พิษณุโลก พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง”เขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 14.49 น.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง ภายเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยจัดขบวนอัญเชิญขันสาครประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษา จิตอาสากว่า 2,000 คน เพื่ออัญเชิญไปยังพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย

การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ซึ่งเป็น 1 ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“สระสองห้อง” สระที่อยู่ภายเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏพบว่าที่ผ่านมา “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 11 พฤศจิกายน 2453 ครั้งที่ 2 พระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 กุมภาพันธ์ 2469

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร พิธีกรรมตักน้ำ”สระสองห้อง”จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530

ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542

ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550

และครั้งที่ 7 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

และในวันนี้ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพิธีเริ่มต้นด้วยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนโต๊ะบวงสรวง เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

สำหรับพิธีกรรมตักน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง แม่ทัพภาคที่ 3 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 อธิบดีอัยการภาค 6 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปักธูป บัณทิตอ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดธูปเทียนฌต๊ะบวงสรวง พิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำจบแล้ว เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้น สีขาว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันสาครขึ้นรถอัญเชิญซึ่งประดับตกแต่งอย่างสวยงามถ่ายทอดเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

ขบวนอัญเชิญฯประกอบด้วยข้าราชการชุดปกติขาว นักศึกษา และจิตอาสา กว่า 2000 คน ร่วมเดินออกจากพระราชวังจันทน์ เรียบริมแม่น้ำน่าน ผ่านศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดที่จัดวางในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567 ต่อไป