รมว.กลาโหม- รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มทบ.34 พะเยา

เวลา 13.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 67 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พันตำรวจเอก ทวี   สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่34 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยมี  พล.ต.สันติ  สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และคณะให้การต้อนรับ

โดยสถานฟื้นฟูเป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องนอน ห้องอบรม และห้องสันทนาการ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ ในพื้นที่ มทบ.34 มีผู้เข้ารับการบำบัดปัจจุบัน 30 ราย โดยจะใช้ระยะเวลาอบรม  120 วัน

นายสุทิน  คลังแสง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมีแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงยาเสพติดในระยะเวลา 1 ปี และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้เข้ามาดูแล และดำเนินการเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยได้จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง 33 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ ให้การสนับสนุนด้าน บุคลากรทหาร อาคารสถานที่และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฟื้นฟูบุคคลเหล่านี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำคัญ ฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้มีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

ปัฯณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา