"จุติ"ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพร เศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก การลงนามความร่วมมือ MOU ในการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต นับว่าเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบัน การศึกษาต่างๆ...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์"เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการทางสังคมทุกช่วงวัยตำบลท้อแท้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ กล่าวรายงานว่า การช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 1. นายสำรวย ขวัญแจ้ง อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มี เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ปัจจุบันกำลังทำการปรับปรุงก่อสร้างที่พักอาศัย ให้ 2.นายสายฝน เณรศาสตร์ อายุ...
กองพลพัฒนาที่ 3 มอบรถวีลแชร์ให้ผู้ป่วยช่วงพักฟื้น เส้นเลือดในสมองแตก รักษา รพ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นางสาว ธัญวรัตม์ สุขประสาท โพตส์ข้อความขอช่วยเหลือผ่านโซเชี่ยลสื่อท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก  ถึงความต้องการรถวินแชร์เพื่อไปใช้ในการดูแล นาง สำเนา ตระกูลรัมย์ อายุ 50 อยู่บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ 23 บ้านไพรงามตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพี่สาวที่เข้ารับการผ่าตัดสมองด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก ซึ่งขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ขณะที่ทางครอบครัวมีฐานะยากจนประกอบกับช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีรายได้  แต่คนป่วยมีความจำเป็นต้องใช้รถวินแชร์ เพื่อลดการดูแลของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จึงตัดสินใจโพสต์ขอความช่วยเหลือดังกล่าว ต่อมาพลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 มอบหมายให้ ร้อยโทวัชระ รัตนยศ ในนามผู้แทนกองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการจัดซื้อรถวินแชร์  ส่งมอบให้กับนางสาว ธัญวรัตม์ สุขประสาท หลังโพตส์ข้อความขอช่วยเหลือผ่านโซเชี่ยล  เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้ดูแลผู้ป่วยในช่วงพักฟื้น     ด้านนางสาวธัญวรัตม์...
กระทรวง พม.เชิญ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ให้แนวทางขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งพัฒนาคนด้อยโอกาส วันที่ 7 ก.ค. 64 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มองภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต" โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นองค์ปาฐกถา ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายจุติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวง พม. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบ New Normal โดยผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวางอนาคต มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ บูรณาการข้ามหน่วยงาน และข้ามกระทรวง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง...
"จุติ ไกรฤกษ์"ดึงศิลปินดัง สร้างเด็กให้มีคุณภาพใช้เวลาว่างผ่านโครงการดนตรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบของขวัญ 100 ชุดให้เด็กมูลนิธิบ้านพระพร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My music, My Love & My Family)" ณ มูลนิธิบ้านพระพร ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบของขวัญสำหรับเด็ก จำนวน 100 ชุด ให้แก่เด็กที่มูลนิธิบ้านพระพร สำหรับโครงการ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีสากล (แซกโซโฟน) ให้เด็ก เยาวชน และครูผู้สอนดนตรีในมูลนิธิบ้านพระพร สามารถต่อยอดทักษะ ความรู้ต่างๆ โดยมีนักเป่าแซกโซโฟนระดับตำนาน อาจารย์เมธวัชร์ "เทวัญ" ทรัพย์แสนยากร ศิลปินชื่อดัง มาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดทักษะ ความรู้...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...
นอภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานช่วยเหลือแม่ลูก 4 คน พิการ 2 คน สามีทิ้ง บ้านถูกยึด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 11.00 น.​ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลตำบลหัวรอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่, กำนันตำบลหัวรอ, และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กรณีปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า "วอนช่วยเหลือแม่ดูแลลูก 4 คน พิการ 2 คนตามลำพัง เคราะห์ซ้ำสามีทิ้ง บ้านถูกยึด" ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเช่าของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ...
กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง พิการทางหู วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม สุขมา และ นาง กลั่น สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด(เป็นใบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างเป็นวันที่ 8 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป ...
พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 40 ปี ลูก 4 พิการ 2 เบื้องต้นมอบสื่งของและเงินสงเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากมีสื่อโซเซียลเผยแพร่ข่าวออกไป กรณี หญิงวัย 40 ปี เลี้ยงบุตรคนเดียว 4 คน ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน เป็นออสทิสติก 1 ราย และโปลิโอ พิการติดเตียง 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 13:30 น. นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
นอภ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม"ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 78 วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดพริก, อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 38 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในเขตตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายเช้า  บุญเรือง อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 47/5 ม.2 บ้านท่าโรงตะวันออก  ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2.นายวงเดือน  พลประถม  บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ม.3 บ้านยางโทน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 3.นางกุม...
error: Content is protected !!