สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 5 พันโด๊ส กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสผู้ป่วย คาดใช้ รวม 8 ขั้นตอนใช้เวลาฉีดวัคซีน 37 นาที นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เปิดเผยถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซีโนแวค หลังจังหวัดตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 พันโด๊ส กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก คือบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 3 พันโด๊ส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย จำนวน 2 พันโด๊ส สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น กำหนดไว้ 8 ขั้นตอน คือ 1การลงทะเบียน 2ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต 3 คัดกรองซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง 4 รอฉีดวัคซีน 5...
พะเยา คอหวย ส่องเลขเด็ด  โผล่ต้นตะเคียนยักษ์ เลขโผล่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคอหวยทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันมาขอโชคลาภ กับต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ที่วัดนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ที่ชาวบ้านนำมาไว้ในวัดเป็นที่พึ่งบนบาน ขอโชคลาภโดย มีคอหวยมาขอโชคลาภอยู่ตลอด สำหรับพิธีการขอโชคกับต้นตะเคียน ต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมาเซ่นไหว้บนบาน ศาลกล่าว พร้อมนำผ้า 7 สี มาผูกมัด และใช้แป้งลูบตามลำต้น เมื่อมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาก็จะทำการจดและใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านถูกหวยกันมาหลายงวด สำหรับต้นตะเคียนในวัดนาอ้อมถือว่าเป็นต้นตะเคียนที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ที่มีผู้คนเข้าเซ่นบน ขอโชคลาภ และมีผู้ขอ โชคลาภ  ได้ดังใจต่างนำข้าวของเครื่องใช้ นำมาแก้บนกันเป็นจำนวนมาก ต้นตะเคียนบริเวณศาลาในวัด มีสามต้นแต่ละต้นจะมีขนาดยาวประมาณ 2 เมตร รอบลำต้น 2 คนโอบวางเรียงกัน 3 ต้นในศาลาบริเวณในวัดนาอ้อม และจะมีคอหวยเดินทางมาขอโชคลาภอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตบริเวณในศาลาจะมีเครื่องสักการะซึ่งจะมีทั้งเครื่องสำอาง ชุดผ้าไทย ของใช้ที่บ่งบอกถึงผู้หญิงในยุคโบราณ...
พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนสถานประกอบการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 ( พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และรับฟังความคิดเห็น มุมมองจากสถานประกอบกิจการรวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2564  จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา แลบัว อุตรดิตถ์ วันนี้ (25 ก.พ. 64 ) นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบกิจการ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลกรในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมของสถานประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใชจ่ายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้าง...
พะเยา  อลังการ ! ขบวนเรือ ‘ตานข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง’ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์  64 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ร่วมกัน  จัดงานประเพณีตานข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ใส่บาตรหลวง เพื่อถวายแด่ “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นประเพณีทางภาคเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณนะกาลมาช้านาน สำหรับประเพณี ตานข้าวทิพย์ ได้มี ขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์  ทางน้ำในกว๊านพะเยา โดยมีขบวนเรือกว่า 10 ลำ บรรทุกเครื่องสักการะ และบาตรหลวงข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เพื่อนำไปถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยขบวนเรือเริ่มพายออกจากท่าเรือโบราณไปตามน้ำ ริมถนนชายกว๊านพะเยาไปขึ้นที่อุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ  แล้วเคลื่อนขบวนนำเข้า  เข้าไปถวาย พระเจ้าตนหลวง  ตามประเพณีล้านนา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนา ที่มีมาตั้งแต่โบราณอาการดังกล่าว ...
มทภ.3 มอบหมาย หน.ส่วนปฏิบัติการ บก.คฟป.ทภ.3 สน.วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.เสียชีวิต วันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 15.00  น. พล.ท. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  มอบหมาย ให้ พ.อ.เกรียงศักดิ์   ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือจาก แม่ทัพภาคที่ 3  ให้กับบิดามารดาของ ด.ญ. ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา ที่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.พร้อมประสานงานกับทางอำเภอแม่แจ่ม เพื่อรับทราบการให้ความช่วยเหลือของหน่วยต่างๆ สำหรับ ด.ญ.ณัฐวลัญช์  อนุสรณ์พนา อายุ 13...
พะเยา  ยังวุ่นไม่จบคดี “น้องข้าวฟ่าง” วัย 6 ขวบ ถูกอนาจาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม จากกรณีเพจเฟซบุ๊ค ชื่อ “อีซ้อขยี้ข่าว"ได้โพสต์ข้อความว่า ”น้องข้าวฟ่าง 6 ขวบ หายตัวลึกลับขณะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ จ.พะเยา ทางครูกับแม่และอาไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่น้องหายไปวันแรก ตอนนี้ผ่านมา 1 เดือนเต็มยังไม่พบวี่แววว่าจะเจอตัวน้อง ส่วนครูได้บอกกับอาและแม่ว่าก่อนที่น้องจะหายไปพบรอยเขียวที่คอคาดว่าน่าโดนทำร้าย ส่วนทางโรงเรียนสั่งปิดเรื่องนี้เงียบ พร้อมกับคดีความที่ไม่คืบหน้าฝากผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้ให้หน่อย ส่วนใครที่พบเห็นเด็กคนนี้แจ้งเบาะแสมาได้"จนทำให้มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ข้อความนี้เป็นจำนวนมาก จากการติดตาม คดี กับ พ.ต.อ. วสวัตติ์  จันทร์ต๊ะฝั่น ผกก. สภ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า  ได้รับการประสานจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ครูประจำชั้น ได้มาปรึกษาหารือ ถึงมีพฤติกรรมของเด็กมีนิสัยแปลกๆชอบจับอวัยวะของตัวเอง และชอบไปกอดเด็กเพื่อนๆ ร่วมห้อง และทางโรงเรียนได้แจ้งทางผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก ไปแล้ว จนมาเดือนมกราคม ที่ผ่านมา น้องข้าวฟ่าง มีรอยที่คอ ทางครูประจำชั้น...
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ มทบ.31 ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาบึงบอระเพ็ด รองรับการท่องเที่ยว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 มอบหมายให้ พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บึงบอระเพ็ด และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด ก่อนไปตรวจเยี่ยมสถานที่ในการขนดินที่ประมูลโดย สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์, พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 31 ,...
พะเยา  ฮือฮา ! กล้วยร้อยหวีออกข้างกำแพงวัด ขอโชค วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านนาอ้อม  ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา พากันมาดูชมต้นกล้วยแปลกประหลาด ที่ยืนต้นสูงกว่า 5 เมตรและมีเครือกล้วยที่มีกล้วยนับร้อยหวียื่นยาวลงมาจากปลายต้นจนสุดปลายกว่า 2 เมตร เด่นสง่าอยู่ข้างกำแพงหน้าวัดนาอ้อม อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นต้นกล้วยที่ชาวบ้านนำมาปลูกที่ข้างกำแพงวัด จนสร้างความฮือฮาให้แก่ผู้พบเห็นและผ่านไปมาในหมู่บ้านเนื่องจากต้นกล้วยต้นนี้มีความแปลกประหลาดกว่าต้นกล้วยอื่นๆ เพราะว่าออกเครือและปลีกล้วยยื่นออกมายาวกว่า 2 เมตรโดยเครือกล้วยจะมีกล้วยทั้งเครือกว่าร้อยหวี หรือกว่าพันลูก ยาวลงมาสุดปลาย นางราตรี เสริมสุข อายุ 66 ปี ชาวบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ. ปง กล่าวว่า ต้นกล้วยต้นนี้มีชาวบ้านนำมาปลูกข้างกำแพงวัดนาอ้อม มีอายุราว 1 ปีออกปลีเครือกล้วยเป็นลำเป็นเครือยาวอย่างที่เห็น ส่วนกล้วยต้นนี้ ชื่อว่ากล้วยร้อยหวี ผลลูกที่ออกมาคล้ายกล้วยน้ำหว้าแต่ลูกจะเล็ก  เมื่อผลแก่สุก นำมากินได้ ตั้งแต่ต้นกล้วยต้นนี้ออกมาก็ไม่เคยมีใครกินแต่อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นกล้วยที่แปลกและโดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยเห็นแล้วเช่นกัน ส่วนกล้วยต้นนี้ได้มีผู้คนที่ผ่านไปมาแวะดูชมกันและขอโชคลาภกันตลอด ...
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเบรกแตกเสียหลักพุ่งชน ด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันนี้ 24 ก.พ. 64 เกิด อุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกเครื่องดื่ม หมายเลขทะเบียน 70-1543 ตาก พ่วงท้ายทะเบียน 70-1744 ตาก ซึ่งมี นายพานทอง ธาตรี อายุ 46 ปี เป็นคนขับ พุ่งชนกวาดลาน ด่านตรวจร่วมเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ส่งผลทำให้เต้นท์ด่านตรวจพังเสียหายเกือบทั้งหมด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดดังกล่าว ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ทั้งจากการตรวจสอบ ทราบว่ารถคันดังกล่าว มีปัญหาที่ระบบคลัช โดยได้เรียกช่างเข้าซ่อมแซม ที่บริเวณบ้านแม่ละเมา จากนั้นได้เดินทางเข้าตัวเมืองอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นทางลงเขา มีการใช้เบรคต่อเนื่องจน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเบรคไม่อยู่ ประกอบกับจากภาพกล้องรถพบว่ามีรถจยย. อยู่ข้างหน้า ทำให้คนขับหักหลบจนพุ่งชนด่านรถบรรทุกตะแคงเสียหลัก คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียว ซึ่งโชคดี ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่ม ซึ่งจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหติในครั้งนี้ต่อไป ขณะที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่รอดชีวิต ในครั้งนี้ เชื่อว่าส่วนหนึ่งด้วยพุทธคุณ...
พะเยา จยย.แฉลบล้มเองเจ็บสาหัสเสียชีวิตที่โรงบาล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.14 น.ร.ต.อ สันติ กาบแก้ว รอง สว(สส)สภ.เมืองพะเยารับแจ้ง เหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันเอสโซ่ม.17 บ้านโทกหวาก ต.แม่กา จึงเดินทางออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม มูลนิธิลือชา เบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ทะเบียน 1กจ-8846 ลำพูน พบผู้บาดเจ็บ1ราย เป็นชาย1ทราบชื่อ วุฒิไกร ใจสุต๊ะ อายุ 21ปี บ้านเลขที่ 129 ม.3 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีอาการ หมดสติปลุกไม่ตื่น ไม่สัญญานชีพ เจ้าหน้าที่จึงทำการปั๊มCPR(ปั๊มหัวใจ)และเจ้าหน้าที่ได้ทำการประสานกู้ชีพฟ้ามุ้ยรพ.ม.พะเยาร่วมจุดเกิดเหตุและได้นำส่ง รพ.พะเยา จากกการสอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิลือชาพะเยา ทราบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับมาจากในเมืองพะเยาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เกิดเสียหลักแฉลบเองทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพะเยาดังกล่าวเบืัองต้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ...
error: Content is protected !!