พิษณุโลก ภาคเอกชนจับมือยื่นจดหมายผู้ว่าฯ ค้านค่าแรง 400 บาท วอนรัฐบาล-นักการเมือง อย่าเอานโยบายหาเสียงมาขึ้นค่าแรง (คลิป)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.นายเกริกศักดิ์ งามวิลาศ
ประธานสมาคมธนาคารไทย จังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก และสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง ในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

โดยหนังสือระบุข้อความตอนหนึ่งว่า”ขอแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจองค์รวมในระดับประเทศที่รุนแรง ดังนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภาระต้นทุน การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านค่าครองชีพ ระดับราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ การปรับขึ้นค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านี้ เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการอย่างไม่เหมาะสม

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งรัฐเองก็เห็นว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่อการจ้างงานและการลงทุน การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดด ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาพรวม โดยอาจทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน ลดกำลังการผลิต หรือชะลอการลงทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว”

นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทราบว่ารัฐบาลฟันธงจะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท จะส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนทั้งประเทศ แรงงานส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว ซึ่งถ้าเป็นคนไทยจ่ายมากอยู่แล้วโดยทักษะการทำงาน มีการศึกษา การขึ้นค่าแรงครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรม ภาค SME เดือดร้อนลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันกับบางประเทศ เช่น เวียตนาม ค่าแรงขั้นต่ำเพียง 250 บาท จะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศย้ายฐานการลงทุนไปเวียดนาม และกัมพูชา เพราะค่าแรงขั้นต่ำถูกกว่าประเทศไทย จะส่งผลให้การแข่งขันลำบากมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ใช้ค่าแรงขั้นต่ำต่างด้าวจะยิ่งปิดตัวเองมากยิ่งขึ้น คนจะว่างงานมากขึ้น

“อยากให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงตามกฎหมาย มีไตรภาค 3 ฝ่าย มีสูตรคำนวณอยู่แล้วค่าแรง ณ ปัจจุบันควรจะเป็นเท่าไหร่ มีหลักเกณฑ์การคำนวณอยู่แล้ว การจะขึ้นค่าแรง 400 บาท เป็นนโยบายการหาเสียงของรัฐบาล ต้องขอร้องให้รัฐบาล นักการเมือง อย่าเอานโยบายหาเสียงมาขึ้นค่าแรง 400 -500- 600 ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศและประชาชน เพราะต้องมีโอทีและประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก”นางสาวพญา กล่าว