รวบเจ้าของร้านขายน้ำกระท่อม ไม่มีเอกสารขออนุญาตเปิด พบวัยรุ่นกว่า 60 คน

เวลา 01.32 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย นำโดยนายกองรบ กระทุ่มนัด ป้องกันจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย กอ.รมน. ตำรวจ สภ.บ้านดู่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบร้านมายันท่อม ตั้งอยู่เลขที่ 357 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พบเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 25 ปี กว่า 60 คน นั่งดื่มกินน้ำกระท่อม กันอยู่เป็นกลุ่มทั้งในร้าน และริมถนน จากการตรวจสอบภายในร้านพบพนักงานแสดงตัวเป็นคนดูแลร้าน จำนวน 1 คน

จากการตรวจสอบใบอนุญาต ไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหาร และตรวจร้านดังกล่าวยังไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหารและไม่ได้ส่งมอบสลากให้สำนักงานอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารใหม่หรือที่ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น เจ้าหน้าจึงได้ควบคุมตัว ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป