ม.นเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เก็บยาเหลือใช้ส่งต่อหรือทำลายอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง หัวหน้าโครงการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบในเขตจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และชมรมจักรยาน พพ.18-20 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้ โดยมี นางสาวทิพวรรณ มณีท่าโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

​ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า เกิดจากการรวมตัวกันปั่นจักรยานเพื่อเก็บยาตามชุมชน วัตถุประสงค์หลักคือการเอามาทำลายอย่างถูกวิธี ยาที่หมดอายุก็เผาทิ้งโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้น แต่ผลพลอยได้คือ บางครั้งได้ยาที่ยังมีคุณภาพอยู่ ยังไม่หมดอายุ เอายานั้นไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ตามแนวชายแดน เช่น โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาการพบพระ โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด จะได้ประโยชน์สูงสุด

“วันนี้เรามาปั่นเก็บยาที่เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม มีอาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มาร่วมประมาณ 30 คน รวมกับ อสม. เจ้าหน้าที่ ของอำเภออีกประมาณ 30 คน ปั่นไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 5 รายที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยา อาจารย์ก็ไปแนะนำการใช้ ยาบางส่วนก็สามารถเอามาส่งให้เขาได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย จะได้ไม่ต้องซื้อยาเอง ฝากถึงผู้ใช้ยาว่ามีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้เพื่อการรักษาก็จะทำให้หายจากโรค แต่ถ้ายาที่เราไม่ใช้แล้วเอาเก็บไว้ ไม่ได้ใช้จนหมดอายุไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนส่งคืนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือส่งปรษณีย์มาที่นี่เพื่อจะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะดินและน้ำนะครับถ้าเราทิ้งโดยไม่ถูกวิธีจะเกิดผลเสียได้ บางคนทิ้งไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหน อย่างเช่นทิ้งโดยการกดผ่านชักโครกหรือว่าปนไปกับถังขยะ สุดท้ายมันจะไปปนเปื้อนดินและน้ำ นั่นคือเป็นที่มาของโครงการนะครับที่บอกว่าเราจะไปตามเก็บแล้วก็ทำให้ทุกคนตระหนักรู้ เชื่อว่าเราลดการใช้พลาสติกได้ ลดการใช้หลอดดูดได้ ลดการทิ้งยาแบบไม่ถูกวิธีน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราทำได้”​ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ กล่าว

​นางสาวกิตจาภักดิ์ เพ็งคุ่ย อายุ 78 ชาวบ้านหมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก หนึ่งในชาวบ้านที่นำยามามอบให้กับโครงการกล่าวว่า “วันนี้เอายาที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล เช่น ยาลดไขมัน ยาด้านเกล็ดเลือด และยารักษาหลอดลมที่ได้รับมาแล้วกินไม่ได้เนื่องจากมีอาการแพ้ หากเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ มองว่าโครงการนี้ดีมากถือว่าได้ทำบุญ แบ่งปันให้คนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนยา”

​โครงการนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2564 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 ปริมาณยาที่เก็บรวบรวมได้ตั้งแต่จัดมามากถึง 6 ล้านเม็ด และ 1 แสนหน่วย (ยาฉีด ยาน้ำ ยาสูดพ่น ยาแผ่นแปะ รวมถึงยาใช้ภายนอกอื่นๆ) wfhปริมาณยาที่ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวน 3 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท และปีที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และถูกเสนอชื่อผลงานเข้าชิงรางวัล THE Awards Asia 2023 จัดโดย Times Higher Education (THE), Unites Kingdom สาขาผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค (Outstanding Contribution to Regional Development) จากผลงาน PharmaSea: Saving the Medicine & saving the Sea/