พิษณุโลก ศาลปกครองยกคำฟ้อง อดีตนายก อบต.บ้านกร่าง หลังขอให้ศาลทุเลา รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 67/2565 ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้องสอด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3323/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ให้ผู้ฟัองคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง "คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคคีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.)ได้รับเรื่องกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีทำสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2557 ใลนลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินให้ต่ำลง เพื่อที่จะสามารถจ้างพวกท้องของตนโดยวิธีตกลงราคาได้ อีกทั้งผู้รับจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างกำจัดขยะโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 41/5563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563...

เปิดรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ วันแรก จังหวัดกำแพงเพชร เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากรอดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง เบอร์ 2 นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์ เบอร์ 3 นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ กลุ่มก้าวหน้า เบอร์ 2 นางสาวสิริลักษณ์บัณฑิตศิละศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา จังหวัดน่าน เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ จังหวัดพะเยา เบอร์...
พรรคพลังประชารัฐ "ธรรมนัส พรหมเผ่า"นำทีมจังหวัดพะเยา ส่งครบ  3 เขต วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 17 จังหวัด พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้เปิดที่ทำการตัวแทนพรรคพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา ณ อาคารเลขที่ 27 9/3-5 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ และได้ทำการเปิดป้าย ที่ทำการพรรค หลังจาก เปิดศูนย์ ก็ได้พบปะกลุ่มแกนนำและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก และเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 3 เขต ของจังหวัดพะเยา ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 17 จังหวัด กล่าวว่า สำหรับแนวนโยบาย ของพรรคพลังประชารัฐ ได้มอบให้ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด...
“พลังปวงชนไทย”ชู”พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร”นั่งนายกรัฐมนตรี เปิดตัว 5 ผู้สมัคร เมืองสองแคว นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า พรรคพลังปวงชนไทย มีนโยบายพรรคที่สัมผัสได้ เป็นรูปธรรม ไม่เพ้อฝัน ผ่านการวิจัยมาแล้ว คนส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์ ได้แก่ พลิกงบพัฒนาจากบนสู่ล่าง (20% - 80%) กองทุนสร้างเศรษฐกิจ หมู่/ชุมชน ละ 9 ล้าน (9 โครงการ) กองทุนปรับวิถีชุมชน หมู่/ชุมชน ละ 7 ล้าน (19 โครงการ) 1 อำเภอ 1 ตลาดกลาง 1 โรงงานแปรรูปการเกษตร 200 ล้าน  “นโยบาย 30 บาท รักษาได้ทั่วประเทศ เกษตรกรปลอดหนี้ภายใน 3 ปี ร่ำรวยภายใน...
“อนาคตใหม่”เหนือล่าง ปั้นวิทยากรประชาธิปไตย กว่า 3,000 คน เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ที่ร้านอาหารบ้านหอมกลิ่นดินตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีประเด็นสำคัญคือภารกิจการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 หลังจากที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้คิกอ๊อฟเริ่มรณรงค์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่ง ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคือการสร้างวิทยากรประชาธิปไตย เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งเป้าไว้จังหวัดละ300-400 คน รวม 8 จังหวัด ก็จะได้วิทยากรหลักประมาณ 3,000 คน โดยวิทยากรจะได้รับการอบรมมีเอกสารให้ความรู้เนื้อหาหลักๆเป็นต้นว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไรรัฐธรรมนูญปี2560 มีข้อเสียอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องรีบแก้ไข “หลังจากได้รับการอบรมแล้ววิทยากรก็จะได้รับมอบหมายภาระกิจเข้าไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆพร้อมรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยการรณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเน้นย้ำว่าเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และจะเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจริงจังทั้งนี้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ยังร่วมกันชูคำขวัญว่า”ปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ”นายปัณณวัฒน์ กล่าว  นายดุษฏี บัวเขียว หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้มีการประสานแกนนำกลุ่มเคลือข่ายพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆไว้ระดับหนึ่งแล้ว พร้อมเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรประชาธิปไตย เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพร้อมที่จะร่วมกันรณรงค์ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นให้ได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกกำหนดไว้ให้แก้ไขยากก็ตาม แต่เชื่อมั่นในพลังของพี่น้องประชาชน
“พรรคเสรีรวมไทย”เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร จังหวัดพะเยา 3 เขต วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พรรคเสรีรวมไทย ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา และ เริ่มรณรงค์ออกหาเสียงกับแกนนำกลุ่มในพื้นที่เขต 3 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จากภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด เข้าร่วมให้กำลังใจ โดยพรรคเสรีรวมไทย ยืนยันส่งผู้สมัครครบทั้ง 3 เขต นายบำเพ็ญ บินไธสงค์ หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา แพร่  เชียงราย ทำการชี้แจงนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ให้กับ แกนนำของพรรคในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย ร.ต.อ.ศรานนท์ ใจเดียว ผู้ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จังหวัดพะเยา ละว่าที่ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย โดยทำการชี้แจงกับแกนนำชาวบ้านที่เข้ารับฟัง  “พรรคยืนยันที่จะส่งว่าที่ผู้สมัคร...

เชียงใหม่ รมว.พม. เปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ ปลุกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 มีอาชีพที่ยั่งยืน(คลิป) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.).เป็นประธานพิธีเปิด"งานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้งนเมืองภาคเหนือ" ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือบนพื้นที่สูง ราษฎรพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน...

"กฤษฏา-ชาติชาย"สนามเลือกตั้งนายก อบจ.วัดใจคนพิจิตร การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) แม้ว่าจะมีผู้สมัครนายก อบจ.จำนวน 5 คน แต่ทว่าไฮไลท์คู่ต่อสู้ที่สายตาทุกคู่จับตามองอย่างระทึก น่าจะเป็นคนในตระกูล"ภัทรประสิทธิ์" กับ"เจียมศรีพงษ์" กล่าวคือ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ผู้กำกับ "กบ" อดีต ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 และอดีต ผกก.สภ. วังทรายพูน จ.พิจิตร ผู้สมัครหัวหน้าทีมพัฒนาจังหวัด หมายเลข 1 สลัดเครื่องเครื่องแบบทิ้งลงสนามเลือกตั้งอย่างเต็มตัว และมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.จังหวัดพิจิตร มีน้องชายอีกคน คือ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พิจิตร พรรคเพื่อไทย ก่อนหน้านี้ตระกูล"ภัทรประสิทธิ์"เคยยึดครองพื้นที่ ส.ส.เขต 1 พิจิตร ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้ามาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ อดีต...
พิษณุโลก  “พรรคเสรีรวมไทย” ภาคเหนือ ประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.62 เขต วันที่ 4 มกราคม 62  ที่ทำการพรรคเสรีรวมไทย สาขาภาคเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก นายพิทักษ์ สันติวงศ์สกุล อดีต ส.ส. พิษณุโลก ปี 2544 ประธานสาขาพรรคเสรีรวมไทยภาคเหนือ ประชุมว่าที่ผู้สมัครทั้ง 62 เขต 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งวางยุทธศาสตร์การหาเสียงทั้งระดับภาคระดับจังหวัด และระดับเขต  นายพิทักษ์ กล่าวว่า การประชุมเพื่อระดมความคิดและทิศทางยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ส่วนการเลื่อนเวลาออกไป คาดว่า คงไม่มาก กรณีเลื่อนหรือไม่เลื่อนคงไม่กระทบต่อพรรคเสรีรวมไทย เพราะพรรคพร้อมอยู่ตลอด ในการลงสมัคร ส.ส.ในพื้นที่เลือกตั้งภาคเหนือ ขอให้มั่นใจในพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีนโยบายในการแก้ไขปัญหากับความไม่ถูกต้อง อยุติธรรม และอำนาจนอกระบบทุกรูปแบบ   “สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่มีเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่  ปัญหาทุจริตเต็มบ้านเต็มเมือง พรรคเสรีรวมไทยกำลังทวงคืนสิทธิเสรีภาพ ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องทวงคืนสิทธิเสรีภาพที่ถูกริดรอนไปเกือบ 5...
วันที่ 17 ธันวาคม 2561  ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช  หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) และแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรค นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียง และคณะกรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ของจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ในฐานะคนพิษณุโลก  และเป็นบิดาร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช  อดีต ส.ส.เพื่อไทย ขอนแก่น 3 สมัย นมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช  และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมกับขึ้นรถรางมาพบปะประชาชนที่ตลาดร่วมใจ ตลาดเทศบาล 6 เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ร้อยโท ปรีชาพล กล่าวว่า คสช. ได้ปลดล็อคทางการเมือง จึงลงพื้นที่พบปะพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนคนพิษณุโลก ตลอด...
error: Content is protected !!