กองบิน 46 นำหน่วยมิตรประชา ออกข่วยเหลือพีน้องประขาขน พื้นที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน 46 พร้อมด้วยคุณชลธิชา คล้ายพุฒ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 เสนาธิการกองบิน 46 นำหน่วยมิตรประชา กองบิน 46 พิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสยภัยหนาวตำบล หนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน 46 การบริการตรวจโรคเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พิธีมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

นอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนและประขาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหลังเขา ตำบล หนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก