พิษณุโลก เลือก ส.ว.คึกคัก รอบแรก 11 กลุ่ม มีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องเลือกกันเอง

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด และกำหนดให้ผู้สมัคร ส.ว.รายงานตัวในเวลาไม่เกิน 09:00 น

ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้ชการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการเลือก และในรอบแรกมีผู้สมัครที่เกิน 5 คน จำนวน 9 กลุ่ม ต้องมีการเลือกกันเอง ไม่ต้องเลือกกันเองจำนวน 11 กลุ่ม