พะเยา พายุฤดูร้อนลูกเห็บพัดถล่มบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน สายไฟ ต้นไม้ หักโค่นเสียหายหนัก

วันที่ 24 เมษายน 67 ช่วงเย็น เกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาส่งผลกระทบให้หลังคาอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ และสิ่งสาธารณูปโภค ต้นไม้เสาไฟฟ้าหัก สายไฟขาด ต้นไม้ล้มทับบ้าน รถ ได้รับความเสียหายไปทั่ว กว่า100 หลังคาเรือน จนทำให้ ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีที่นอนที่นอนเพราะหลังคาบ้าน ถูกพัดหายไปกับสายลม ตลอดจนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทั้งนอกและภายในบ้านถูกต้นไม้และน้ำฝนตกใส่ เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่ม เปียกน้ำฝน เสียหายไปทั่ว

โดยช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขต ตำบลป่าสัก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทำให้ บ้านเรือนราษฎร อาคาร สถานที่ราชการ และสิ่งสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าหักโค่นสายไฟขาด หลังคาบ้านเรือนถูกลมพัดหายต้นไม้ล้มทับรถยนต์ มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 10 หมู่บ้าน มี
ม.4,5,7,8,9 ต.ป่าสักและม.6,8,9,10,11 ต.ภูซาง 2ตำบล กว่า100หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย

หลังจากพายุสงบ นายวริษฐ์ หอมนาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอภูซาง พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายปกครองกำนันผญบ. ร่วมกับ อบต.ป่าสัก และอบต.ภูซาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย เป็นการเร่งด่วน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี