการนี้ไป เรื่อยๆ สำหรับการตักบาตรในตอนเช้าในโรงพยาบาลแม่ใจ แล้วตอนเช้าพบว่า ไม่มี แพทย์พยาบาลบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยต่างได้พากันใส่บาตรด้วยปัจจัย ให้แก่พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรี บุญชุม ด้วยความศรัทธา และขณะเดียวกันทางพระประยุทธสิลสุนทร ก็ยังได้ทำการเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับมอบสิ่งของ...