อบจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการกับ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหักเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ที่สนามกอล์ฟพิชัยดาบหัก (กอล์ฟคลับ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายเทิดศักดิ์ จิระไอย์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ และนายทรงศักดิ์ ทิอ่อน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลของกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับการเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประขาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยการเจาะบ่อบาดาลมีการลงท่อขนาด 6 นิ้ว ระดับความลึก 80 เมตร รองรับปริมาณน้ำได้ 14 แกลอน/นาที ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บัญชาการทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก เป็นประธานการส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลให้กับหน่วยงานภายในกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
อุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563 เมื่อเวลา​ 09.30​ น. ของวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่บริเวณ ลานน้ำตกแม่พูล ตำบลแม่พูล​ อำเภอลับแล​ จังหวัดอุตรดิตถ์นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายประโชติ​ นิลรัตน์​ เกษตรจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางปัทมาวดี​ สุปัญญา​ ผู้แทนพัฒนา​การจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายอุเทน​ โล่พานิช​ นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง​ พร้อมด้วยนายจรูญ​ ปัญญายงค์​ นายกอบต.แม่พูลได้ร่วมกันแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563 โดยมีนางสุรีย์​ แสงทอง​ ผช.ปชส.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นาย​บุญ​วาทย์​ สมศักดิ์​ ผอ.สวท.อุตรดิตถ์​ นายศิริ​ ทรงศิลป์ผช.ผอ.ททท.สนง.แพร่​ นายสุรพันธุ์​ เจริญทรัพย์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางจรรยา​ รัตนเลขา​...

พะเยา พระ-ชาวบ้าน  สร้าง เรือสำเภาคำ-ไปรษณีย์บุญถึงผู้วายชนม์  วันออกพรรษา วันที่ 22 กันยายน 2563 ภายในบริเวณวัดเชียงทองหมู่ 4 บ้านศาลาตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีคณะ พระภิกษุสงฆ์สามเณรและชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำ(สะเปาคำ) หรือเรือสำเภาคำและป้ายไปรษณีย์บุญเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวล้านนา สำหรับการทำ(สะเปาคำ) หรือเรือสำเภาคำ นั้นเปรียบเสมือนเป็นเรือ ที่นำเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ตลอดจนจตุปัจจัยต่างๆ ที่ บุตรหลานได้นำมาใส่เรือสำเภาคำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้กับบรรพบุรุษ หรือผู้วายชนม์ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำไปในครั้งนี้โดยใช้เรือสะเปาคำ หรือสำเภาคำเป็นเป็นสื่อกลางให้เรือขนสิ่งของข้ามแม่น้ำจากโลกมนุษย์ไปยังอีกโลก แห่งภูมิสวรรค์ที่ผู้ล่วงลับดับขันธ์อาศัยอยู่อีกภพภูมิหนึ่ง บนสรวงสวรรค์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน สำหรับไปรษณีย์บุญ หรือแผ่นป้าย บุญก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการเขียนชื่อสกุลของผู้วายชนม์ตลอดจนผู้ที่ทำบุญติดไว้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ด้วยเช่นกัน ของชาวล้านนา พระครูไพจิตรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชียงทองกล่าวว่า  สะเปาคำ หรือเริอสำเภาคำ  ซึ่งถือเป็นการทำบุญตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยผู้ที่ทำบุญได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารแห้งตลอดจนเครื่องอุปโภคและบริโภคนำมาใส่เรือสำเภาคำที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้วายชนม์หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเปรียบเสมือนเรือได้นำเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากของโลกมนุษย์ส่งนำข้ามน้ำข้าวภพไปยังอีกโลกหนึ่ง ของผู้ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ในส่วนของไปรษณีย์บุญหรือป้ายบุญ ก็เปรียบเสมือนการทำบุญอย่างหนึ่งโดยการเขียนชื่อของผู้ที่วายชนม์หรือดับขันธ์ไปแล้ว ติดไว้เหมือนกับไปรษณีย์ ที่ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยเขียนชื่อทั้งผู้วายชนม์และผู้อุทิศส่วนกุศล ติดไว้เพื่อส่งผลบุญที่ได้ทำไว้ไปให้กับผู้วายชนม์ ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน สัมภาษณ์พระครูไพจิตรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง

พิษณุโลก กมธ.ป.ป.ช.สภาผู้แทนฯ ตรวจโรงบำบัดน้ำเสีย "หนองอีเฒ่า"หลัง MOU อจน.ซ่อมสร้าง 500 ลบ.20 ปี ไม่ได้ใช้เกิด ปย. วันที่ 21 กันยายน 2563 นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้ติดตาม นายปติพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เดินทางมาศึกษาดูงานติดตามความคืบหน้าโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก (หนองอีเฒ่า) โดยมีนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาของโครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย สืบเนื่องจากมีการเสนอของบประมาณจำนวน 50 ล้านบาทในสภาผู้แทน เกี่ยวกับโครงการบำบัดน้ำเสียในจังหวัดพิษณุโลก ทำให้คณะกรรมาธิการฯ ต้องการทราบรายละเอียดและต้องการมาศึกษาดูงานยังพื้นที่โครงการว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ทำข้อตกลง MOU กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ทหาร กกล.ผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้(คลิป) วันที่ 21 กันยายน 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, สภาองค์กรชุมชน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นางผัน ทรายกอง อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 168 บ.ป่าแดงหลวง หมู่ 11 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

พิษณุโลก นายทุนแอบซุ่มเลี้ยงนก "นางแอ่น"ตึกร้างกลางเมือง ชาวบ้ายโวยส่งกลิ่น-เสียง รบกวน วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนซอยสีฟ้า เขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากชาวบ้าน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ว่ามีนายทุนได้กว้านซื้ออาคารพาณิชย์ในซอยสีฟ้า ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดทำเป็นแหล่งขยายพันธุ์นกนางแอ่น จำนวน 2 หลัง ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทั้งเรื่องเสียง ความสะอาด หวั่นต่อโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ปีกสู่คน โดยมี นายธีรสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) พิษณุโลก ในการนี้ นายอธิปไตย ไกรลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนจากเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 (สบอ.11) พิษณุโลก และชาวชุมชนซอยสีฟ้า กว่า 20 คน ร่วมถกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นางวรพรรณ ย่วนยืนรักษ์ ชาวบ้านชุมชนซอยสีฟ้า กล่าวว่า...
พะเยา สุดแปลก รังต่อหัวเสือยักษ์ รูปทรงแหลมยอดสูงคล้ายเจดีย์ วันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโสมนัสทุ่มท่า หมู่ 4 บ้านตุ้มท่า ตำบลท่าจำปีอำเภอเมือง จังหวัดพะเยามีรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ยักษ์ ไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ 2 รัง ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเจดีย์ ที่ชาวบ้านนำมาถวายไว้ให้พระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี (ครูบาหนุ่ย) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มท่า (ตุ้มต้า) และได้นำมาเก็บไว้ในวัดเป็นอย่างดี โดยนำมาตั้งไว้ในศาลาวัดเพื่อให้คนเข้ามาดูชมรังต่อหัวเสือที่ไม่เหมือนใคร เพราะรังต่อ 2 รังจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนเจดีย์ทั้ง 2 รัง ที่นับว่าเป็นรังต่อที่หาดูได้ยากเป็นอย่างยิ่งและรังต่อที่รูปทรงคล้ายเจดีมีขนาดสูง 36นิ้ว กว้างประมาณ 20 นิ้ว สร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญภายในวัด ขณะที่ชาวบ้านบางคนบอกว่าพึ่งเคยเห็นขนาดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ ที่น่าแปลกรูปทรงมียอดแหลมคล้ายเจดีย์ พระครู ใบฏีกาทศพล ญาณเมธี (ครูบาหนุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มท่า (ตุ้มต้า)เล่าว่า รังต่อยักษ์ คล้ายทรงรูปเจดีย์...

อธิบดีกรมประชาฯ พาสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี บชร.3 วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้นำข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยพ่อ ณศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) ให้การต้อนรับ และคณะนายทหารบรรยายสรุปการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี อันดับแรกเข้าเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  ดำเนินการโดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในพื้นที่ 53.25 ไร่ เพื่อปลูกผักเพาะเมล็ดพันธุ์แบบอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงกำลังพล...

พิษณุโลก กปส.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563 ในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง"ทิศทางสื่อในอนาคต" ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ซึ่งข้อมูลสารประชาชนที่ได้รับฟังจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาภาพรวมได้เป็นอย่างดี กรมประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลำพัง จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ...

เชียงใหม่ "กลุ่มศิลปินปลดแอก" ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ ท่ามกลางสายฝน เมื่อช่วงเย็น วันที่ 19 กันยายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพ กลุ่มศิลปิน Free Act Chiangmai หรือ ศิลปินปลดแอกเชียงใหม่ มีการรวมตัวกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีการจัดกิจกรรมอย่างไม่หวั่นไหวต่อสายฝนตกลงมา และส่วนหนึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรม ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนร่วมชุมนุมอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายเป็นการจัดเวทีคู่ขนานกับการชุมนุมในกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมมีการจัดแสดงออกของกลุ่มศิลปินหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งทางการร้อง เล่น เต้น และการวาดเขียน รวมถึงการร่วมกันกินปลาเผาของกลุ่มผู้ชุมนุม ตามชื่อของกิจกรรมชุมนุมที่มีชื่อว่า “รัฐปลาเผา : the tragedy” และมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย หรือกระทบกระทั่ง ตลอดช่วงบ่ายถึงค่ำ โดยการแสดงศิลปะในวันนี้มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาตีความและสร้างความหมายในมุมมองของตัวเอง อาจจะมีการแสดงความคิดเห็น มุมมองทางการเมืองในปัจจุบัน การรัฐประหาร ตลอดจนความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งแต่ละชิ้นงานจะสื่อออกมาในศิลปะหลากหลายแนวด้วยกัน และตั้งใจว่าจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่มีฝนตกลงมาทำให้งานที่จัดขึ้นดูไม่คึกคักเท่าที่ควร กลุ่มศิลปินคนหนึ่ง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น ใครคิดอะไรอยู่ในใจ ซึ่งบางคนอาจจะมีข้อเรียกร้องของตน จึงออกมาแสดงออกกันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความอัดอั้น...
error: Content is protected !!