ป้ายกำกับ: เชียงราย กองกำลังผาเมือง เข้มสกัดแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง หลังเมียนมาเกิดแพร่ระบาดโควิด-19