พิษณุโลก บชร.3 จัดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ครอบครัวทหาร วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) เป็นประธานเปิดกิจกรรมของกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 จัดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรงยิ้มอย่างมั่นใจค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากนำไปสู่การ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมภายในงานบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากการดูแลอาการเสียวฟัน ฟันผุ ทำไมต้องอุดฟันให้สีเหมือนกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟัน สงกรานต์เที่ยวไหนในค่ายทหาร อีกทั้งยังมีการจัดแสดงชุด "ฟ.ฟัน สวยจัง" โดยสถานพยาบาลกองพันเสนารักษ์ที่ 23 นวดอย่างนั้นกำลังพลและครอบครัว เต้ยเข้าสถานีดูแลสุขภาพช่องปากจำนวน 6 สถานีสถานีตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์สถาน พยาบาลกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 สถานีโรคช่องปาก สถานีการดูแลสุขภาพช่องปากการเลือกใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้เหมาะสม เป็นต้น ภายหลังจากที่ กระผมและครอบครัวได้เข้า...
ผู้ว่าฯพิษณุโลก ประชุมด่วน กก.ควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันโควิด 19 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายไะบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ผู้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2) แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดวัฒนธรรม จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ตามที่รัฐบาลประกาศโรคไข้หวัดโควิด 19 เป็นโรคร้ายแรง เช่น การควบคุม ผู้ที่เดินทางกลับไปต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยง บุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้เลื่อน หรือยุติการเดินทางไปก่อน และผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ในการขอความร่วมมือให้อยู่ในพื้นที่กำหนด 14 วัน นอกจากนั้น สั่งการ ให้นายอำเภอ...
ผู่ว่าฯ พิษณุโลก ทำหนังสือถึง ม.นเรศวร แจ้งกักตัวนิสิตสาขานิติศาสตร์ และจนท. ออกกำลังกายฟิตเนส สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม่-ลูก วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีการเผยแพร่หนังสือที่ลงนามโดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกหนังสือ ที่ พล. 0032.011/4946 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในรายที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และได้สอบสวนพบว่าผู้ป่วยดังกล่าวมีการเข้าทำ การสอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าสอบสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 140 คน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ไปออกกำลังกายภายในสถานฟิสเนส ร่วมกับผู้ติดเชื้อในรายที่...
แม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา คัดกรองท่าเรือเข้ม”โคโรน่า” เน้นชาวจีน เข้มชายแดนจังหวัดตากประสานประเทศเพื่อนบ้านคุมเข้มการเข้า-ออกบริเวณท่าเรือคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรน่า              วันที่27 มกราคม2563  นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์  นายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมด้วยพันเอกกฤษณ์กิตยาธิวัฒน์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ  โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดและตำรวจตรวคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยมีการลงพื้นที่บริเวณท่าเรือต่างๆในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยเฉพาะท่าเรือในพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอด  ที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองชุ่ยโก๊กโก่จังหวัดเมียวดี  ซึ่งเป็นเมืองจีนที่มีการสร้างเมืองขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเมียวดี  ประเทศสหภาพเมียนมา  มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณท่าเรือดังกล่าวในฝั่งตรงข้ามมีเจ้าหน้าที่ชาวเมียนมาให้ความร่วมเป็นอย่างดีในการตั้งจุดคัดกรองโดยพยายามแนะนำให้ชาวจีนเดินทางข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่1 บริเวณตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดแทนการข้ามแดนผ่านทางเรือเพื่อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่าอย่างทั่วถึง  หลังจากที่ฝ่ายไทยได้มีการประสานความร่วมมือกับเมียนมาผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทีบีซีไทย-เมียนมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการระบาดของโรค       ในขณะเดียวกันคณะได้มีการตรวจเยี่ยมดูมาตรการการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่าทั้งที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอำเภอแม่สอดและบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่1 ตำบลท่าสายลวดซึ่งถือว่าเป็นจุดคัดกรองโรคเนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก  ทั้งการเดินทางทางอากาศยานและผ่านแดนทางพื้นดิน  โดยเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มีการตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย  ซักถามประวัติการเดินทางเน้นหนักในกลุ่มชาวจีน สำหรับมาตรการการคัดกรองโรคไวรัสโคโลน่าในพื้นที่ชายแดนจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายต้องสงสัยของโรคไวรัสโคโลน่าแต่อย่างใด   ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น
เปิดงาน 330 ปี กัญชา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...
พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 บริเวณหน้าร้านสมุนไพรสาระไทย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กล่าวคำถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมีแพทย์หญิงมนัสชนก บุญทักษ์ เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 29 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 โดยจัดนิทรรศการความเป็นมาของวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นิทรรศการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย...
หล่มสัก จ้าละหวั่น!!สิบโทหนุ่มโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งติดโควิด-19 ให้คนใกล้ชิดกักตัวเอง พบกลับบ้านร่วมงานบวช วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนคนใกล้ชิดโดยระบุว่า “ทุกคนที่ใกล้ชิดตัวผมที่ผ่านมาให้กักตัวดูอาการนะครับ หมอโทรมาแจ้งว่าผลผมเป็นบวก ต้องขออภัยที่ทำให้เสี่ยงนะครับ #โควิด19”  นอกจากนี้ก่อนหมอจะแจ้งตรวจพบเชื้อโควิด-19  ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ยังได้โพสต์รูปภาพตนเองในชุดเครื่องแบบทหารติดยศสิบโทและสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยด้านข้างมีผู้หญิงและผู้ชายนั่งขนาบ พร้อมข้อความระบุว่า “มาตรวจโควิด ผลออกพรุ่งนี้รอติดตามตอนต่อไป” จากนั้นได้มีการระบุโลเคชั่นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ กรมการแพทย์ไว้ด้วย หลังจากโพสต์แจ้งเตือนดังกล่าวปรากฏว่าได้มีเพื่อนสมาชิกมาคอนเม้นท์ให้กำลังใจ ในขณะที่บางรายหลังรับทราบแจ้งว่ากำลังจะไปตรวจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในเคสนี้หลังตรวจโปรไฟล์ทำงานอยู่ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก อาศัยอยู่ที่​ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และจากการที่ทางอำเภอหล่มสักพร้อมทีมสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ไล่ตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลังทราบว่า  ผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางมาร่วมงานบวชเพื่อนที่ตำบลบ้านติ้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยนั่งรถโดยสารมาทั้งไปและกลับ หลังเดินทางกลับ กทม.พบตัวเองเริ่มมีไข้และเริ่มไอ จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลฯ กระทั่งผลตรวจได้รับแจ้งว่าพบติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใน กทม. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เคสนี้ผู้ป่วยเป็นทหารชั้นประทวนจากการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อมาจากนายทหารที่ไปสนามมวย ซึ่งเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานบวชเพื่อนที่หล่มสัก จากการไล่ไทม์ไลน์ย้อนหลัง​ พบมีผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยค่อนข้างมาก ทางทีมสาธารณสุขฯ​ พยายามจึงไล่ติดตามเช็คอาการคนเหล่านี้ ล่าสุดยังไม่พบผิดปกติประกอบกับเหลือระยะอีกวัน...
สคร.2 พิษณุโลก เฝ้าระวังโควิด-19 พื้นที่ 5 จังหวัด คัดกรองเข้มด่านแม่สอด-ภูดู่ ดร.วิรัช ประวันเตา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2) พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 มาตั้งแต่ 23 มกราคม 2563 โดยทบทวนซ้อมใส่ชุด PPE และใช้อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประการสำคัญมีการเฝ้าระวังด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศภูดู่ ต.ภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นอกจากนั้นการป้องกันและควบคุม ปฏิบัติดังนี้ 1.ทบทวนการใส่ชุด PPE และอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานขณะทำงานเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ...
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ยันไม่พบเชื้อโคโรนา ผู้ป่วย 1 ราย กลับจากอู่ฮั่น วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีโรงพยาบาลชินราชพิษณุโลก พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ pui โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้ว จำนวน 1 ราย และพักอยู่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมายืนยันว่าเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่อย่างใด ข่วแจ้งว่า สำหรับผู้ป่วย เข้าเกม P U I จำนวน 1 ราย เพศชายอายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกอาชีพครู ฝึกปฏิบัติทางการภาษา มีประวัติกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาด้วยอาการไข้ 37.2 C เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ...
สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสอน นร.รร.เฉลิมขวัญสตรี ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห้องประชุมตึกใหม่ ชั้น 6 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก เยี่ยมชมกิจกรรมตามที่ สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน้ากากอนามัย - เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ "...
error: Content is protected !!