พะเยา  นิสิต มพ. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 พ.ย 64  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับนิสิตและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันนี้ มีนิสิตได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 รวมทั้งหมด 12,634 คน มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19 อย่างต่อเนื่อง ได้เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนรอบพื้นที่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตและประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-4...
อุตรดิตถ์ ทดลองเรียน On Site 15 วันแรก สลับวัน เลขที่ คู่ - คี่ วันนี้ (1 พ.ย. 64) ผุ้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มเรียนแบบ On Site เป็นวันแรก โดยโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมประเมินผลความความและบรรยากาศ สถานศึกษาในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยการดำเนินการมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย มาตรการการล้างทำความสะอาดมือ รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้ปฎิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติในสถานศึกษา นางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กล่าวว่าเบื้องต้นได้ทดลองเปิดเรียนแบบ On Site เป็นระยะเวลา 15 วัน แล้วประเมินผล ชึ่งยังต้องขอความร่วมมือพื้นที่เสี่ยงสูงให้เรียนแบบ On Line...
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 378 ราย หายป่วย 364 ราย วันที่ 31 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 378 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 373 ราย อีก 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 12,582 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,152 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 188 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 110 ราย Community Isolation (CI) 2,243 ราย Home Isolation (HI) 96 ราย Hospitel 166...

ทหาร ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง -ตร.บก.ปส.3 บช.ปส.จับกุมผู้ต้องหา  2 ราย ยึดยา 1 ล้านเม็ด พร้อมรถยนต์ วันที่ 29 ต.ค.64 พันเอก สุดเขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 (ผบ.ฉก.ม.3) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 21.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ติดตามขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิด จนทราบข่าวจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน​ ด้านจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ ชุด ตข. ขกท.กกล.ผาเมือง เฝ้าติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายา จากพื้นที่ชายแดนมาพื้นที่ตอนใน ผลการติดตามดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหา...

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเหลือ 270 ราย ชาวเชียงใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1 ล้านคน วันที่ 26 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 270 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 261 ราย อีก 9 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 10,637 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,605 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 352 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 39 ราย Community Isolation (CI) 1,790 ราย Home Isolation (HI) 128 ราย โรงพยาบาลรัฐ 483 ราย โรงพยาบาลเอกชน...

พิษณุโลก  ปิดโรงเชือดไก่บ้านกร่าง 3 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่ 17 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน ฯที่ประชุม มีมติดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปัดสถานที่บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการให้ทางบริษัทฯ เสนอแผนและมาตรการป้องกันควบคุมโรค แก่ ศปก.อำเภอ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นก่อนเปิดดำเนินการ 2. มอบหมาย ศปก.อำเภอ เมืองพิษณุโลก ติดตาม กำกับมาตรการดำเนินการตามแนวทางป้องกันควบคุณโรคฯ ที่ ศปก.จังหวัด ร่วมกับศูนย์อนามัย ที่ 2 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่...
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 355 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในจังหวัด มีผู้หายป่วย 280 ราย วันที่ 25 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 355 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 349 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 10,367 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,684 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 529 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 38 ราย Community Isolation (CI) 1,709 ราย Home Isolation (HI) 92 ราย โรงพยาบาลรัฐ 510 ราย โรงพยาบาลเอกชน...

พะเยา ห้ามเข้าธนาคาร  ถ้าไม่ได้ฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลง ต่อสื่อมวลชน กรณีโรค covid -19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพิ่มสูงขึ้น ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด-19  จังหวัดพะเยา วันที่ 24 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 17ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 16 ราย จะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการแห่งหนึ่ง เสียชีวิตสะสม 8ราย รวม ผู้ติดเชื้อโควิด- 19ตั้งแต่เดือน เมย.-ตค.64 รวม ทั้งหมด 1,946รายนายชุติเดช  มีจันทร์ (รก.ผวจ.)รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้ง...
เชียงใหม่ ยกระดับ รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง จากสถานการณ์ที่ จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายวันติดต่อกัน ทำให้เตียงที่มีในรพ.ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่มีระดับอาการปานกลาง (สีเหลือง) ขึ้นไป จึงได้มีการยกระดับให้ รพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง มากขึ้นจากเดิมที่ดูแลกลุ่มที่อาการไม่รุนแรง(สีเขียว)เป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนเตียงในพื้นที่อื่น ที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่มที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ทดแทน การจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community isolation) จะช่วยเพิ่มจำนวนเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ทำให้รพ.ต่างๆ มีเตียงที่จะรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่าได้มากขึ้น สามารถบริหารจัดการเตียงในภาพรวมของจ.เชียงใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวานนี้ (24 ต.ค. 2564) รพ.นครพิงค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชนในพื้นที่ อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์แยกโรคชุมชนแห่งที่ 2 ในความดูแลของรพ.นครพิงค์ โดยได้ลงพื้นที่จัดระบบการจัดการต่างๆ เตรียมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยและชุมชน โดยพร้อมเปิดรับผู้ป่วยได้ทันทีเกือบ 400 เตียง Cr. รพ.นครพิงค์
พิษณุโลก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด กวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดป้องกัน พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอ จนท.ตำรวจ ปคม. และชุด DOPA 37 ออกตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และป้องกันกระทำความผิดพร้อมทั้งกวดขันผู้ประกอบการและร้านค้า ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด และมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว ที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 โดยพบเจ้าหน้าที่ขนส่งทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง...
error: Content is protected !!