เมิองแพร่ น้ำป่าท่วมหลายพื้นที่ ทหารส่งกำลังช่วยชาวบ้านเด่นชัย น้ำระบายไม่ได้ติดทางรถไฟ เวลา 04.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม เกิดน้ำป่าไหลออกจากลำห้วยต่างๆ ใน อ.เมือง อ.เด่นชัย อ.สูงเม่น อ.ลอง เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะ 2 วันที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกัน ระดับน้ำในลำห้วยแม่พวก อ.เด่นชัย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบริเวณสองฝั่งระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูง ชาวบ้านในบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย กล่าวว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากขุนน้ำเขาพลึง และ ขุนน้ำข่วงบุก ไหลมาสมทบในลำห้วยแม่พวก สร้างความเดือดร้อนใน ต.ห้วยไร่ ต.เด่นชัย จนถึงหมู่ 3 บ้านปากพวก ต.เด่นชัย น้ำไหลลงสู่แม่น้ำยม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ ที่หมู่ 5 บ้านห้วยกูด ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ระดับน้ำสูง 1.40 เมตร ท่วมบ้านเรือนกว่า...
"โนรู"รับผู้ว่าฯใหม่ พัดนำวัชพืชผักตบชวายึดกว๊านพะเยา วันที่ 1 ต.ค 65 ช่วงเย็น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพายุโนรู ได้เข้าถล่มไทยทำให้จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากพายุชทำให้ฝนตกหนัก ตลอดทั้งวันทั้งคืน และทำให้น้ำในกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้น จากการกลับกักเก็บที่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย น้ำในก๊วนพะเยาเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ถึง 66 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลกะทบให้ น้ำล้นตลิ่ง พร้อมที่ลุ่มบริเวณรอบกว๊านพะเยาและที่ท้ายน้ำ และทำให้ ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆไหล ออกมารวม ยึดพื้นที่พื้นน้ำแผ่ปกคลุมกระจายไปทั่วกว๊านพะเยาเต็มไปหมด แทบจะมองไม่เห็นผืนน้ำในกว๊านพะเยา โดยผู้ว่าฯคนใหม่ระดมกำลังจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทันที ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่พายุโนรูเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา และเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้ามารับตำแหน่งใหม่แทนผู้ว่าฯเก่าที่เกษียณอายุราชการไป เป็นว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่ และเป็นวันที่วัชพืชและผักตบชวาได้ยึดกว๊านพะเยาและมีน้ำ เพิ่มปริมาณเกินกักเก็บด้วย ทางว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หลังจากมารับตำแหน่งก็ได้ลงพื้นที่ สำรวจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู แม่น้ำในกว๊านพะเยาไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่ท้ายน้ำ พร้อม พร้อมกับได้ประสานระดมกำลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ ทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยเกลื่อนอยู่บริเวณกว๊านพะเยาโดยเฉพาะจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลานพญานาค หน้า อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด...
"ภูสิต สมจิตต์ "ผวจ.พิษณุโลกคนใหม่ นายภูสิต สมจิตต์ เกิด 25 สิงหาคม 2507 การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม - หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2545.- วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง - กระทรวงการคลังหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัย มหาดไทย สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระตับสูง รุ่นที่ 2...

คุก 5 ปี! ‘มานพ' ส.ส.ภูมิใจไทย คดีเบิกจ่ายเงินอบรมเท็จช่วงนั่งนายกอบจ.-อุทธรณ์สู้แล้ว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก นายมานพ ศรีผึ้ง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครสวรรค์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ในคดีจัดทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้นำชุมชนซึ่งมีการเบิกจ่ายเงิยเป็นเท็จ โดยไม่รอลงอาญา คำฟ้องอัยการในฐานะโจทก์ระบุว่า ในช่วงปี 2553 นายมานพ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ในการจัดอบรม แต่ผู้เข้าอบรวมไม่ครบจำนวน มีการปลอมลายมือชื่อผู้เข้าอบรม เป็นเหตุให้ อบจ.นครสวรรค์ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 72,600 บาท มีเจ้าหน้าที่ 2 ราย เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ด้าน นายมานพ ศรีผึ้ง ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศราทางโทรศัพท์ว่า ถูกศาลฯ ตัดสินลงโทษจำคุก 5 ปี ในคดีนี้จริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง เมื่อถามว่า...
เพชรบูรณ์ ฝนตกหนักหลายอำเภออ่วม น้ำท่วมทางหลวง 225 และสาย 21 วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนตกหนัก น้ำหลากเข้าท่วมถนนหน้าสหฟาร์ม ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ ผลจากอิทธิพลของพายุโนรู ส่งผลให้มีฝนตกใน บริเวณตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและปริมาณฝนมากขึ้นอีก ปริมานน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้มีน้ำหลากบนถนนเส้นชัยภูมิ -นครสวรรค์(ถนนเส้น 225) บริเวณหน้าสหฟาร์ม โดยน้ำหลากสะสมกินระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีฝนตกเกือบตลอดทั้งคืน ได้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่บ้านตำบลหนองแจง ตำบลบึงสามพัน ตำบลซับไม้แดง สภาพทั่วไป ประชาชนได้มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้ว โดย อบต.กำลังออกช่วยเหลือเรื่อง น้ำ อาหาร และสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพ นอกจากนี้น้ำได้เอ่อท่วมผิวการจราจรเส้นทางหลวง หมายเลข 225 บริเวณหน้าโรงงานสหฟารม์ และหน้าลานรับซื้อข้าวออเลิศ น้ำท่วมสูงประมาณ20 ซม.รถยังสามารถสัญจรไปมาได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ขณะที่สถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสักมีปริมาณสูงขึ้นเกือบถึงตลิ่ง ทำให้การระบายมวลน้ำในพื้นที่อำเภอบึงสามพันช้าลง ทำให้น้ำอาจท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนานขึ้น ล่าสุดนายอำเภอบึงสามพันสั่งรับมือสถานการณ์พร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอด24 ชั่วโมง...
พะเยา ขอเจ้าพ่อร่องไฮ ช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วม หวังให้โชคคลายทุกข์ วันที่ 30 ก.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านร่องไฮ หมู่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้ถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานกว่า 2 อาทิตย์ ต่างพากันต้องทนทุกข์ทรมานไปไหนลำบากเข้าออกจากบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ในการเดินทางเข้าออกจากบ้าน เพราะวิกฤตถูกน้ำในกว๊านพะเยาล้นเอ่อท่วมขังนานครึ่งเดือน จนต้องหวังพึ่งเจ้าพ่อร่องไฮหรือเจ้าพ่อคำแสนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน หลังจากที่ชาวบ้านถูกน้ำท่วมต่างก็หวังพึ่งพาเจ้าพ่อร่องไฮ หรือ เจ้าพ่อคำแสนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านร่องไฮ ที่ชาวบ้านกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ต่างพากันจอให้เต้าพ่อช่วยให้น้ำลดลงเร็วเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมกับขอโชคลาภ เจ้าพ่อ เพื่อจะได้เงินนำมาใช้จ่ายช่วงที่ถูกน้ำท่วมต่างกันต่างพากันขอโชคลาภกับเจ้าพ่อร่องไฮหรือเจ้าพ่อแสนคำ โดยเอาเลขที่บ้านของเจ้าพ่อมาเสี่ยงทายเสี่ยงโชคในวันหวยออกเพื่อหวังจะได้มีเงินมาใช้ในช่วงที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านร่องไฮ ซึ่งเลขที่ได้ 391 ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ของเจ้าพ่อคำแสนหรือเจ้าพ่อร่องไฮนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชคต่อไป ในช่วงที่วิกฤตถูกน้ำท่วมขังดังกล่าว

เชียงใหม่ ฝนถล่มพระธาตุเจดีย์ 500 ปี ได้รับความเสียหายทั้งองค์ ช่วงเย็นวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์พระธาตุเจดีย์ ภายในวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่า 500 ปี มีความสูงเท่าตึก 3 ชั้น ถล่มลงมา จนทำให้องค์พระธาตุเจดีย์ได้รับความเสียหายทั้งองค์ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และอาคารในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับความเสียหาย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้องค์พระธาตุเจดีย์อุ้มน้ำสะสมอยู่ภายในองค์เจดีย์ และเกิดรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทางสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อหาทางซ่อมแซมป้องกันการถล่ม โดยได้ใช้แผงเหล็กกั้นไม่ให้ผู้คนเข้าไปในพื้นที่ และได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ เพื่อปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข องค์พระธาตุเจดีย์ ถล่มลงมาเสียหายทั้งองค์เสียก่อน ทั้งนี้ ทางวัดจะได้ดำเนินการทำพิธีสูตถอน ตามธรรมเนียมโบราณ เพื่อทำการก่อนการรื้อถอนปรับพื้นที่ต่อไป สำหรับการก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ใหม่นั้น รูปแบบการก่อสร้าง หรือลักษณะปฏิมากรรม จะหารือชุมชนวัดศรีสุพรรณ...
กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ เตรียมพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้อง Control Room โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ นายรพีพงศ์ คำเเสน หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องในการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเรื่องลักษณะการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ให้สอดคล้องกับการระบายน้ำจากโรงไฟฟ้าเขือนสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการน้ำ สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับ กรมชลประทาน เพื่อใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ กรมชลประทานเขื่อนทดน้ำผาจุก มาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โครงการฯ ได้ติดตั้งไว้จำนวน 2 เครื่อง มีกำลังผลิตเครื่องละ 7 เมกะวัตต์ รวมเป็น 14 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทั้งหมดแล้ว 2 เครื่อง ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ปวินท์ อินกล่ำ...
น้ำกว๊านพะเยา ล้นทะลักเข้าท่วมตัวเมืองบ้าน-ถนน พระ-นายกเล็ก -นักข่าว นำถุงยังชีพ-น้ำดื่มแจกชาวบ้าน วันที่ 29 ก.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาได้ไหลล้นตลิ่งเข้าในเขตเทศบาลเมืองพะเยาและชุมชนรอบกว๊านพะเยา โดยน้ำได้ไหลท่วมถนน บ้านเรือนและชุมชนรอบกว๊านกว่า2 อาทิตย์ ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน กันไปทั่ว หลังจากที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายสาคร นาต๊ะ นายก อบต.แม่ใส นายปัณณวิทย์ อยู่ดี และนายจรัสพงษ์ เสมอเชื้อ ตัวแทน สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้นำ ถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค นำมามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกว๊านพะเยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นาบ่อปลาโดยมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านร่องไฮหมู่ 1 และบ้านสันช้างหิน หมู่ 7 ตำบลแม่ใส...
ปภ.ตาก- มูลนิธิตากร่วมใจ นำเรือท้องแบน 2 ลำ ช่วยเหลือประชาชนติดอยู่ในบ้าน 12 ราย เมื่อคืนวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้เกิดคันดินกั้นน้ำแม่น้ำวัง เขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พังลง ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ ERT ออกเหตุ เข้าช่วยเหลือประชาชน จากเหตุ คันแม่น้ำวังแตก บริเวณบ้านวังหมัน หมู่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีบ้านประชาชนเบื้องต้นประมาณ 20 หลังคาเรือน มีประชาชนติดอยู่ในบ้าน12 ราย จึง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิตากร่วมใจนำเรือท้องแบน พร้อมเครื่องเรือหางยาว จำนวน 2 ลำ เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในบ้านเรือน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้สนันสนุนรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ส่องไฟสว่าง เชือกและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด ออกจากพื้นที่ประสบภัยไปอยู่ที่ปลอดภัย