“ศรีสุวรรณ” ฟ้อง ครม.-รมว.มท.ขอศาลปกครองระงับฮุบ “สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พิษณุโลก

“ศรีสุวรรณ จรรยา”ยื่นฟ้อง ครม.-รมว.มหาดไทยขอให้ศาลปกครองตั้งระงับการหุบสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 พิษณุโลก ขออย่าให้นำสวนสาธารณะมาเกี่ยวข้องกับโครงการจัดรูปที่ดินอีกชี้ช่องน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เป็นตัวแทนชาวพิษณุโลก ที่คัดค้านการก่อสร้างถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา บริเวณสามแยกเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลก ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อศาลปกครองกลางว่า ร่วมกันใช้อำนาจโดยมิชอบหรือดุลยพินิจโดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยนำที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นสระหนองตาเหี่ยม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 ไปอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีการวางแนวทำถนนเพื่อเชื่อมถนนสาย ฉ.1 กับทางหลวงหมายเลข 12 ทำให้พื้นที่สาธารณะเกิดความเสียหาย ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งอำนาจในการบริหารจัดการสวน ร. 9 จากเดิมเป็นของเทศบาลนครพิษณุโลก จะตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินทั้งหมด โดยขอให้ศาลปกครองเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยด้วยว่ามาตรา 55 ประกอบมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราดังกล่าวด้วยหรือไม่ นอกจากคำขอให้เพิกถอนมติของ ครม.ดังกล่าว และอย่าให้นำสวน ร. 9 เข้ามาอยู่เกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินอีก

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวพิษณุโลก เคยยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก มาแล้ว 2 คดีและยังสู้คดีกันอยู่ โดยยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นคนละประเด็นกันกับคดีนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีและรมวมหาดไทย ซึ่งเห็นชอบให้นำที่ราชพัสดุไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดรูปที่ดินได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผนวกเอาพื้นที่ของสวนเข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ซึ่งขณะนี้กำลังจะปิดสวนบางส่วนเพื่อนำเครื่องจักรใหญ่เข้าถมสระน้ำ ขุดโค่นต้นไม้ เพื่อทำถนนสาย ฉ. 1 แล้วโดยอ้างมติ ครม.วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ว่าให้ทำได้การใช้อำนาจของครม.และมหาดไทย เพื่อเอื้อให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯพิษณุโลก โดยอ้าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน 2547 นั้นเห็นว่ากฎหมายที่ดังกล่าวอยู่เหนือกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกว่า ซึ่งน่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้

ขอบคุณ: Thairath – ไทยรัฐออนไลน์/LINE TODAY