เชียงของ แม่น้ำอิงลดฮวบ ระบบนิเวศเปลี่ยน-หาปลาไม่ได้ วอนอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุ่มน้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาวัดปากอิงเหนือ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีการประชุมประเมินการเปลี่ยนภูมิอากาศกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิตลุ่มน้ำอิง-โขง โดยมีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในลุ่มแม่น้ำอิง นักอนุรักษ์ธรรมชาติและนักวิชาการเข้าร่วม ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมตัวเลือกในการปรับตัวตามระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและการสื่อสาร สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง จากการสนับสนุนของ IKI, BMUB , IBRRI โดยความร่วมมือ จาก IUCN สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ภายใต้แผนงาน Mekong wet นายอวยชัย คงสวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากอิงใต้ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโดยเฉพาะปี 2564 แม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หมู่บ้านปากอิงหาเคยหาปลาเป็นอาชีพแต่ในรอบ 10 ปี อาชีพหาปลาเปลี่ยนแปลง เพราะน้ำขึ้นแล้วแห้งเร็วส่งผลกระทบต่อการหาปลาอย่างมาก เมื่อปี 2550 มีเรือหาปลา 70 ลำ ออกหาปลาวันละสองเที่ยว แต่เดี๋ยวนี้เหลือเรือหาปลาเหลืออยู่ไม่ถึง 20...
บก.คฟป.ทภ.3 สน.ส่ง ฮ.ปภ.KA-32  บินทิ้งน้ำ 42 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 84,000 ลิตร  26 ชั่วโมงบิน ควบคุมไฟป่า ลูำพูน- เชียงใหม่ วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการรายงายของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาว ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ซึ่งบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการหยุดเผาในเดือน มีนาคม เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 32 - 90...
แพร่ มาตรการป้องกันไฟป่ายังไร้ผล  การจุดไฟป่าเพิ่มทุกอำเภอ วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสภาพอากาศหมอกควันฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5 ) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อุณภูมิหนาวเย็นในเวลากลางคืน และ ร้อนจัดในเวลากลางวันอากาศแห้ง ส่งผลให้ใบไม้ป่าผลัดใบมากชึ้น โดยเฉพาะสวนป่าไม้สักของภาคเอกชนต่างพากันเร่งเผาใบไม้เพื่อทำความสะอาดสวนป่าของตนเอง และปล่อยให้ลุกลามเข้าป่า โดยไม่มีการควบคุมก่อนที่จะถึงมาตรการห้ามเผาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ออกท้องที่ในชุมชนต่างๆ ที่ติดกับพื้นที่ป่า ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจไม่เผาป่า งดการเผาวัชพืชในแปลงเกษตรโดยหาวิธีการนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพกลับมาใช้ใหม่แทนการเผา  มีชาวบ้านในหมู่ 4 บ้านค้างปินใจ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ แจ้งกับนายอำเภอว่า ชาวบ้านต้องทนหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองทุกปีเนื่องจาก สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) สรอย เผาสวนป่าไม้สักซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้เกิดมลภาวะรุนแรง ได้รับเรื่องและจะทำการประสานงานให้งดการเผาต่อไป นายวิทิต กล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้งดเผาเช่นเดียวกับปีนี้ ทำให้สถิติของจุดความร้อน จากดาวเทียมสำรวจในพื้นที่อำเภอวังชิ้น มีสถิติลดลง ซึ่งคาดหวังว่าชาวบ้านจะให้ความร่วมมือลดการเผามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่อำเภอวังชิ้น...
กองกำลังผาเมือง ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองข้ามแดน ผ่านคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย - เมียนมา พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าโดยใช้การประชุมของคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC) ทั้งนั้ เพื่อขอความร่วมมือประเทศเมียนมาในการควบคุมการบริหารจัดการพื้นที่การเผา เนื่องจากหมอกควันข้ามแดนส่วนมากมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่การเกษตรของฝั่งประเทศเมียนมา ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนสะสมจนเป็นสาเหตุของปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ทางด้าน พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้มีหนังสือถึง  พ.อ.ต่อสิ่นอู ผบ.บก.ยศ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อขอความร่วมมือทางฝั่งประเทศเมียนมาในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร และควบคุมการเผา ลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่  และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตลอดจนสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

พิษณุโลก องค์การกำจัดน้ำเสีย ทุ่มงบ 251 ล้านบาท แก้น้ำเสียเทศบาลนคร (คลิป) ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 องค์การกำจัดน้ำเสีย(อจน.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 251,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก  ซึ่งมีสถานีบำบัดจำนวน 6 สถานี PS STATION (PS) เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียภายในเขตเทศบาลนคร ให้สามารถใช้งานได้ และปลายทางน้ำจะไหลไปสู่สถานีบำบัดน้ำเสียบ้านหนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท กล่าวด้วยว่า การที่องค์การกำจัดน้ำเสีย(อจน.) มาบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องยอมรับว่าบุคลากรของเรา ความรู้ความชำนาญการไม่พอ อีกอย่างงบประมาณในการดูแลซ่อมแซมเครื่องกำจัดน้ำเสียของเทศบาลนคร ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงได้ตกลงกันว่าจะให้องค์การกำจัดน้ำ เสียมาเป็นผู้บริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยที่ อจน.มีงบประมาณส่วนหนึ่งประมาณ 251,000,000 บาท ที่เข้ามาดูแลซ่อมแซมปรับปรุงให้การจัดการน้ำเสียเทศบาลสมบูรณ์มากขึ้น เป็นผู้บริหารน้ำเสียของเทศบาลทั้งหมด ขณะนี้งบประมาณได้มาเรียบร้อยแล้ว "ทั้งนี้ สถานีบำบัดทั้ง 6...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปรับแผนการปฏิบัติเน้นการลาดตระเวน หลังภาคเหนือเกิดจุด Hotspot วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (รอง ผบ.บก. ศฟป.ทภ.3 สน.)  กล่าวว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 25 - 111  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 41 - 145  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 25 – 221   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง...
พะเยา ชาวเชียงคำ ผนึกกำลังไม่เอาอ่างเก็บน้ำแม่ลาว วันที่10 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าห้องประชุมบ้านคะแนง หมู่ 10 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุมหมู่บ้าน เพื่อลงมติประชาคมเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว จากจำนวนเข้าร่วมประชุม 52 คน งดออกเสียง 1 คน ทั้งหมดได้มีมติหลังจากทราบรายละเอียดของโครงการและมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านทั้งการสูญเสียที่ดิน ความปลอดภัยของชุมชุมช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างเขื่อน เนื่องจากเขื่อนดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้างที่ต้องมีรถขนาดใหญ่และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ขนเข้ามาในพื้นที่ผ่านหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนที่แคบและลดชัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาเรื่องเสียง และฝุ่นละออง ที่จะเกิดขึ้นรบกวนต่อชุมชนตลอดระยะการก่อสร้าง นอกจากนั้นแล้วชุมชนขอยืนยันว่าการจัดการน้ำขนาดเล็กของแต่ละชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาวไม่ได้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำการเกษตร การลงมติประชาคมวันนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมระดับอำเภอช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางนายอำเภอให้แต่ละชุมชนได้จัดให้มีการทำประชาคมความเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว โดยแต่ละชุมชนได้เริ่มทยอยจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและมีการหารือเรื่องนี้ ในช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดประชุมประชาคม เรื่องอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ในพื้นที่บ้านน้ำลาว หมู่ 7 มติประชาคมไม่เห็นด้วยกับโครงการ 99 % จากผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน  5 คนเห็นด้วย และงดออกเสียง...
พะเยา ชาวบ้านติดตั้งป้าย คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ทำลายป่าต้นน้ำ วันที่ 6 ต.ค.64 กลุ่มรักษ์คะแนง บ้านคะแนง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำโดยนางสาวเจมจิรา ทายะ ได้ร่วมกันติดตั้งป้ายคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว โดยมีข้อความระบุ ห้ามชลประทานและบริษัททำ EIA  เข้าพื้นที่เราไม่ต้อนรับคนสร้างเขื่อน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน การขึ้นป้ายไม่ต้อนรับชลประทานและบริษัทที่ปรึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำน้ำแม่ลาว  จากที่ชาวบ้านเพิ่งทราบข้อมูลการศึกษาดังกล่าวจากการจัดเวทีกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าโครงการศึกษาดังกล่าวไม่เคยแจ้งหรือชี้แจงต่อชาวบ้านบ้านคะแนงที่จะได้รับผลกระทบ นางสาวเจมจิรา ทายะ ตัวแทนกลุ่มรักษ์คะแนงเราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนื่องจากโครงการนี้จะสร้างผลกระทบทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน และมีชาวบ้านมากกว่า 20 ราย จะต้องสูญเสียที่ดินซึ่งจะจมอยู่ใต้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เจ้าของที่ดินทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้และไม่ยอมเสียสละที่ดินและไม่เอาค่าชดเชยอันใดทั้งสิ้น หมู่บ้านของพวกเราและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ด้านล่าง เช่น บ้านแม่ลาว บ้านน้ำมิน ไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และหมู่บ้านดังกล่าวก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการ เช่นกัน โครงการนี้จะกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำลาว เพราะสร้างในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา พรรรณพืช และพันธ์สัตว์ที่สำคัญหลายชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ เช่น...
ม.นเรศวร เปิดตัวเตาเผาขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ขวัญใจชุมชน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรนเรศวร (มน.) ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) ร่วมพัฒนาต้นแบบเตาเผาขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานระดับชุมชน รวมถึงสถานพยาบาลชุมชนและ อสม.ประจำบ้าน และพื้นที่ห่างไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการสร้างต้นแบบเตาเผาขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว  เพื่อกรณีฉุกเฉินในการรองรับความต้องการของชุมชนในการเผาทำลายขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยเตาเผาต้นแบบมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานระดับชุมชน ดร.อุกฤต สมัครสมาน อาจารย์ ประจำวิชาภาคทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้เผาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและชุดตรวจวัด ATK ที่ใช้แล้ว และขยะมูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ เช่น มูลฝอยที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง มูลฝอยที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะมูลฝอยของมีคมติดเชื้อที่ใข้แล้ว มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ...
ศิลปินไทย-จีน ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะแม่น้ำโขง วอนเห็นใจคนท้ายน้ำ ระบุน้ำโขงเป็นของโลก วันที่ 7 พ.ย.64 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย กลุ่มศิลปินไทย-จีน นำโดย นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินและนักเคลื่อนไหว  ได้ร่วมกันแสดงผลงานภายหลังจากลงพื้นที่แม่น้ำโขง-แม่น้ำอิงและชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในแม่น้ำโขงจากการสร้างเขื่อน โดยมีการสร้างสรรค์ผลงาน ในของตัวเอง และจะนำผลงานบางส่วนไปจัดแสดงที่หอศิลป์กวางเจา นายวสันต์ สิทธิเขตต์ กล่าวว่า คนเองได้มาทำงานศิลปะเมื่อกว่า 10 ปีก่อน แต่ครั้งนี้เห็นขยะมากขึ้น ขณะที่เรือประมงหายไปมาก โดยเมื่อลงพื้นที่ชุมชนหาปลาที่บ้านปากอิงได้เห็นชาวบ้านดึงตาข่ายกลับมาโดยไม่ได้ปลาสักตัวซึ่งสะท้อนสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นงานศิลปะที่ตนทำจึงพูดถึงปลาที่กำลังสูญพันธุ์จากการกระทำของมนุษย์ และความสัมพันธ์ทั้งหมดเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เรามีตัวอย่างเรื่องกรณีสร้างเขื่อนปากมูนซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ เพราะปัจจุบันแทบไม่มีปลา เราจึงอยากสื่อสารให้คนรับรู้ว่าแม่น้ำไม่ใช่ของใคร แต่เป็นของโลก ถ้าไม่มีน้ำคนก็อยู่ไม่ได้ อยากให้ช่วยกันดูแล อยากให้คนมีอำนาจรับรู้ว่าสำคัญมาก นายวสันต์ กล่าวอีกว่า เพราะทุกวันนี้น้ำกลายเป็นสิ่งมีค่ามาก ประเทศมหาอำนาจจึงอยากเก็บน้ำให้ได้มากสุด แต่ไม่คิดว่าอยู่ร่วมโลกเดียวกัน เราอยากให้แม่น้ำโขงเป็นสายน้ำแห่งสันติภาพไม่ต้องแย่งชิงน้ำกัน  ผู้ที่มีอำนาจควรสำรวจว่าชุมชนเคยอยู่กันอย่างไร และถ้าจะอยู่ต่อควรหาทางออกให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติอย่างไร คนมีอำนาจควรคุยกับประเทศข้างบนเพื่อจัดการให้มีดุลยภาพ ไม่เช่นนั้นคนอยู่ไม่ได้ "เราอยู่สายน้ำเดียวกันจากยูนานถึงปากน้ำโขงที่เวียดนาม อยากให้ทุกประเทศได้ใช้แม่น้ำร่วมกัน งานศิลปะจึงพยายามเชื่อมโยงให้คนเข้าใจ แต่ศิลปินจีนอาจพูดไม่ได้มากนักโดยเฉพาะเรื่องเขื่อน เช่นเดียวกับคนลาว...