พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มช่องทางตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้คึกคัก

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหรรษนันท์ โรงแรมหรรษานันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นางสาวสุพรรษา เลิศสัมพันธ์สุข หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (ควิด-๑๙) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาด้านการส่งออก ช่องทางการตลาดการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นผลไม้ส่งออกที่สร้างรายได้มูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของตลาด

นอกจากนั้น พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมรองรับสินค้าเกษตรพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสถานการณ์ปีการผลิตปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการผลิต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติ ผลผลิตชุดแรกออกสู่ตลาดแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคม ประมาณร้อยละ 5-10 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด คิดเป็นปริมาณ 80-100 ตัน คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 

สำหรับสถานการณ์ราคารับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2567 มีราคารับซื้อเป็นที่เกษตรกรพืงพอใจราคา งรับซื้อสูงกว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกรมการค้าภายในประสานภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัทมาตา เทรดดิ้ง จำกัด เข้ามารับซื้อมะม่วงในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก โดยจุดรับซื้อที่สหกรณ์นิคมเนินมะปราง ต.ไทยย้อย อ.เนิน มะปราง และพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ อ. วัดโบสถ์ อ. วังทอง นำผลผลิตมะม่วงมาจำหน่ายยังจุดรับซื้อเป็นจำนวนมาก 

วันที่ 27 มีนาคม 2567 อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม มีกำหนดการ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงรวมทั้งผู้ประกอบการ และเป็นประ ธานปล่อยคาราวานกระจายผลผลิตมะม่วง ณ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ท้อป มาร์เก็ตจัดกิจกรรมเปิดตัว GI Store Model ร้านค้าต้นแบบ ณ ตลาดจริงใจ Farmer market ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2567 โดยมีการจัดบูธของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า GI จากทั่วประเทศ โดยมีสินค้า GI จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดแสดงด้วย จำนวน 2 ราย ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากกลุ่มแปลงใหญ่เนินมะปราง ตำบลไทยย้อย อำเภอเนินมะปราง และ กล้วยตากบางกระทุ่ม ตราแม่โสม