แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.20 นาฬิกา ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประธานกรรมการเฉพาะกิจเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เดินทางมาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ

โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ แผนเผชิญเหตุ และการปฏิบัติของฝ่ายไทยในการช่วยเหลือประชาชน จากกองกำลังนเรศวร ศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะราษฎรชาวไทย ตลอดจนศึกษาสภาพภูมิสังคมและการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1