มทภ.3 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง ทหารกองประจำการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สนามหญ้า กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3

โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่างสำหรับทหารกองประจำการนั้น เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป