อบจ.พิษณุโลก ประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “จัดบริหารทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ” ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมเข้าร่วมการประกวดแข่งขันครั้งนี้จำนวน 4 ทีม ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ต่างงัดท่าเต้นประกอบเสียงเพลง พร้อมลีลาการตำส้มตำอย่างเมามันส์สุดเหวี่ยง สร้างเสียงหัวเราะและสีสันในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ส่วนผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโซน 1 ได้รับเงิน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโซน 3 ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโซน 2 ได้รับเงิน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมโซน 4 ได้รับเงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล.