พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง โดยสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบ และ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านรักษ์สัตว์ นางเอื้อมเดือน เสมอเชื้อ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้น พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลกองกิจการในพระองค์ 904 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้อาหารสุนัข ตรวจเยี่ยมการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
สาวเมืองสองแควร้องผ่านสื่อโดนหลอกเข้ารับราชการ สูญเงินหลายหมื่นบาท วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น บริเวณวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางสาวพัชรินทร์ อินทร์สวน อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 369/2 หมู่ 2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน เนื่องจากโดนชายหนุ่มใช้ชื่อว่า บีเอ็ม บีเอ็ม (สู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า)หลอกให้โอนเงินเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล ของกรมการปกครอง โดยรับประกันว่าจะได้งานทันที แต่เมื่อโอนเงินครบจำนวน 37,000 บาท นาย บีเอ็ม บีเอ็ม ก็ได้มีท่าทีบ่ายเบี่ยง ไม่มาพบตามที่นัดหมายเพื่อเซ็นสัญญาเข้าทำงาน จากนั้นบล็อกเฟสและไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้ทำการตรวจสอบพบว่า นาย บีเอ็ม บีเอ็ม ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่มีตัวตน ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา นายบีเอ็มบีเอ็ม ใส่ชุดกากีเครื่องแบบข้าราชการมาดื่มกาแฟที่ร้านดูแล้วน่าเชื่อถือจึงได้หลงเชื่อ จากนั้นจึงได้เข้าแจ้งความและร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนในการติดตามตัวนายบีเอ็ม บีเอ็ม มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   คมเดช พลสว่าง...
พิษณุโลก ท่อน้ำทิ้งโผล่ 23 จุด ไหลลงน้ำน่านกลางเมือง รองผู้ว่าฯรุดตรวจบ่อบำบัด 6 สถานี วันที่ 19 มิถุนายน2562 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบบ่อยำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย นิติกรปกครองจังหวัดนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม นายชำนาญ ชูเที่ยง ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ลงตรวจสอบสถานีสูบน้ำ และสถานีบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก หนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจดูจุด PUMP STATION  (PS) ทั้ง 6 จุด ตามโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก รายงานข่าวแจ้งว่า ท่อน้ำทิ้งภายในเขตเทศบาล เขตพาณิชย์กรรม ตลาดสด ตัวเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันออกไปสู่ 3 แหล่งใหญ่ๆคือ 1.แม่น้ำน่าน 2. คลองโคกช้าง 3.ริมทางรถไฟ ซึ่งแหล่งน้ำเสียผสมกับน้ำฝนในจุดคลองโคกช้าง และเรียบริมทางรถไฟจะไหลไปรวมกับคลองโคกช้าง ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก และไหลสู่แม่น้ำวังทองตอนล่างต่อไป ฉะนั้นตลอดริมแม่น้ำน่าน  พบว่ามีท่อน้ำเสียจากฝั่งทิศตะวันออก หรือฝั่งโรงแรม โรงพยาบาล ตัวเมืองหลักจำนวน 16 ท่อ และทิศตะวันตกเป็นโรงแรม อาคาร บ้านเรือน และส่วนราชการจำนวน 7 ท่อ ข่าวแจ้งอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2541 จังหวัดพิษณุโลก ย้ายแพขึ้นบกมาอยู่บ้านคลองโคกช้าง หมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอ้างว่าชาวแพทำให้สิ่งแวดล้อมปฏิกูลทิ้งของเสียลงแม่น้ำน่าน ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสมัยนายยิ่งพันธุ์  มนะสิการ ขณะดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกว่า 370,000,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อระบายน้ำเสียไหลไปสู่บ่อบำบัดที่หนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งงาน หรือแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้รางรถไฟที่วิ่งผ่าเมืองเป็นตัวแบ่ง กล่าวคือ ฝั่งตะวันตกของรางรถไฟจนถึงริมแม่น้ำน่านเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้ดูแล PUMP STATION (PS) จำนวน 3 จุด เริ่มปักหมุด PS จากวัดใหญ่ลงมาทิศใต้ของตัวเมืองโดยรวมท่อทั้ง3 จุด เพื่อส่งต่อไปยังท่อ(PS) จุดที่ 4 พร้อมต่อเนื่องไปยัง PS 5 และ PS 6 ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างทั้ง PUMP STATION  พร้อมเชื่อมไปถึงบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า นอกจากนั้นในระหว่าง ปี2558 – 2560 ยังได้รับงบประมาณ 50,000,000 บาท และ81,000,000  บาท ในการดูแลซ่อมแซมตามลำดับ สำหรับท่อน้ำทิ้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกฝั่งตัวเมือง 1.บริเวณหน้าวัดโพธิญาณ 2.คลองมหาดไทยโรงสีภาคเหนือ 3.สามแยกประตูมอญ 4.หัวตะพานนเรศวร 5.หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 6.หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 7.หัวสะพานเอกาทศรถ 8.หลังวัดท่ามะปราง 9.ใกล้วัดท่ามะปรางตลาดข้าวต้มริมน้ำ 10.คอนโดทรัพย์ทวี 11.หลังพิษณุโลกราม่า 12.โรงสีไฟใกล้วัดท่ามะปราง 13.เชิงสะพานสุพรรณกัลยา 14.วัดพันปี 15.ซอยชาติศาสน์ใกล้วัดพันปี ...
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน จังหวัดพะเยา ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยใน อ.เมืองพะเยา จำนวน 500 ถุง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ ที่ประสบความทุกข์ยาก จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงพระราชทาน ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เสนอแผนการดำเนินงานของ กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง...
เลขาฯ สคบ.ตรวจเข้มสินค้าไม่ปลอดภัย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ ตรวจสอบและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ตลาดชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่พบสินค้าต้องห้าม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเจ้าหน้าที่สคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พาณิชย์จังหวัดตาก ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าอันตราย ที่บริเวณตลาดริมเมย ตลาดชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการตรวจสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยตามนโยบายของสคบ. เพื่อเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้มีการผลิตและขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถนำไปสู่การเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อทำการทดสอบถึงความเป็นอันตราย ตลอดจนการออกกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ไม่พบว่าพ่อค้าแม่ค้า มีการนำสินค้า สคบ.มีคำสั่ง ห้ามวางจำหน่ายแต่อย่างใด โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 20 เท่า โดยพบว่า...
แม่ทัพภาคที่ 3 บินถกỊỊ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิด พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่เกิดปัญหาฯ มาร่วมกันทบทวนแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และนำไปสรุปเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ทุกส่วนได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความพร้อม สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเผชิญวิกฤตเหมือนปีนี้ ตลอดจนให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือในอนาคตได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง นำไปสู่ความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ตามที่...
เจ้าหน้าที่ชุด ฉก. นรสิงห์ บุกจับเซียนพนันโป่งผาแม่สาย วันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 น. โดยการอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวีดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครองจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์) และ อส.อ.แม่สาย ที่ 5 ร.ท.คำพูน ไชนามล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย นายสุรชาติ สอาดเอี่ยม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สาย นายหมวดตรีนาขวัญ อนันชัย ปลัดป้องกัน อ.แม่สาย นายหมวดตรีเอกชัย โตสุวรรณมา เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.แม่สาย พร้อมทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 ได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่รัมมี่) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้อนุญาต สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 5 ราย และตรวจยึดของกลางได้...
พะเยา “คลั่ง” หนุ่มสติแตกคว้ามีดปังตอฟันคอป้า  ลุงข้างบ้าน เจ็บ 3 ราย วันที่ 18 มิ.ย.62  เวลา 17.40 น ร.ต.อ สาทร อินต๊ะมุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง จ.พะเยา รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บรวม 3  ราย ที่บ้านต้ำพระแล ต.บ้านต๊ำ  อ.เมือง จ.พะเยา หลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกู้ภัยอนาลโย และชุดกู้ชีพรพ. พะเยา เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าบนบ้านเลขที่ 323 หมู่ 7 บ้านต้ำพระแล ต.บ้านต๊ำ  อ.เมือง จ.พะเยา เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง มีคน ถูกมีดฟันได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือด   ชื่อนายประเวศ กัณท์สา 32 ปี บ้านเลขที่136  ม. 7 ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา มีบาดแผลที่บริเวณต้นคอ และบริเวณท้ายทอย รวม 4 แผล ชุดกู้ภัยและชุดกู้ชีพรพ. พะเยา นำส่ง รพ.พะเยา เพื่อทำการรักษาตัว และก่อนหน้าชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวนาย บุญช่วย...
จังหวัดตาก ประชุมจัดงานระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มLIMEC หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำใย กกร.ตากประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(LIMEC) ครั้งที่5 ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 18 มิถุนายน2562  ณ ห้องประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซอยร่วมแรง ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(LIMEC) ครั้งที่ 5 โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด กำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ มีตัวแทนสาธารณรัฐประขาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และกลุ่มคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเหนือล่าง(กกร.) ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์สุโขทัย เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทางการค้า และการท่องเที่ยว รสมทั้งวางแผนการประชุมครั้งต่อไป ที่สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ในปี 2563 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ กล่าวว่า กกร.เหนือล่าง มีศักยภาพและมีเพื่อนบ้านอย่างสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกันมีมูลค่าการค้าชายแดนการท่องเที่ยวรวมทั้งมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้แรงงานในฝั่งไทยเป็นจำนวนมากการประชุม4 ครั้งที่ผ่านมาหมุนเวียนจัดการประชุมในจังหวัดเหนือล่างบังเกิดผลดีไทยได้ประโยชน์จากการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวนับ100,000 ล้านบาท/ปี ขณะเดียวกันทั้งเมียนมาและลาว ก็ได้ประโยชน์ทั้งการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและส่งแรงงานมาทำงานในฝั่งประเทศไทย เรียกว่า ผลการประชุมทั้ง3 ประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุดแบบสมประโยชน์ไปด้วยกัน รายงานแจ้งว่า ผลการประชุม กกร.เหนือล่าง ยังได้นำเสนอการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆให้มีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ และการจ้างแรงงานภายในจังหวัดตาก โดยการประชุมครั้งนี้ยังได้มอบหมายให้นายปรีดา แก้วเกตุ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก  เป็นประธาน กกร.จังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในครั้งต่อไป. เศรษฐชาติ แหงมงามภาพ/ข่าว
ทหารกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังนเรศวร ฉก.ร.14 สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมลักลอบขนเต่าสัตว์หวงห้าม กว่า 4 พันตัว   เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ,เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด,เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์ป่าแม่สอด,ตำรวจภูธรแม่สอด,เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก,เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346 ได้ทำการตรวจค้นรถตู้หมายเลขทะเบียน 33-7146 กรุงเทพมหานคร โดยมี นาย สญชัย ตุงคะบูรณะ เป็นผู้ขับขี่   พบมีการลักลอบขนสัตว์หวงห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในรถ ประกอบด้วย ลูกเต่า จำนวน 8 ตะกร้าและลูกปลา จำนวน 4 ถุง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจนับ มีทั้งหมด 4รายการ ประกอบด้วย เต่าญี่ปุ่น จำนวน 3,885 ตัว(บัญชี2 ต้องมีใบอนุญาต ) , เต่าอินเดียนรู๊ป...