นอภ.พบพระ จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน ฝากพี่น้องไทยภูเขาเผ่าม้ง จัดประเพณีกินข้าวใหม่ ป้องกันโควิด-19 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุด และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดคัดกรองคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก    มอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มีผู้ใหญ่บ้านยะพอ เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านยะพอ อสม. ชรบ.เป็นผู้รับมอบ หลังต้องปิดหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งพบผู้ป่วยในพื้นที่ 95 ราย  แบ่งเป็นช่วงก่อนหน้านี้ จำนวน 33 ราย  และวันที่ 12 ตุลาคม 2564 อีกจำนวน  62 ราย  ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด ล่าสุด รักษาหายแล้ว    ซึ่งจะเปิดหมู่บ้านอีกครั้ง ในวันที่  25 ตุลาคม  2564 นี้ นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงษ์...
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด 357 ราย รักษาอยู่ รพ.2,891 ราย วันนที่ 20 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 357 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 351 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 8,431 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,891 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,297 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจและ Community Isolation (CI) 480 ราย โรงพยาบาลรัฐ 407 ราย โรงพยาบาลเอกชน 662 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 45 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,403...
พิษณุโลก สปสช.-สสจ.-เทศบาลนคร ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ร้านค้าในวัดใหญ่ วันที่ 20 ตุลาคม 25564 เวลา 09.30 น อาคารร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธุจังหวัดพิษณุโลก ทต.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ในวันนี้เป็นการสมัครใจเข้าตรวจของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร จำนวน 200 ราย โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)...

พิษณุโลก สามี-บุตรสาว ขอบคุณ ผอ.สปสช.เขต 2 เยียวยา 4 แสนบาท  แม่ฉีควัคซีนฯ มีผลข้างเคียงเสียชีวิต (คลิป) วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายเลิศ แสงอ่วม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และนางกมลวรรณ แสงอ่วม อายุ 49 ปี และนาง  อารยา แสงอ่วม อายุ 48 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง ซึ่งเป็นสามีและบุตรสาว 2 คน ของนางเฮียง แสงอ่วม อายุ 76...
เชียงราย ผู้ว่าฯ ตรวจการฉีดวัคซีน คาดทันเปิดท่องเที่ยวจังหวัด เฟส 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันตรวจจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการฉีดวัคซีน ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการฉีด ทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมกัน 1,800 คน  ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2,200 คน นายภาสกร บุญญลักษม์  กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้มีความเรียบร้อยอย่างมาก  ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่กว้าง ไม่แอดอัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งจุดนี้ต้องขอชมเชย ที่ดำเนินการได้ดี  ส่วนการฉีดวัคซีนในภาพรวมสำหรับนักเรียน ทั้งจังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 50,000...
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 360 ราย ยอดรักษาตัวอยู่ใน รพ. 2,175 ราย สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 360 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 354 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 7,267 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,175 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,190 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 40 ราย โรงพยาบาลรัฐ 392 ราย โรงพยาบาลเอกชน 542 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 11ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,743 ราย...
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อใหม่พุ่ง 337 ราย อยู่ในจังหวัด 333 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย วันที่ 13 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 337 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 333 ราย อีก 4 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 6,395 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,628 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 825 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 37 ราย โรงพยาบาลรัฐ 296 ราย โรงพยาบาลเอกชน 469 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 10 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,279...
อบจ.อุตรดิตถ์ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล วันที่ 12 ตุลาคม 64 ที่ สนง.อบจ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19” โดยมี นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์และนายชลิต ธนวัฒน์รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ (1)นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ (2) นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์. เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อม ส.อบจ.อุตรดิตถ์...
เชียงใหม่ ระอุคลัสเตอร์ใหม่โควิด-19 ตลาดเมืองใหม่-ตลาด ส.ท.เก๊า มีผู้ติดเชื้อสะสม 265 ราย วันที่ 10 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 192 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 10 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 4 ราย ลำปาง 3 ราย ปทุมธานี 1 ราย กาญจนบุรี 1 ราย และระยอง 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 182 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 15 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 21 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 7 ครอบครัว รวมจำนวน 13 ราย  และมาจาก...
วันที่ 8 ต.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกสโมสรโรตารี่และสมาชิกโรตารี่นำอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตึกปลอดเชื้อโรงพะยาบาลพะเยาโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลได้เข้ารับมอบ ชึ่งตึกปลอดเชื้อโรงพยาบาลพะเยามีความจำเป็นอย่างมากในการใช้อุปกรณ์เช่น หมอนข้างใช้ในการพลิกตะแคงและหนุนผู้ป่วยเพื่อไม่ให้กดทับแผล ปรอดวัดไข้ ปลักไฟ ทิชซู่เปียก และอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หลังสถานการโควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกสโมสรโรตารี่ กล่าวว่า สำหรับอุปกรณ์ที่นำมามอบให้กับตึกผู้ป่วยปลอดเชื้อโรงพยาบาลพะเยาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่มีแผลนอนกดทับบาดแผลและยังช่วยผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วย อุปกรณ์ที่นำมามอบ อาทิ  หมอนข้างจำนวน 10 ชุด ปลอดวัดไข้จำนวน 10 ชุด ปลักไฟจำนวน 5 ชุด ทิชซู่เปียกจำนวน 20 ชุด และสะเต็กพร้อมน้ำดื่มจากร้านยูสะเต็กอีกจำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ตึกปลอดเชื้อโรงพยาบาลพะเยาและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พยาบาลต่อไป
error: Content is protected !!