เลือดทหาร บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัด

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 0900 พันเอกเอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับนางสมหวัง เมืองแก่น อายุ 72 ปี ภูมิลำเนา อยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางญาติประสานขอความช่วยเหลือกับทางสายตรงท่านแม่ทัพภาคที่ 3 และได้มอบหมายให้ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 สนับสนุน เนื่องจากต้องใช้โลหิตในการรักษาจากการผ่าตัดเข่า เนื่องจากเข่าเสื่อม ซึ่งรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โดยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ได้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 12 นาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้โลหิตจำนวน 2,100 ซีซี ทางญาติได้กล่าวขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านผู้บังคับกองพัน และกำลังพลจิตอาสาทุกนายที่ได้เสียสละโลหิตตนเองเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในครั้งนี้