แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ บริเวณจุดบริการประชาชนหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เนื่องจากจะมีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก อันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้ามาในห้วงนี้ด้วย โดยมี พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พร้อมด้วย นาย ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความความสะดวกในการเดินทางให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีที่สุด ให้เกิดความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย