วันนี้ (12 ส.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (11 ส.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,455 ราย พบผู้มีผลบวก 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.32 ที่เหลือเป็นผู้ที่มีผลบวกมาแล้วจากต่างจังหวัด และขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบว่าการนำเข้าจากต่างจังหวัดยังคงมีสัดส่วนสูงอยู่ และการสัมผัสในครอบครัว ก็พบเพิ่มมากขึ้น ส่วนการสัมผัสในชุมชน และการสัมผัสในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ทุกเส้นทางคมนาคม พบผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ที่ด่านสารภี จากการตรวจคนขับรถบรรทุกและผู้ติดตามจำนวน 134 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 26 ราย โดยมาจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด...
พิษณุโลก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด กวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดป้องกัน พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอ จนท.ตำรวจ ปคม. และชุด DOPA 37 ออกตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และป้องกันกระทำความผิดพร้อมทั้งกวดขันผู้ประกอบการและร้านค้า ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด และมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว ที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 โดยพบเจ้าหน้าที่ขนส่งทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง...

พิษณุโลก มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจาก covid-19 รายที่ 3 เป็นหญิงอายุ 85 ปี เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก หลังจากเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช นำร่างฌาปนกิจศพที่วัดสระแก้วปทุมทอง เวลา 10.00 น. ขอบคุณภาพ:มูลนิภาพประสาทบุญสถานพิษณุโลก
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 36 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 24 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,803 ราย ด้านโรงพยาบาลนครพิงค์ เรียกผู้ลงทะเบียนก๋ำแปงเวียง เข้าฉีดวัคซีนแล้วกว่า 15,000 ลำดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่าวันนี้ (8 ส.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 36 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,803 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 831 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 428 ราย โรงพยาบาลรัฐ 222 ราย...
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก  จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจหาสารพันธุกรรม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดตั้งศูนย์คัดกรอง มณฑลทหารบกที่ 35 บริการตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อรองรับการตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัด ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีความรุนแรง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทวีความรุนแรง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ยังเป็นจุดบริการตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCT ให้กับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมที่จะดูแลประชาชน...
เพชรบูรณ์ ออกคำสั่งห้ามจัดเลี้ยง -ปิดเรียนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ วันที่ 15 มกราคม 2564 นายกฤษ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 102 / 2564เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาตของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามที่จังหวัดเพชบูรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 15/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และคำสั่งที่ 15/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ปิด สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ในกลุ่มสถานประกอบการหรือการดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรวมคนจำนวนมาก หรือเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 24.00...

พิษณุโลก มีเฮ! ผลลบตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอดแล้ว 3 ราย ยังรอลุ้นผลอีก 1 ราย ผู้ว่าฯ มั่นใจเอาอยู่ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทราบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการลักลอบเข้ามาเป็นคนไทยลักลอบเข้าจากประเทศเมียนมา แล้วขึ้นเครื่องบินไปลงที่ดอนเมือง แล้วมีท่านหนึ่งขึ้นเครื่องกลับมาที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเดินทางกลับไปที่จังหวัดพิจิตรบ้านของเขา ในส่วนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทางจังหวัดและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีความเสี่ยง ใครอยู่ใกล้ชิดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 คน และคนอื่นๆในเครื่อง "ความจริงจะเห็นมาตรการของสายการบิน ซึ่งเขาจะมีมาตรการอยู่แล้วที่จะให้ทุกคนสวมแมสก์อยู่ตลอดเวลา ในเวลาที่อยู่บนเครื่อง และทำความสะอาดทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงหมดแล้ว สำหรับ 4 คนที่เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบสวนแล้วทราบว่าเป็นใครมาจากไหน ก็ประสานให้ตรวจหาเชื้อ และแนะนำให้แยกตัวเอง อันนี้ก็เป็นมาตรการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเราปฏิบัติอยู่แล้ว มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีแผนซักซ้อม"ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าว นายรณชัย กล่าวอีกว่า ส่วนโรงเรียนได้สั่งให้ปิดโรงอันนี้ก็เป็นมาตรการของโรงเรียนปฏิบัติได้ เพราะว่าอาจจะมีครูที่ขึ้นเครื่องและเกรงว่าจะมีความเสี่ยง แต่ในภาพรวมของโรงเรียนยืนยันว่ามาตรการของทางจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเอาอยู่ เพราะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้แมสก์ในการเดินทาง และทางสายการบินยังบังคับอยู่ และผู้ป่วยรายนี้เขาลงเครื่องแล้วเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรเลยไม่ได้ขึ้นรถโดยสาร ซึ่งใช้รถส่วนตัวไป...

ฉก.ร.4 กองกำลังนเรศวร จับกุมชาวเมียนมา ลักลอบข้ามแม่น้ำเมย เข้าฝั่งไทย 4 ราย วันที่ 8 ธันวาคม.2563 ร้อย.ร.431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) ฐานปฏิบัติการบ้าน วังตะเคียน จัดกำลังพลร่วมกับชุดหมวดข่าวกรองทางสัญญาณที่ 1 ทำการ ลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 4 คน กำลังข้ามแม่น้ำเมยมาจากฝั่ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านวังตะเคียน ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จากการตรวจสอบ ไม่พบเอกสารหลักฐานในการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย สอบถามบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ให้การว่าได้ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งประเทศเมียนมาเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ 1.นาง แงโม ไม่มีนามสกุล อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา 2.นาง มูมะ ไม่มีนามสกุล อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา 3.นางเอสัน ไม่มีนามสกุล อายุ 41...
กระทรวง พม.ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการ ได้รับผลกระทบโควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่จากกรณีสื่อได้นำเสนอข่าว "คนพิการติดเชื้อ COVID-19 อาศัยเพียงลำพัง 2 คน ไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือ" กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  ฝ่ายพัฒนาชุมชน ของสำนักงานเขตบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เร่งวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ อายุ 59 ปี พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญาและตาเลือนราง อาศัยอยู่กับพี่ชาย อายุ 63 ปี ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและสายตาเลือนราง ซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวอายุ 60 ปี ที่เป็นผู้ดูแลเสียชีวิตจากการติดเชื้อ...
แพร่ "ไข่ไม่แตก" คุมเข้มสกัดโควิด-19 ด่านเด่นชัยประตูเข้าจังหวัด(คลิป) วันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ ถึงมาตรการควบคุมการระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ภายในจังหวัดหรือการแพร่ระบาดเข้ามาแม้แต่รายเดียว นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เน้นการตั้งด่านคุมเข้ม ทั้งในระดับ ท้องถิ่นและเส้นทางผ่านข้ามจังหวัดมีการตั้งด่านตรวจเช็ค คนเดินทางเข้าออกจังหวัดแพร่ ต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองก่อนเดินทางผ่าน รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่ราชการอาคารสถานที่ที่มีคนไปชุมนุมกันมากๆโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ นักเรียนและครูต่างออกมาช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อหยุดการแพร่ระบาด อย่างต่อเนื่อง นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ยังคงออกปฏิบัติการอำนวยการ ด่านในพื้นที่อำเภอเด่นชัย ทั้งด่าน ขนาดใหญ่ กั้นเส้นทางผ่านจากจังหวัดแพร่ ไปจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการดังกล่าว ส่งผลชัด ทำให้จังหวัดแพร่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดและผู้ติดเชื้อมาจากที่อื่นแม้แต่รายเดียว สำหรับด่านสกัดเชื้อโควิด-19 อำเภอเด่นชัย นับว่าเป็นด่านที่ 1  ของจังหวัดแพร่ มีรถยนต์ที่เดินทาง เข้ามาจากกรุงเทพฯ-จังหวัดอุตรดิตถ์-จังหวัดสุโขทัย จะต้องผ่านเส้นทางดังกล่าว เพื่อไปจังหวัดอื่นในภาคเหนือต่อไป ซึ่งด่านแห่งนี้มีนายคำรณ พงศ์กฤตญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...
error: Content is protected !!