พิษณุโลก เปิดแข่งขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน

วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567

ทั้งนี้ จัดการแข่งขันโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสร้างสรรค์กิจกรรม นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม ลดนักดื่มหน้าใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน ได้แก่ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน

ซึ่งทั้ง 4 ประเภทนี้ที่เยาวชนมีโอกาสที่จะลองใช้ และหลายคนใช้เกินขนาดด้วยการรู้ไม่เท่าทัน จากปัญหาดังที่กล่าวจึงมีการมุ่งเน้นความร่วมมือของเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนสังคมทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะและกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมกิจสร้างสรรค์ ลดนักดื่มหน้าใหม่ ลดผลกระทบทางสังคม จำกัดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อไป โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม และมีกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจถึงขอบสนาม.