"จุติ ไกรฤกษ์" ให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษอาสาสมัคร 4 ราย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางไปยังวัดศาลาแดง ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุไฟไหม้ บ้านถล่ม 3 ราย และอีก 1 ราย ได้ส่งผู้บริหารกระทรวง พม. ประสานให้ความช่วยเหลือ โดยวีรุบุรุษอาสาสมัครทั้ง 4 ราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับทั้ง 4 ครอบครัวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย รายที่ 1 นายธนภพ ศรีประไพ อายุ 44 ปี ศพอยู่วัดนครอินทร์  ไม่มีลูก มีภรรยา กับแม่ ผู้เสียชีวิตเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว ขณะนี้ทาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดนนทบุรี รายที่ 2 นายสมัญญา...
"จุติ" ลุยนครปฐม เก็บตกคนพิการ ผู้สูงอายุเร่งลงทะเบียน "เราชนะ" กับธนาคารกรุงไทย รอบสุดท้ายก่อน 9 เม.ย. วันที่ 2 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 47 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ประกอบด้วย 1.ผู้สูงอายุพิการจำนวน 1 ราย ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม 2. ผู้สูงอายุ จำนวน 44 ราย ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม และ 3. ผู้สูงอายุพิการ จำนวน 2 ราย ไม่สามารถเดินได้ ในพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม นายจุติ กล่าวว่า...
"จุติ"อบรมบุคลากร พม.แนะใช้ทักษะด้านจิตวิทยาดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบข้อคิดและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม.ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers : TOT หลักสูตรด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวง พม. ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 - 11 และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเชิงรุกและทำงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวง พม.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในพื้นที่ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการลดความตึงเครียดขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกสมาธิ ซึ่งจะเป็นอาวุธประจำกายของทุกคน เมื่อออกไปพบผู้ประสบปัญหา และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

สตรีดอกคำใต้ "เดือด"  สำนักพิมพ์เขียนเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง วันที่ 29 มีนาคม 2564 ทีห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตัวแทนกลุ่มสตรีทุกตำบลของ อ.ดอกคำใต้ กว่า 100 คน นำโดยนางศิริภรณ์ พรมขัดแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอกคำใต้ นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอกคำใต้ มายื่นข้อเรียก ร้องศักดิ์ศรีความมนุษย์ของกลุ่มสตรีดอกคำใต้ ต่อ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยาเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หลังจากถูกบรรณาธิการสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง เขียนคำนำในนวนิยายเรื่อง “ฤาสักแต่ว่าเป็นนารี” ที่มีข้อความดูถูกเหยียบหยามศักดิ์ศรีของชาวดอกคำใต้ ว่า “ในยุคไวรัสโควิด19 หญิงสาวดอกคำใต้ยังมีอาชีพค้าประเวณีเป็นหลัก” เพื่อให้นายจีรเดช นำไปดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับแจ้งความตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ ให้ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท ต่อบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดังกล่าว นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล กล่าวว่า ชาวดอกคำใต้สะเทือนใจและไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้อ่านคำนำสำนักพิมพ์ นวนิยายเรื่อง “ฤาสักแต่ว่าเป็นนารี” ซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ.2564 โดยนายพินิจ หุตะจินดา...
“จุติ ไกรฤกษ์” ลุยเชียงราย ชูวัดหัวฝาย อำเภอพาน พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ พบปะเครือข่าย อพม.มอบรถเข็นคนพิการ เงินสงเคราะห์ ชื่นชมตำบลสันกลาง ต้นแบบใช้ "สมุดพกครอบครัว"แก้ความยากจน วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม และร่วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม (ตำบลสันกลาง) พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา ได้แก่ รถเข็นคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์ นายจุติ กล่าวว่า วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน ถือเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นำโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝ่าย เป็นพระนักพัฒนาที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับ สะท้อนเป็นผลงานรูปธรรม อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวในภาวะยากลำบาก และดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ...
เชียงราย กระทรวง  พม. ยกย่อง "พระครูพบโชค" วัดห้วยปลากั้ง ผู้นำช่วยกลุ่มเปราะบาง คนพิการ นับพันคน ส่งเด็กเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น เสียสละเพื่อสังคม แด่ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายจุติ กล่าวว่า ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ทุกข์ยาก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ด้วยการสงเคราะห์กลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มเด็กกำพร้า ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง จนถึงกลุ่มคนพิการ เป็นศูนย์กลางการแบ่งปันที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และปัจจัย...
สิ้นสุดการรอคอย "จุติ" นำทีมช่วยถึงบ้าน ซ่อมบ้าน รับเบี้ยคนพิการ ผู้สูงอายุ อพม.รับไม้ต่อ นายมีชัย อิ่มเอม วัย 47 ปี อดีตทหารที่ประสบอุบัติเหตุจนเป็นคนพิการ อยู่กับพ่อแม่รวม 3 ชีวิต ซึ่งทุกคนเป็นคนพิการด้วย นี่คือครอบครัว"เปราะบาง"อีกครอบครัวหนึ่ง ใน ต.พันชาลี อ.วังทอง พิษณุโลก 1 ใน 4.1 ล้านครอบครัวในประเทศไทยที่ยากจนและต้องการความข่วยเหลือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 และเจ้าหน้าที่จากกระทรวง พม. จึงร่วมกันเข้าช่วยเหลือครอบครัว นางทองแปง เอมอื่ม ผู้เป็นแม่ บอกกับคณะที่มาว่า "รอคอยวันนี้มานานเหลือเกิน ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมาก เพราะทุกคนทำอะไรไม่ได้ วันนี้ดีใจที่ทุกท่านมา จนหัวใจเต้นแรง เกือบเป็นลม ดีใจที่วันนี้มีความหวังที่จะอยู่ต่อได้แล้ว" สำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับวันนี้ คือการซ่อมแซมหลังคา ฝาผนังบ้าน...
"จุติ ไกรฤกษ์" ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  บูรณาการ 12 กระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ฝึกทักษะอาชีพใหม่ เมื่อเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ หน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home)   เข้าร่วมประชุม นายจุติ กล่าวว่า...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...
นอภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานช่วยเหลือแม่ลูก 4 คน พิการ 2 คน สามีทิ้ง บ้านถูกยึด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 11.00 น.​ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลตำบลหัวรอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่, กำนันตำบลหัวรอ, และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กรณีปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า "วอนช่วยเหลือแม่ดูแลลูก 4 คน พิการ 2 คนตามลำพัง เคราะห์ซ้ำสามีทิ้ง บ้านถูกยึด" ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเช่าของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ...
error: Content is protected !!