กองบิน 46 เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 เป็นประธานในพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 ให้ข้อมูลเส้นทาง, บริการเครื่องดื่ม, ผ้าเย็น, บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการบริการ ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ท่าโพธิ์ (แยกวัดสกัดน้ำมัน) ถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 126 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567

ในการนี้ นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมหน่วยจุดบริการประชาชนอีกด้วย