แม่น้ำสาย ขุ่นเปลี่ยนสี ผลการตรวจสอบ ดัชนีคุณภาพน้ำไม่เกินมาตรฐาน

วันที่ 15 ม.ค.67 ที่ผ่านมา นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหงัแเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแม่น้ำสายขุ่นเปลี่ยนสีผิดปกติในห่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.67 – 14 ก.พ.67 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อ.แม่สาย

พร้อมคณะทำงานจากหน่วยงาน 1.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 3. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 5.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 6. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย 7. กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 9.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 10. โรงพยาบาลแม่สาย 11. หน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 1 (Thai-Myanmar Township Border Committee /TBC) 12. ร้อย.ม.3 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.2 13. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่สาย ( แนวชายแดนบริเวณเขตติดต่อชายแดนไทย – เมียนมา ) มีการบันทึกรายงานส่งให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบ

จากกรณีอำเภอแม่สายได้รับการร้องเรียนชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การที่แม่น้ำสายขุ่นเปลี่ยนสีผิดปกติหวั่นเกรงมีสารปนเปื้อนที่ไหลมากับน้ำตามกระแสข่าวที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ของประเทศเพื่อนบ้าน ทางคณะกรรมการการตรวจสอบ อ.แม่สาย จึงได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำนำส่งตรวจสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำสายไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 ที่ผ่านมา จำนวน 5 จุด คือ จุดที่ 1 หัวฝาย จุดที่ 2ปากคลอง RMC 1 จุดที่ 3 บ้านสันผักฮี้ จุดที่ 4 จุดบรรจบน้ำสายกับน้ำรวก และจุดที่ 5 จุดสูบน้ำแรงดันต่ำ เกาะช้าง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำสาย ได้ออกมาในวันที่ 13 ก.พ.67 ดัชนีคุณภาพน้ำไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน ผลตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 ธาตุ ประกอบด้วย ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และสารหนู ที่มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปริมาณเหล็กสูงกว่าในลำน้ำทั่วไป ตามที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ได้ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลของค่าน้ำเก็บตัวอย่างในลำน้ำสายไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการการตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำสายขุ่นเปลี่ยนสีผิดปกติจะได้ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงลำน้ำสายขุ่นเปลี่ยนสี และจะได้ส่งตัวอย่างน้ำสายไปตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่องกันต่อไป

ภาพข่าว – ปกครองแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน